Osoba samotnie wychowująca dziecko może sporo stracić przez Polski Ład Jak wygląda nowa ulga

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Osoba samotnie wychowująca dziecko może sporo stracić przez Polski Ład Jak wygląda nowa ulga

Wygląda na to, że Polski Ład wpłynie nie tylko na niektóre grupy zawodowe i przedsiębiorców, ale także na osoby samotnie wychowujące dzieci. Nie będziemy już mogli rozliczać podatku PIT na preferencyjnych zasadach. W tym roku będzie ostatnia okazja, aby skorzystać z dotychczasowych, korzystniejszych przepisów. Niektórzy z nas mogą stracić nawet kilka tysięcy złotych. Jak więc rozliczać ulgę na dziecko będąc osobą samotnie wychowującą dziecko?

Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Osobami samotnie wychowującymi dziecko są rodzice lub opiekunowie prawni, którzy są panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem lub osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Osoba samotnie wychowująca dziecko może sporo stracić przez Polski Ład Jak wygląda nowa ulga

Dotychczas prawo podatkowe umożliwiało nam preferencyjne rozliczanie się z fiskusem. Dzięki temu państwo wspierało rodziny, w których jedno z rodziców odpowiadało za utrzymanie. Teraz Polski Ład odbiera nam ten przywilej.

Podatek dochodowy osoby samotnie wychowującej dzieci w 2022 roku

Jak powiedziałam wcześniej, zgodnie z dotychczasowymi przepisami osoba samotnie wychowująca dziecko miała prawo do preferencyjnego rozliczania PIT. Obliczany był jako dwukrotność podatku liczonego od połowy dochodów. Oznaczało to, że dochody były dzielone na pół, a następnie obliczany był podatek, który był mnożony przez dwa. Wynik tych obliczeń stanowił sumę podatku do zapłacenia. Ponadto rodzic samotnie wychowujący dziecko miał prawo do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, co oznaczało podwójne skorzystanie z kwoty wolnej od podatku. Polski Ład likwiduje te możliwości. Będzie to ostatnia szansa, aby z nich skorzystać w tym roku podczas rozliczenia za 2021 rok.

Przeczytaj więcej artykułów  Najlepsze buty na zimowe szaleństwo dla dziecka z wadą postawy ciała wiemy jak dobrze wybrać i się

Według nowych przepisów ulga dla samotnych rodziców będzie stała i wyniesie 1500 zł. Nie będzie zależeć od dochodów. Eksperci mówią, że pewna grupa rodziców zyska na tej zmianie, ale niektórzy mogą stracić nawet kilka tysięcy złotych. Osoby o wyższych dochodach będą szczególnie dotknięte tymi zmianami. Szacuje się, że już ci, którzy zarabiają powyżej 9130 zł brutto miesięcznie, czyli około 6,4 tys. zł na rękę, odczują negatywne skutki.

Osoba samotnie wychowująca dziecko może sporo stracić przez Polski Ład Jak wygląda nowa ulga

Polski Ład – osoba samotnie wychowująca dziecko a ulga prorodzinna w 2022 roku

  • każde dziecko niepełnoletnie,
  • każde niepełnosprawne dziecko pobierające zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • każde dziecko do 25. roku życia, które nadal się uczy i którego dochód nie przekracza 3089 zł (kwota ta nie obejmuje renty rodzinnej).

Osobę samotnie wychowującą jedno dziecko obowiązuje jednak limit dochodu w wysokości 112 000 złotych rocznie.

Osoba samotnie wychowująca dziecko może sporo stracić przez Polski Ład Jak wygląda nowa ulga

Osoba samotnie wychowująca dziecko a alimenty w 2022 roku

Jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko otrzymuje alimenty od drugiego rodzica, który stracił prawa rodzicielskie, nie musi ich wymieniać w zeznaniu podatkowym (ani swoim, ani dziecka). Niezależnie od ich wysokości, nie są one opodatkowane. Inaczej jest w przypadku otrzymywania alimentów na siebie – wtedy wolne od podatku są tylko alimenty do maksymalnie 700 zł miesięcznie. Kwoty powyżej tej sumy należy zgłosić w zeznaniu podatkowym w rubryce "inne źródła przychodów".

Wolne od podatku są alimenty na rzecz:
– dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości 700 zł miesięcznie. (art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT)

  • Ulga internetowa – jak często można z niej skorzystać? Uważaj, żeby nie stracić pieniędzy
  • Ulga dla rodzin 4+. Duże rodziny zyskają dużo na nowych przepisach!

Dodaj komentarz