Sprawdziany

9 Views Comment Off

Sprawdziany podzielone w działach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany podzielone w działach w serwisie Sprawdziany.net pozwalają prędko rozeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do kategorii tych zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Wybrane sprawdziany zostały aktualizowane na bieżący rok szkolny, odpowiednio z obowiązującą reformą nauczania. Wystarczy dobrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Przeglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć lepsze wyniki. Duża baza sprawdzianów wspiera uczniów w tym, by poszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego względu uczniowie chętniej aniżeli w przeszłości przystosowani są do formy online. Serwis jest uważany za potrzebny, zarówno przez uczniów, jak i przez opiekunów, jakim zależy na tym, by ich dzieci miały wzorowe wyniki. Warto w takim razie docenić, że pojawia się na nim znacznie więcej sprawdzianów.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa