Niania czy przedszkole – co jest lepsze dla dziecka

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Niania czy przedszkole - co jest lepsze dla dziecka

Jako rodzic, chciałbym zapewnić swojemu dziecku najlepsze warunki do rozwoju. Niestety, z powodu pracy, nadgodzin i obowiązków domowych, nie jestem w stanie poświęcić mu tyle czasu, ile bym chciał. Muszę więc zdecydować, czy zatrudnić nianię czy posłać dziecko do przedszkola.

Niania czy przedszkole - co jest lepsze dla dziecka

Niania: indywidualna opieka

W pierwszych latach życia dzieci mają potężny potencjał rozwojowy pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. W wieku przedszkolnym są najbardziej czujne i narażone na wpływ otoczenia. Dlatego ważne jest, aby miały wykwalifikowaną osobę, która będzie się nimi opiekować.

Niania czy przedszkole - co jest lepsze dla dziecka

Kiedy zatrudnimy nianię, możemy być pewni, że nasze dziecko będzie miało indywidualną opiekę. Będzie jedynym podopiecznym, więc zostanie mu poświęcona pełna uwaga. Ale z drugiej strony, dziecko nie będzie miało szansy na socjalizację z rówieśnikami. Brak grupowych zajęć i zabaw może sprawić, że będzie mu trudno nawiązać kontakt z innymi.

Jednym z atutów niań jest to, że ich godziny pracy mogą być dostosowane do potrzeb rodziców. Mogą być dostępne wtedy, gdy są najbardziej potrzebne, na przykład wieczorem lub gdy dziecko jest chore. Rodzice mogą znaleźć nianię o podobnych poglądach i podejściu do wychowania. W ten sposób zachowają spójność w stosowaniu motywacji, nagród i kar.

Niania czy przedszkole - co jest lepsze dla dziecka

Niestety, znalezienie odpowiedniej niani może być trudne. Często są to osoby, które zaczynają pracę jako nianie na czas studiów lub po przejściu na emeryturę, dlatego nie zawsze mają odpowiednie kwalifikacje. A przecież to osoba, która ma wychowywać dziecko, nie może być przypadkowa.

Niania czy przedszkole - co jest lepsze dla dziecka

Niania czy przedszkole?

Takiej sytuacji nie spotkamy w przedszkolu, gdzie dziećmi zajmuje się wykwalifikowana kadra pedagogów, wspierana przez psychologa, logopedę, pediatrę czy terapeutę sensorycznego. Prywatne przedszkola, takie jak Pomarańczowa Ciuchcia, mają również opracowane programy wychowawcze stworzone przez specjalistów. Oferują różnorodne dodatkowe zajęcia, które odpowiadają zainteresowaniom dzieci i rozwijają je na wielu płaszczyznach. Dzięki temu dzieci uczą się samodzielności, współpracy i komunikacji.

Niania czy przedszkole - co jest lepsze dla dziecka

50% wszystkich kompetencji, jakie nabywamy w życiu, wynosimy z przedszkola. Pozostałe 30% przypada na okres edukacji wczesnoszkolnej. Więc tak naprawdę tylko 20% kompetencji kształtujemy w dorosłości. Dlatego pedagodzy Pomarańczowej Ciuchci stawiają sobie za cel odnalezienie i rozwinięcie w przedszkolakach ich największych talentów i zdolności. Uzyskują to dzięki programom edukacyjnym opartym na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Określił on inteligencję jako zespół umiejętności, talentów i zdolności, i wyróżnił osiem typów inteligencji: ruchową, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną, językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną oraz intrapersonalną. Założył, że każdy z nas posiada je wszystkie, lecz rozwinięte w różnym stopniu. Dlatego dla pedagogów Pomarańczowej Ciuchci tak ważne jest rozwijanie talentów oraz wzmacnianie słabszych stron dzieci poprzez różnorodne aktywności i zabawy. Dziecko uczy się i poznaje siebie i swoje możliwości właśnie podczas zabawy, czyli stanu najbardziej dla niego naturalnego – mówi Joanna Goc-Matyskiel, dyrektor ds. projektów w przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia.

Przeczytaj więcej artykułów  Najmodniejsze zimowe buty dla dzieci Trendy 2022

Wybór odpowiedniego przedszkola to jedno z najważniejszych decyzji dotyczących przyszłości i życia dziecka. Musi być przemyślany i rozsądny, a placówka dostosowana do potrzeb malucha. Właściwa edukacja od najmłodszych lat kształtuje jego osobowość, wpływa na poczucie własnej wartości i pewność siebie. Pomarańczowa Ciuchcia to największa sieć przedszkoli i żłobków w Polsce, gdzie dzieci uczą się poprzez zabawę i rozwijają swoje talenty.

Dodaj komentarz