NIK ujawnia rażące nieprawidłowości w szkołach 90 placówek narusza prawo w zakresie oceniania

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

NIK ujawnia rażące nieprawidłowości w szkołach 90 placówek narusza prawo w zakresie oceniania

Odkrycia przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) raportu rzucają niekorzystne światło na większość zbadanych szkół. Okazuje się, że aż 90% placówek narusza przepisy dotyczące systemu oceniania umiejętności uczniów. Efektem tego jest nierównomierne ocenianie młodzieży, a brak przejrzystych i klarownych zasad utrudnia osiągnięcie celów dydaktycznych.

Naruszenia przepisów w szkołach

Raport NIK, który obejmował kontrolę w 10 szkołach w województwie świętokrzyskim, odkrył szereg nieprawidłowości, głównie dotyczących systemu oceniania. W większości placówek zasady wystawiania ocen nie zgadzały się w pełni z przepisami dotyczącymi edukacji.

  • Tylko uczniowie, którzy nie sprawiali kłopotów wychowawczych, mieli prawo poprawić ocenę za pracę pisemną.
  • Zgodnie z Wykazem Znaczników Oceny (WZO), uczniowi, który farbuje włosy, maluje paznokcie lub nakłada makijaż, nie wolno było otrzymać oceny wzorowej lub bardzo dobrej, a nieprzestrzeganie zasad dotyczących wyglądu mogło (w dwóch ze zbadanych szkół) prowadzić do obniżenia oceny z zachowania nawet do nieodpowiedniej.
  • Spośród 38 przedmiotowych systemów oceniania dokładnie przeanalizowanych, aż 31 (!) było niezgodnych z przepisami oświatowymi i/lub niezgodnych z regulaminami szkół.

Problem nieuzasadnionego obniżania ocen

Najwięcej kontrowersji budzą przypadki nieuzasadnionego obniżania ocen uczniom. Jak wynika z raportu, nauczyciele bardzo często wymagają od uczniów wiedzy spoza programu nauczania, aby otrzymać ocenę celującą, co stoi w sprzeczności z ustawą o systemie edukacji, która określa, że pełne opanowanie treści zawartych w programie wystarcza do uzyskania takiej oceny.

Często również zdarzały się przypadki obniżania ocen z zachowania bez uprawnień w szkolnym regulaminie lub prawie oświatowym (na przykład za pomalowane paznokcie lub pofarbowane włosy). Jak zaznaczają działacze związani z edukacją, tego rodzaju działania mogą wywoływać u uczniów poczucie niesprawiedliwości, co negatywnie wpływa na efektywność procesu nauczania.

  • Jakie są oceny w polskich szkołach? Co oznaczają oceny literowe?
  • Jakie są przepisy dotyczące nieobecności w szkole? Jakie elementy powinno zawierać usprawiedliwienie by nie zostało odrzucone?
Przeczytaj więcej artykułów  Powiedziała szefowi że jest w ciąży Nie do wiary co odpowiedział

Dodaj komentarz