Opieka okołoporodowa od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe przepisy

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Opieka okołoporodowa od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe przepisy

Opieka okołoporodowa [od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe przepisy!]

Opieka okołoporodowa: standardy zmieniły się w ostatnich latach!

Przez wieki warunki rodzenia przeszły ogromną przemianę. Kiedyś kobiety rodziły głównie w domach, bez pomocy lekarzy, co często prowadziło do powikłań i tragedii. Od momentu rozwoju medycyny cały proces narodzin dziecka został przeniesiony do szpitala. Niestety niektóre szpitale ograniczały możliwość wyboru pozycji porodowej.

Na szczęście w ostatnich latach obserwuje się zmiany, dążące do tego, by kobieta była aktywnym uczestnikiem porodu i miała prawo zgłaszać swoje potrzeby. Najważniejszym środkiem zaradczym w Polsce jest dokument mówiący o tym, jak powinna wyglądać opieka okołoporodowa.

Czym jest opieka okołoporodowa?

Opieka okołoporodowa to różne praktyki położnicze, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa matce w ciąży, podczas porodu i po nim. Obejmuje również opiekę nad noworodkiem. Opieka okołoporodowa ma ogromne znaczenie dla zdrowia matki i dziecka.

Ministerstwo Zdrowia podjęło kroki w celu wprowadzenia jasnych wytycznych dotyczących ingerencji personelu szpitalnego w naturalny przebieg porodu. Najnowsze rozporządzenie, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, opisuje standardy opieki okołoporodowej w Polsce. Jeśli personel szpitalny będzie konsekwentnie przestrzegał tych standardów, możemy być pewni, że prawa rodzących będą respektowane. Warto pamiętać, że wszystkie kobiety rodzące w szpitalach, a także ich nowo narodzone dzieci, mają prawa pacjenta, które to rozporządzenie dodatkowo chroni.

Jak wygląda opieka okołoporodowa w Polsce?

Opieka okołoporodowa przeszła ogromną zmianę na korzyść rodzących. Od 1 stycznia 2019 roku jest ściśle regulowana przez dokument zatytułowany "Standard organizacyjny opieki okołoporodowej". Jest to oficjalny wzorzec jakości i organizacji opieki medycznej dotyczącej ciężarnych, porodów i opieki nad noworodkami. Głównym celem tego rozporządzenia jest zapewnienie przyszłym matkom i ich dzieciom bezpieczeństwa, zdrowia i najlepszej opieki medycznej, przy minimalizowaniu ingerencji medycznych. Standardy opieki okołoporodowej zawierają najnowsze wytyczne w tej dziedzinie. Powinny być one przestrzegane przez wszystkie osoby opiekujące się kobietami w ciąży, a przyszli rodzice powinni zapoznać się z nimi, aby ocenić, czy ich doświadczenie było zgodne z ogólnokrajowymi standardami.

Przeczytaj więcej artykułów  Ranking wózków wielofunkcyjnych

Standardy opieki okołoporodowej w okresie ciąży obejmują:

– Zlecanie i kierowanie na badania laboratoryjne lub konsultacje, w tym regularne wizyty kontrolne i skierowanie do szpitala po przekroczeniu terminu porodu.

– Rozpoznanie czynników ryzyka, dodatkowe badania i kierowanie do specjalistycznych ośrodków.

– Skierowanie do położnej środowiskowej, która będzie opiekować się kobietą po powrocie do domu po porodzie.

– Spisanie planu opieki prenatalnej i porodu, w którym można uwzględnić swoje preferencje dotyczące miejsc i procedur rodzenia.

Standardy opieki okołoporodowej a poród:

W czasie porodu personel medyczny stosuje procedury medyczne takie jak sztuczne przebicie pęcherza płodowego lub podawanie odpowiednich leków tylko wtedy, gdy istnieją medyczne wskazania do ich stosowania. Llekarze mają także obowiązek poszanowania prawa kobiety do odmowy stosowania niektórych procedur, takich jak lewatywa czy ogolenie krocza.

Osoba opiekująca się rodzącą kobietą powinna omówić z nią indywidualny plan porodu, informując o dostępnych opcjach łagodzenia bólu. Jej zadaniem jest wspieranie porodu w sposób naturalny i umożliwienie kobiecie przyjmowania różnych pozycji i aktywności, a także picia i jedzenia, jeśli ma taką potrzebę.

Po urodzeniu dziecka, noworodek powinien być od razu położony na brzuchu matki i tam pozostawać przez co najmniej dwie godziny, o ile stan zdrowia matki i dziecka na to pozwala. Po odczekaniu kilku minut, dopiero wtedy przecina się pępowinę. Połóg to okres czasu, w którym sprawdza się stan zdrowia matki, zdejmuje szwy z krocza i udziela wsparcia w pielęgnacji dziecka oraz karmieniu piersią.

Standardy okołoporodowe związane z opieką nad noworodkiem obejmują:

– Badania lekarskie i profilaktykę różnych schorzeń.

– Podanie witamin i szczepienia, zgodnie z kalendarzem szczepień.

– Przesiewowe badania genetyczne i słuchu.

Przy wszystkich tych czynnościach rodzice mają prawo towarzyszyć swojemu noworodkowi. Standardy okołoporodowe podkreślają również znaczenie karmienia piersią i udzielania wsparcia w laktacji.

Przeczytaj więcej artykułów  Ogórki kiszone bez chrzanu Ten składnik z powodzeniem go zastąpi

Jak widać, aktualne standardy opieki okołoporodowej są kompleksowe i zapewniają odpowiednią opiekę każdej ciężarnej kobiety.

Dodaj komentarz