Podwyżki dla nauczycieli 2023 niższe niż obiecywano O ile wzrośnie pensja minimalna

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Podwyżki dla nauczycieli 2023 niższe niż obiecywano O ile wzrośnie pensja minimalna

Jeszcze kilka miesięcy temu minister edukacji Przemysław Czarnek podczas rozmów ze związkowcami przekonywał, że nauczycielskie pensje wzrosną o 9% od początku 2023. Niestety takich podwyżek nie zakłada przyjęty przez rządzących projekt budżetu na nadchodzący rok. Wynagrodzenie nauczycieli 2023 zostaną podniesione zaledwie o 7,8%. Środowiska nauczycielskie absolutnie nie są usatysfakcjonowane, tym bardziej, że początkowo domagali się wzrostów płac rzędu 20%. Nadal brakuje również odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie. Czy podwyżki dla nauczycieli 2023 rzeczywiście wejdą w życie? Podwyżki dla nauczycieli 2023 – ile na rękę?

Podwyżki dla nauczycieli 2023 niższe niż obiecywał minister Czarnek

Zdecydowanie zbyt niskie wynagrodzenia w oświacie to problemy, które powraca regularnie od kilku lat i jest w dłuższej perspektywie naprawdę groźny dla całego systemu. W odpowiedzi na liczne apele i zapowiedzi protestu ministerstwo edukacji w maju tego roku przygotowało dla nauczycieli podwyżki na poziomie 4,4%, co – jak informują działacze – przełożyło się na realny wzrost płac rzędu kilkudziesięciu złotych brutto). Jasne więc stało się, że taki rozwiązanie nie spełni oczekiwań ani związków zawodowych, ani samych nauczycieli. W związku z tym pod koniec sierpnia odbyły się oficjalne spotkania ministra edukacji Przemysława Czarnka ze związkowcami. W trakcie rozmów ZNP przedstawiło swoje postulaty – domagają się zwiększenia kwoty bazowej do wysokości 4.334,30 zł, co oznaczałoby wzrost o 22,5 proc. w stosunku do obecnej kwoty bazowej. Resort edukacji nie zaakceptował tego postulatu, a minister zapowiedział, że podwyżki będą, ale maksymalnie na poziomie 9%.

Przeczytaj więcej artykułów  Podwyżki dla nauczycieli 2023 ZNP komentuje rozmowy z MEiN Takiej farsy za ministra Czarnka

Tymczasem okazuje się, że wzrost wynagrodzeń będzie niższy niż obiecywany. W przedstawionym projekcie budżetu na 2023 rok przewidziano co prawda podwyżki dla nauczycieli, ale mają one wynieść zaledwie 7,8%. Kwotę bazową ustalono na wysokości 3.981,55 zł.

Jeżeli to faktycznie ma być 7,8 proc. od 1 stycznia, to mówimy o podwyżce niższej niż to, co obiecywał nam Przemysław Czarnek podczas rozmów ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przypomnę, że minister twierdził, iż podwyżka wyniesie 9 proc. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP w rozmowie z “Głosem Nauczycielskim”

Podwyżka dla nauczycieli 2023. Budżet wciąż zbyt niski

ZNP wyraziło swoją krytyczną opinię na temat planowanego budżetu, ale niska podwyżka dla nauczycieli od stycznia 2023 to nie jedyny punkt, na który zwrócono uwagę. Zdaniem związkowców ustalona wysokość subwencji oświatowej jest nie wystarczająca, aby pokryć koszty związane z realizacją zadań edukacyjnych. Co to może oznaczać w praktyce? Według przedstawicieli ZNP kwota subwencji nie uwzględnia “m.in. kosztów edukacji i opieki nad ok. 200 tys. uczniów pochodzących z Ukrainy, a także ogromnych wzrostów kosztów energii i ogrzewania”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że wzrost wydatków budżetu państwa, jaki został zaplanowany na rok 2023 nie gwarantuje prawidłowej realizacji zadań oświatowych państwa. Przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych w roku 2023. opinia ZNP do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. przedstawionej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Jak zatem widać, ani związki zawodowe, ani sami nauczyciele nie mogą być usatysfakcjonowani proponowanym wzrostem płac. Kwota bazowa, od której wielokrotności są naliczane pensje nauczycieli, miała wzrosnąć według słów ministra Czarnka do ponad 4 tys. zł. Teraz okazuje się, że tak nie będzie – jej wysokość ma wzrosnąć z 3537,80 zł do 3981,55 zł, czyli zaledwie o niecałe 444 zł.

