Podwyżki dla nauczycieli 2022 Zdecydowanie odrzucamy propozycje MEiN będzie strajk

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Kiedy podwyżki dla nauczycieli w 2022 roku? Projekt PiS trafił do Sejmu, ale wiele pozostawia do życzenia.

Zgodnie z zapowiedziami, we wtorek 22 marca w Sejmie został przygotowany przez posłów PiS projekt podwyżek dla nauczycieli. Dzień później odbyło się pierwsze czytanie. Jednak zdaniem środowisk nauczycielskich i związków zawodowych rządowa propozycja ma wiele mankamentów i jest nie do przyjęcia. Co konkretnie zawiera opracowana przez PiS nowelizacja ustawy? Kiedy można oczekiwać podwyżek dla nauczycieli w 2022 roku i w jakiej wysokości?

Najważniejsze informacje zawarte w tym artykule:

– Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje nowelizację Karty Nauczyciela na rok 2022.

– Szef resortu, Przemysław Czarnek, obiecuje przeznaczyć 8 miliardów złotych na oświatę i atrakcyjne podwyżki dla nauczycieli.

– Środowiska nauczycielskie jednogłośnie odrzucają propozycję, zwracając uwagę na to, że ma ona haczyk – pensje mają wzrosnąć, ale kosztem utraty dodatków oraz zwiększenia liczby godzin pracy dla nauczycieli.

– Związki zawodowe alarmują, że większa liczba godzin oznacza wielotysięczne zwolnienia nauczycieli.

Podwyżki dla nauczycieli 2022 Zdecydowanie odrzucamy propozycje MEiN będzie strajk

– Planowane są negocjacje między MEiN a związkowcami 22 października. Jeśli nie przyniosą one rezultatów, możliwy jest strajk generalny.

Pensja dla nauczyciela w 2022 roku

Zbyt niskie wynagrodzenia dla nauczycieli to problem, który od lat powoli niszczy polski system oświaty. Nieatrakcyjne zarobki w stosunku do ilości obowiązków i odpowiedzialności, które wiążą się z tym zawodem, sprawiają, że coraz mniej młodych ludzi decyduje się na wybór tej ścieżki kariery. Zwłaszcza że w innych sektorach zarobki systematycznie rosną, a płaca minimalna również się zwiększa, podczas gdy zarobki nauczycieli pozostają na tym samym poziomie.

Według art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela średnie wynagrodzenie dla: nauczyciela stażysty wynosi 100%, nauczyciela kontraktowego 111%, nauczyciela mianowanego 144%, a dla nauczyciela dyplomowanego 184% kwoty bazowej, która jest określana co roku w ustawie budżetowej. Niestety kwota bazowa nie została podniesiona od 2020 roku i wynosi obecnie 3 537,80 zł.

Przeczytaj więcej artykułów  Niskie FT4 w ciąży Zaburzenia poziomu hormonów tarczycy

Warto jednak zauważyć, że ustawa dotyczy tylko średnich pensji. W praktyce część nauczycieli stażystów zarabia mniej niż minimalna krajowa. Minimalna pensja wynosi aktualnie tylko 2949 zł brutto, podczas gdy płaca minimalna w tym roku wynosi 3010 zł brutto. Zarówno nauczyciele, jak i związkowcy od dawna powtarzają, że prestiż zawodu nauczyciela upada, a obecne realia tylko to potwierdzają i pogłębiają problem.

Jak widać, konieczność podniesienia wynagrodzeń w oświacie jest oczywista. Brak zdecydowanych zmian i konkretnych propozycji w najbliższych latach będzie prowadzić do katastrofy polskiego systemu edukacji. Wkrótce w szkołach może brakować odpowiednich ludzi z pasją do tego zawodu, a mogą trafić do nich osoby o niewystarczających kompetencjach.

Podwyżki dla nauczycieli w 2022 roku według projektu PiS od maja

Wtorek, 22 marca grupa posłów partii rządzącej złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który zakłada wzrost pensji w oświacie. Zgodnie z przedstawioną propozycją, w okresie od 1 maja 2022 do 31 grudnia 2022 średnie wynagrodzenie nauczycieli miałoby wzrosnąć o 4,4%. Wnioskodawcy podkreślają, że zwiększenie średnich zarobków pozwoli na podniesienie minimalnych stawek oraz dodatków do pensji. W projekcie przewidziano również wzrost subwencji oświatowej do poziomu 1 miliarda 671 milionów 100 tysięcy złotych.

Stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z proponowaną regulacją, od 1 maja 2022 do 31 grudnia 2022 wynosiłyby:

– dla nauczyciela stażysty – 3 693,46 zł,

– dla nauczyciela kontraktowego – 4 099,74 zł,

– dla nauczyciela mianowanego – 5 318,58 zł,

– dla nauczyciela dyplomowanego – 6 795,97 zł.

Rządowa propozycja spotkała się z falą krytyki ze strony środowiska nauczycielskiego i związków zawodowych. Większość nauczycieli jednogłośnie stwierdza, że projekt w obecnej formie jest poniżający i nie poprawi sytuacji w oświacie. Kilka procent podwyżki nie zrekompensuje strat wynikających z wysokiej inflacji, która według prognoz może wynieść aż 10,8% w 2022 roku.

Przeczytaj więcej artykułów  Pomóż dziecku wrócić do formy

Przedstawiciele związków zawodowych zwracają także uwagę na to, że projekt został zgłoszony przez grupę posłów, a nie przez ministra edukacji, co oznacza, że nie odbyło się żadne konsultacje. Nic dziwnego, że większość nauczycieli jest oburzona i rozgoryczona.

Rodzice pytają, co z podwyżkami dla nauczycieli?

Czy będą podwyżki dla nauczycieli? Na razie został zgłoszony projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, według którego średnie wynagrodzenie miałoby wzrosnąć o 4,4% od 1 maja. Jednak nie wiadomo, czy projekt zostanie przyjęty.

Kiedy podwyżki dla nauczycieli w 2022 roku? Podwyżki planowane są od 1 maja 2022, pod warunkiem, że zaproponowana nowelizacja wejdzie w życie.

Dodaj komentarz