Nauka w czasie koronawirusa – 9 pytań na które rodzice chcą znać odpowiedź

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Nauka w czasie koronawirusa - 9 pytań na które rodzice chcą znać odpowiedź

Ostatnio rząd wprowadził specjalną ustawę, która zawiesza zajęcia w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Rodzice mają wiele pytań dotyczących zamknięcia szkół i przedszkoli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Odpowiemy na najważniejsze z nich.

1. Do kiedy będą zamknięte szkoły?

Zajęcia zostały zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r. Pierwsze dwa dni to okres przejściowy, podczas którego odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca wszystkie zajęcia zostają zawieszone. Termin 25 marca jest tylko orientacyjny i przerwa w działalności szkół może być dłuższa, niż pierwotnie zakładano. To zależy od dalszych wydarzeń.

2. Czy wszystkie szkoły zostały zamknięte?

Nauczanie jest zawieszone we wszystkich szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Jest jednak kilka wyjątków, np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wychowawcze czy szkoły przy zakładach karnych. Jeśli chodzi o specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, to choć działają, to rodzice nie są zobowiązani do wysyłania dzieci na zajęcia. Decyzja należy do nich. Wyjątkiem są wychowankowie umieszczeni w ośrodku na podstawie postanowienia sądu.

3. Czy nauczyciele muszą chodzić do szkoły?

To zależy od decyzji dyrektora i organu prowadzącego. Rozporządzenie Ministra Edukacji mówi o zawieszeniu zajęć, ale nie precyzuje warunków pracy nauczycieli. Jeśli chodzi o Twoją szkołę, to najlepiej skonsultować się z dyrektorem lub nauczycielem.

Przeczytaj więcej artykułów  Nakładam na zwilżoną gąbkę i pocieram kubki Osad z kawy i herbaty od razu znika

4. Czy obsługa szkół pracuje, mimo braku zajęć?

Decyzja zależy od dyrektora. Możliwe jest polecenie pracownikom wykonania pracy zdalnie. Ministerstwo Rozwoju przygotowało zalecenia w tej sprawie, ale ostateczną decyzję podejmują dyrektorzy.

5. Czy można wziąć L4, gdy szkoły są zamknięte?

Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Warunkiem jest opłacanie składki ZUS za ubezpieczenie chorobowe. Otrzymane świadczenie nie wlicza się do rocznego limitu 60 dni. Aby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy.

6. Czy szkoły prywatne też zostały zamknięte?

Tak, również szkoły prywatne zostały zamknięte. Jednak większość nauczycieli przesyła dzieciom zadania domowe do wykonania w domu.

7. Czy przedszkola prywatne też zostały zamknięte?

Tak, również przedszkola prywatne zostały zamknięte ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

8. Czy uczniowie mają czas wolny, gdy szkoły są zamknięte?

Skuteczna przestrzegaj regulacji rządu, które zalecają pozostanie w domu. Większość szkół organizuje naukę online poprzez platformy takie jak Librus. Dzieci otrzymują zadania domowe, które są sprawdzane na bieżąco lub będą sprawdzane po zakończeniu epidemii.

9. Jak jest w innych krajach?

Sytuacja jest różna w różnych krajach. Polska podjęła decyzję o zamknięciu szkół najszybciej ze wszystkich. W Niemczech to zależy od krajów związkowych. We Włoszech, Irlandii, Hiszpanii, Filipinach, Portugalii oraz niektórych stanach w USA wszystkie placówki edukacyjne są zamknięte. Sytuacja na świecie jest dynamiczna.

  • https://www.gov.pl/web/koronawirus/
  • https://portal.librus.pl/artykuly/zamkniete-szkoly-muzea-i-inne-instytucje-1

Dodaj komentarz