Nowy przedmiot w szkole od września 2024 Tak i to nie koniec ważnych zmian dla uczniów

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzić wiele istotnych zmian programowych, które mają wpływ na uczniów. Niektóre z tych zmian zostaną wprowadzone już we wrześniu, a inne będą stopniowo wdrażane w ciągu kolejnych lat. Jedną z najważniejszych nowości będzie wprowadzenie nowego przedmiotu do programu na rok szkolny 2024/2025. Jakie będą jego tematy?

Czego będziemy uczyć się w nowym przedmiocie w szkole 2024?

Od samego początku swojej kadencji, obecna koalicja zapowiadała reformę systemu edukacji jako jeden ze swoich priorytetów. Zmiany zaczęły się od podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 30%. Następnym ważnym krokiem Ministerstwa Edukacji było ograniczenie ilości prac domowych w szkołach podstawowych.

Nowy przedmiot w szkole od września 2024 Tak i to nie koniec ważnych zmian dla uczniów

Ale to nie koniec nowości. Od września czekają nas również duże zmiany w planie lekcji. Głównym celem nowego zarządu Ministerstwa Edukacji jest rozwinięcie programu edukacji zdrowotnej. Dlatego uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy podczas lekcji z wychowawcą. Na zajęciach będą także uczono zasad profilaktyki zdrowotnej, praw pacjenta, zdrowego żywienia i dobrych nawyków snu. Program obejmie również edukację seksualną.

Do planu lekcji dodane zostaną również zajęcia z podstaw prawa. Uczniowie będą uczyć się swoich podstawowych praw obywatelskich oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa.

Nowy rok szkolny to czas wielu zmian

Nowy rok szkolny może przynieść również inne zmiany. W Ministerstwie Edukacji trwają jeszcze konsultacje i prace nad zmianami w podstawach programowych większości przedmiotów, takich jak język polski, matematyka czy historia.

Część lektur z listy obowiązkowych w szkole podstawowej i średniej może zostać usunięta. Istnieje również możliwość zmiany formuły egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasisty.

  • Ile czasu będzie wolnego podczas matury 2024? W maju będzie więcej okazji do odpoczynku niż nauki. Będzie też niespodzianka na koniec miesiąca.
  • Koniec prac domowych w szkołach podstawowych! Rewolucja już wkrótce. Data zostanie podana przez ministra.
  • Czy matura 2024 będzie trudniejsza? Próg zdawalności może ulec zmianie, a rozszerzenie będzie trudniejsze.
Przeczytaj więcej artykułów  Odmiedniczkowe zapalenie nerek

Dodaj komentarz