Przeczytaj więcej artykułów  Nigdy nie wietrz pościeli w taki sposób Przynosi więcej szkody niż pożytku

Kwota bazowa dla nauczycieli, ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 3981,55 zł, w stosunku do tegorocznej ma wzrosnąć o 12,5 proc. Takie porównanie jest jednak mylące, bowiem wynagrodzenia nauczycieli wzrosły od maja tego roku o 4,4 proc, ale nie odbyło się to przez nowelizację budżetu, tylko przez czasowe zwiększenie mnożników do kwoty bazowej przewidzianych w Karcie nauczyciela. Ostatecznie więc można powiedzieć, że projektowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 7,8 proc. O tyle bowiem rośnie kwota bazowa w stosunku do tegorocznej, podniesionej o 4,4 proc. Grzegorz Pochopień z Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, cytat za serwis.gazetaprawna.pl

Od kiedy podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2023? Wciąż brak rozporządzenia

Jak informuje portal Gazeta Prawna, rozporządzenie wskazujące, ile powinno wynosić od 1 stycznia minimalna pensja nauczyciela 2023 po uwzględnieniu 7,8-procentowych podwyżek, nie zostało jeszcze przygotowane. Agata Szarek z wydziału prasowego MEiN poinformowała jednak dziennikarzy, że taki dokument powinien pojawić się “w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku”.

  • dla nauczyciela początkującego 3691 zł brutto (dotychczas 3424 zł brutto)
  • dla nauczyciela mianowanego 3878 zł brutto (dotychczas 3597 zł brutto)
  • dla nauczyciela dyplomowanego 4553 zł brutto (dotychczas 4224 zł brutto)

Jak zatem widać, nowe stawki nie są zbyt imponujące, właściwie nie przekraczają znacząco pensji minimalnej, która od 1 stycznia jest wyższa i wynosi 3490 zł brutto. Pensja nauczyciela od stycznia 2023 realnie, “na rękę” może więc wzrosnąć zaledwie kilkadziesiąt złotych wzrostu”.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli to nie średnia pensja

Warto zauważyć, że bardzo często wysokość wynagrodzeń nauczycieli, o której słyszymy w mediach lub od polityków, mają mało wspólnego z rzeczywistością. Jak podkreśla ZNP, przedstawiciele ministerstwa w trakcie rozmów lub wystąpień publicznych najczęściej posługują się kwotami przedstawiającymi średnie wynagrodzenie nauczycieli, które nie ma nic wspólnego ze średnią, którą znamy z lekcji matematyki.

Przeczytaj więcej artykułów  Plan lekcji 2022 czyli jak liczyć godziny lekcyjne

Średnie wynagrodzenie to “teoretyczna konstrukcja prawna”, w skład której wchodzą odprawy emerytalne i rentowe, wszystkie dodatki funkcyjne i motywacyjne (również te dla kadry kierowniczej i dyrektorów), świadczenie na start dla nauczyciela, a nawet… odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

W skład średniego wynagrodzenia wchodzi jednocześnie odprawa emerytalna dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Jest oczywistym, że ten sam nauczyciel nie może jednocześnie nabyć prawa do obu składników. oficjalna strona ZNP

Jak widać kwot tych absolutnie nie można utożsamiać z realnymi wynagrodzeniami w oświacie. Jego wysokość jest sztucznie zawyżona, a przez to chętnie prezentowana przez polityków, szczególnie przedstawicieli ministerstwa edukacji. Dlatego tak często słyszymy, że poziom minimalnego średniego wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego to 7326,05 zł brutto, dla mianowanego – 5733,43 zł brutto, a dla początkującego – 4777,86 zł brutto. Kwoty te nie mają jednak realnego pokrycia w rzeczywistych przelewach, które nauczyciele co miesiąc otrzymują na konta.

  • Obowiązkowa religia już od 2023 roku? Minister Czarnek wprowadza poważną zmianę. Uczniowie nie będą zachwyceni
  • Szkoła w Chmurze – edukacja w nietypowym stylu. Na czym polega i czy jest skuteczna?
  • Jak napisać rozprawkę? Poznaj najważniejsze zasady pisania rozprawki. Kluczowy jest schemat
  • https://znp.edu.pl/srednie-wynagrodzenie-nauczycieli-to-nie-srednia-pensja/
  • https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8559747,podwyzki-dla-nauczycieli-2023-budzet.html
  • https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8622204,podwyzki-dla-nauczycieli-2023-ile-od-kiedy.html

Dodaj komentarz