Najrzadsza grupa krwi – Grupy krwi w Polsce

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Najrzadsza grupa krwi - Grupy krwi w Polsce

Najrzadsza grupa krwi to AB Rh (-). Około 1% Polaków ma tę grupę krwi. Najczęściej występującą grupą krwi w Polsce jest A Rh + (32% Polaków). Na drugim miejscu jest grupa 0 Rh+ i na trzecim miejscu B Rh+ (15%).

Wiedza na temat grup krwi

 • W Polsce najczęściej występującą grupą krwi jest A Rh+.
 • Najrzadsza grupa krwi w Polsce i na świecie to AB Rh-.
 • Nazwa grupy krwi (A, B, AB lub 0) zależy od białek na czerwonych krwinkach i przeciwciał w osoczu.
 • Jeśli krew ma antygen D, mówimy, że jest Rh(+). Jeśli nie ma, jest Rh(-).
 • Wiedza na temat grupy krwi jest istotna podczas transfuzji.

Najrzadsza grupa krwi

 • Krew z antygenem A to grupa krwi A.
 • Krew z antygenem B to grupa krwi B.
 • Kiedy krwinki mają zarówno antygen A, jak i antygen B, to grupa krwi AB.
 • Kiedy krwinki nie mają żadnego antygenu, to grupa krwi 0.
 • Grupa krwi A ma przeciwciała anty-B w osoczu.
 • Grupa krwi B ma przeciwciała anty-A w osoczu.
 • Grupa krwi AB nie ma żadnych przeciwciał w osoczu.
 • Grupa krwi 0 ma przeciwciała anty-A i anty-B w osoczu.

Mamy także antygen D. Jeśli jest obecny, krew jest Rh(+). Jeśli go nie ma, jest Rh(-). Antygen D może występować w każdej grupie krwi. Jeśli go brak, osoba ma przeciwciała anty-D.

Rzadkie grupy krwi

Najrzadsza grupa krwi na świecie to grupa AB Rh-. Oznacza to, że krwinki mają zarówno antygen A, jak i antygen B, ale nie ma antygenu D w osoczu. Tylko 1% Polaków ma tę grupę krwi, dlatego jest to najrzadsza grupa krwi w Polsce. Rzadka grupa krwi to również B Rh-. Szacuje się, że ma ją około 2% populacji. Inne rzadkie grupy krwi w Polsce i na świecie to A Rh- oraz 0 Rh-.

 • Grupa krwi A Rh+ (32%)
 • Grupa krwi 0 Rh+ (31%)
 • Grupa krwi B Rh+ (15%)
 • Grupa krwi AB Rh+ (7%)
 • Grupa krwi 0 Rh- (6%)
 • Grupa krwi A Rh- (6%)
 • Grupa krwi B Rh- (2%)
 • Grupa krwi AB Rh- (1%)
Przeczytaj więcej artykułów  Objawy ciąży przed okresem

Najpopularniejszą grupą krwi jest A Rh+, a najrzadszą grupą krwi jest AB Rh-.

Transfuzja krwi

Znajomość grup krwi jest bardzo ważna podczas transfuzji krwi, która jest często przeprowadzanym zabiegiem. Ze względu na obecność różnych przeciwciał we krwi, nie można dowolnie przetaczać krwi, ponieważ przeciwciała mogą atakować antygeny i spowodować poważne powikłania, a nawet śmierć pacjenta.

 • Krew 0 Rh(-) może być przetaczana każdej osobie.
 • Osoba o grupie krwi 0 Rh(-) może zostać dawcą tylko dla innej osoby o grupie krwi 0 Rh(-).
 • Osoba o grupie krwi AB może otrzymać krew z dowolnej grupy krwi, ale tylko osoby o grupie krwi AB mogą otrzymać krew od niej.
 • Osoba o grupie krwi A odrzuci krew z grupy B.
 • Osoba o grupie krwi B odrzuci krew z grupy A.

Ciekawostką jest fakt, że obecnie coraz częściej wykorzystuje się komponenty krwi zamiast przetaczać całą krew. Dzięki temu minimalizuje się przekazywanie obcych substancji do organizmu pacjenta.

Grupa krwi a konflikt serologiczny

Grupa krwi ma duże znaczenie, gdy kobieta jest w ciąży. Dziecko może odziedziczyć grupę krwi po matce lub ojcu. Jeśli matka nie ma antygenu D we krwi, a ojciec tak, i dziecko odziedziczy grupę krwi po ojcu, może wystąpić konflikt serologiczny. Zagrożenie jest zwykle większe przy kolejnych ciążach. Podczas pierwszego porodu antygen D przechodzi do krwi matki i zaczynają się tworzyć przeciwciała, które pozostają we krwi kobiety. Podczas drugiej ciąży organizm matki zaczyna postrzegać dziecko jako wrogie i przeciwciała zaczynają atakować układ krwionośny dziecka.

Pytania rodziców o rzadkie grupy krwi

Jakie są najrzadsze grupy krwi?

Najrzadsze grupy krwi to 0 Rh-, A Rh-, B Rh- i AB Rh-.

Jaka jest najrzadsza grupa krwi na świecie?

Najrzadszą grupą krwi na świecie jest AB Rh-. Ma ją tylko 1% populacji.

Przeczytaj więcej artykułów  Powiedziała szefowi że jest w ciąży Nie do wiary co odpowiedział

Jaka jest najrzadsza grupa krwi w Polsce?

Najrzadszą grupą krwi w Polsce jest AB Rh-. Ma ją tylko 1% Polaków.

A Rh (-) – czy to rzadka grupa krwi?

A Rh(-) to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Ma ją tylko 6% Polaków.

Czy grupa krwi 0 jest rzadka?

Grupa krwi 0 Rh- ma 6% Polaków, a 0 Rh+ aż 31%. Dużą zaletą grupy krwi 0 Rh- jest to, że może być przetaczana każdej osobie niezależnie od jej grupy krwi. Jednak osoby o grupie krwi 0 Rh- mogą otrzymać jedynie krew ze swojej grupy.

Grupa krwi 0 Rh- ma 6% Polaków, a 0 Rh+ aż 31%. Dużą zaletą grupy krwi 0 Rh- jest to, że może być przetaczana każdej osobie niezależnie od jej grupy krwi. Jednak osoby o grupie krwi 0 Rh- mogą otrzymać jedynie krew ze swojej grupy.

Dodaj komentarz