Nowe 400 plus na dziecko ZUS rozpoczął wypłaty Niektórzy mogą jednak nie otrzymać dodatku

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Nowe 400 plus na dziecko ZUS rozpoczął wypłaty Niektórzy mogą jednak nie otrzymać dodatku

Nowa wypłata 400 plus dla dzieci. ZUS zaczyna płacić! Niektórzy jednak mogą nie otrzymać dodatku.

Od początku kwietnia trwa proces składania wniosków na kolejne świadczenie rodzinne. Można je przeznaczyć na koszty opieki nad dzieckiem w żłobku lub innej placówce opiekuńczej, ale nowy dodatek jest przyznawany tylko po spełnieniu określonych warunków. Pierwsze wypłaty już się rozpoczęły, a ZUS wkrótce przelać kolejne transze. Aby otrzymać wszystkie środki, należy pamiętać o jednym. Kto może liczyć na wsparcie z nowego 400 plus na dziecko?

Najważniejsze informacje w tym artykule:

– Wnioski o nowe świadczenie można składać od 1 kwietnia, a 20 maja ZUS rozpoczął pierwsze wypłaty.

– Można uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 400 zł na koszty opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna.

– Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodziców, ale na konto odpowiedniej placówki lub opiekuna.

Nowe 400 plus na dziecko zostało wprowadzone 1 stycznia 2022 roku jako forma rekompensaty dla rodziców, których dzieci nie spełniają warunków uzyskania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) w wysokości 12 tysięcy złotych. Jednak nie każdy może ubiegać się o środki z tego programu – warunki przyznania są ściśle określone w przepisach.

Nowe 400 plus na dziecko ZUS rozpoczął wypłaty Niektórzy mogą jednak nie otrzymać dodatku

Aby ubiegać się o świadczenie, musisz być rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym. Dziecko musi uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystać z opieki dziennego opiekuna. Dodatkowo nie możesz otrzymywać na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Chociaż świadczenie obowiązuje już od początku roku, nabór wniosków rozpoczął się dopiero 1 kwietnia. Wnioski można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, możesz otrzymać nawet 400 zł wsparcia finansowego na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna. Jednak pieniądze nie są wypłacane rodzicom, lecz trafiają bezpośrednio na konto placówki lub opiekuna.

Przeczytaj więcej artykułów  Nowe nietypowe objawy koronawirusa u dzieci Lekarze ostrzegają rodziców

Aby uzyskać dofinansowanie, żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun muszą być wpisani do specjalnego rejestru. Ta sama zasada dotyczy rodziców zastępczych, którzy również powinni być zarejestrowani w obowiązkowym wykazie. Urzędnicy weryfikują te dane i przyznają środki na tej podstawie.

Program 400 plus na dziecko dotyczy pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie między 12. a 36. miesiącem życia, jeśli uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Wypłaty pierwszych środków już się rozpoczęły. ZUS przelał pieniądze na konta placówek opiekuńczych i dziennych opiekunów. Ważne jest, że środki zostaną wypłacone z wyrównaniem od początku roku, ponieważ ustawa obowiązuje od 1 stycznia.

Niektórzy rodzice powinni być jednak ostrożni. Jeśli spełniają warunki do otrzymania świadczenia i jeszcze nie złożyli wniosków z różnych powodów, nie powinni dłużej zwlekać. Wyrównanie za wszystkie miesiące od 1 stycznia zostanie wypłacone pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony najpóźniej do końca maja. Czasu pozostało naprawdę niewiele.

Nowe 400 plus na dziecko ZUS rozpoczął wypłaty Niektórzy mogą jednak nie otrzymać dodatku

Niestety program 400 plus nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola. Dofinansowanie można uzyskać tylko na żłobek, klub dziecięcy i opiekę dziennego opiekuna. Przez kontynuację ustawy dostęp do dodatku może uzyskać rodzic, którego dziecko ma ukończone 3 lata i nadal korzysta z żłobka.

Rodzice mają wiele pytań dotyczących nowego świadczenia na dziecko 400 plus:

– Kto może otrzymać 400 plus na dziecko?

– Do jakiego wieku przysługuje 400 plus?

– Od kiedy można składać wnioski o 400 plus?

– Czy każde dziecko może otrzymać 400 plus?

Ważne jest, aby składać wnioski na czas, aby nie stracić możliwości otrzymania dofinansowania od początku roku. Program 400 plus jest skierowany do konkretnych grup dzieci i ma swoje określone warunki.

Dodaj komentarz