Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty Niekorzystny rezultat można zweryfikować Sprawdź jak

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty Niekorzystny rezultat można zweryfikować Sprawdź jak

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostały ogłoszone przez CKE 1 lipca. Te rezultaty mają duże znaczenie dla procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Im wyższy wynik, tym większe szanse na rozpoczęcie nauki w wybranej placówce od września. Jeśli egzaminy nie poszły zbyt dobrze, uczniom przysługuje prawo do odwołania się od wyników. Niekorzystny rezultat może zostać ponownie zweryfikowany. Jak wygląda proces odwołania się od wyniku egzaminu ósmoklasisty? Jakie formalności należy wypełnić?

Procedura odwołania się od wyniku egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to pierwsze poważne wyzwanie, z którym uczniowie spotykają się na swojej długiej edukacyjnej drodze. Otrzymane wyniki nie tylko informują o poziomie wiedzy uczniów, ale również – a może przede wszystkim – mają wpływ na przebieg procesu rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. O przyjęcie do liceum lub technikum decydują przede wszystkim wyniki egzaminu, a także świadectwo i oceny.

Nie dziwi zatem, że dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć naukę w wymarzonej szkole i klasie od września, tak ważne jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku egzaminu. Niemniej jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że – tak jak w przypadku innych istotnych egzaminów – ósmoklasiści mają prawo odwołać się od wyników. Zgodnie z przepisami, uczniowie i ich rodzice mają 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników na rozpoczęcie odpowiedniej procedury.

Jak złożyć odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty?

  • imię i nazwisko ucznia,
  • PESEL,
  • dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu),
  • przedmiot i poziom egzaminu, którego dotyczy odwołanie.

Zgodnie z procedurą, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ma 5 dni na udzielenie odpowiedzi, czyli na ustalenie daty i godziny, kiedy uczeń (i jego rodzice) będą mogli zapoznać się z egzaminem. Niestety, nie ma jednoznacznych wytycznych co do terminu. Zazwyczaj decyduje kolejność składania wniosków.

Podczas spotkania należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie mają minimum 30 minut na zapoznanie się z egzaminem. W tym czasie mogą spokojnie przyjrzeć się arkuszowi, ocenie punktacji oraz robić notatki i zdjęcia, co umożliwia późniejsze dokładne przeanalizowanie zadań w domu. Podczas spotkania towarzyszy pracownik OKE, który wyjaśnia zasady oceny i odpowiada na pytania zadawane przez uczniów.

Przeczytaj więcej artykułów  Nowy bon turystyczny 2023 2024 może zastąpić 500 plus Wiceminister komentuje szczegóły projektu

Jeśli podczas przeglądania egzaminu zostaną stwierdzone błędy lub nieprawidłowości w punktacji, ósmoklasista i jego rodzice mają 2 dni robocze na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie i weryfikację liczby punktów. W dokumencie tym powinno być zaznaczone, które zadania (numery) sąwiązane z nieprawidłowymi ocenami. Następnie egzamin zostanie poddany weryfikacji, a jeżeli okaże się, że wystąpiły błędne oceny lub błędnie policzono punkty, uczeń zostanie powiadomiony o tym w ciągu 7 dni. Otrzyma również nowe zaświadczenie z wynikami.

Pytania rodziców dotyczące odwołania od wyników egzaminu ósmoklasisty

Czy można złożyć odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty?

Tak, jest to możliwe w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników przez CKE.

Jak przebiega odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty?

Najpierw trzeba złożyć wniosek o wgląd do egzaminu, a po przeglądzie arkusza są dwa dni robocze na złożenie kolejnego wniosku – o ponowne sprawdzenie egzaminu ósmoklasisty.

Jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty?

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty można złożyć za pomocą systemu ZIU.

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty można złożyć za pomocą systemu ZIU.

Dodaj komentarz