Najważniejsze dla rodziców zmiany prawne

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Najważniejsze dla rodziców zmiany prawne

Czasami nie zwracamy uwagi, lub zapominamy o zmianach prawnych dotyczących dzieci i ich rodziców. Przedstawiam najważniejsze z nich: plany edukacyjne na rok 2017 oraz zmiany w programie 500+. Chcesz wiedzieć, co się zmieni?

Reforma edukacji w 2017 roku

Od września 2017 roku rodzice i nauczyciele staną przed reformą edukacji, która wprowadza nowy system składający się z 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Ważnym aspektem tej zasady jest stopniowe wprowadzanie kolejnych przedmiotów oraz dłuższy okres, w którym pierwszy wychowawca będzie się opiekował dziećmi – od klasy pierwszej do czwartej.

Czym to się wiąże? UCzniowie, którzy rozpoczęli pierwszą klasę w 2016 roku, skończą szkołę podstawową po 8 latach, a nauczanie wczesnoszkolne dla nich będzie trwało 3 lata. Ich młodsi koledzy, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2017 roku, będą uczęszczać do szkoły przez 4 lata. Szóścioklasiści w tym roku są ostatnim rocznikiem, który pójdzie do gimnazjum.

Zmiany w programie 500+

Po pierwszym roku obowiązywania programu 500+, pojawiły się przypadki nadużyć związanych z nieprawidłowym pobieraniem świadczeń. Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała wprowadzenie zmian w przepisach, które mają zapobiec takim działaniom.

Dotychczas dodatek przysługiwał rodzicom jedynaków, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł. Dla dzieci niepełnosprawnych ta kwota wynosiła 1200 zł. Progi te się nie zmienią, jednak urzędnicy dokładniej będą sprawdzać, czy rodzic jest uprawniony do otrzymania świadczenia. Będą też sprawdzać, czy rodzic nie rozwiązał umowy o pracę i nie podpisał jej ponownie na niższe wynagrodzenie, co pozwala mu zmieścić się w kwotach określonych w ustawie.

Zmiany dotyczą również samotnie wychowujących rodziców, którzy muszą teraz przedłożyć wniosek o alimenty wraz z wnioskiem o 500+. Z tego obowiązku są zwolnione rodziny, w których zmarł jeden z rodziców, nie określono ojcostwa lub wniosek o alimenty został odrzucony.

Przeczytaj więcej artykułów  Poprawka matury 2023 Nie każdy może do niej przystąpić Co robić w przypadku niezdanego egzaminy

Oto najważniejsze zmiany, które dotkną rodziców i dzieci w najbliższym czasie. Bądź na bieżąco!

Dodaj komentarz