Obowiązek alimentacyjny Na kim ciąży Kiedy wygasa

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Kodeks rodziny określa obowiązek alimentacyjny jako konieczność zapewnienia środków do utrzymania i wychowania. Według prawa, osoba, która jest zobowiązana do alimentacji, ma prawo żądać dostarczania niezbędnych środków do życia, a osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, ma obowiązek spełniać te żądania. Ale czym dokładnie są te środki do wychowania i utrzymania i kiedy można wnioskować o alimenty?

Obowiązek alimentacyjny Na kim ciąży Kiedy wygasa

Obowiązek alimentacyjny – jakie wymagania obejmuje?

 • żywność
 • mieszkanie
 • ubrania
 • leki
 • opcje
 • produkty do czyszczenia
 • możliwość fizycznego rozwoju
 • dbanie o zdrowie
 • możliwość rozwoju intelektualnego
 • możliwość zdobywania edukacji
 • możliwość rozwoju kulturalnego
 • żywność,
 • ubrania,
 • kosmetyki,
 • lekarstwa,
 • kursy,
 • szkolenia,
 • opieka medyczna, itp.

Kto ponosi odpowiedzialność za obowiązek alimentacyjny?

Zazwyczaj, gdy myślimy o alimentach, myślimy o alimentach, które jedno z rodziców musi płacić na rzecz dzieci po rozwodzie. Jednak nie jest to jedyna sytuacja, w której może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny. Według Kodeksu rodzinnego, obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na wszystkich krewnych w linii prostej oraz na rodzeństwie. Jednak może dotyczyć również innych bliskich osób, które nie są związane więzami krwi. Chodzi tutaj o alimenty nałożone na ojca dziecka pozamałżeńskiego lub alimenty nałożone na ojczyma lub macochę w przypadku pasierba. Podobna sytuacja występuje również w przypadku adopcji dziecka, wówczas także pojawia się obowiązek alimentacyjny.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Tak więc rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie posiada dochodów, które mogłyby pokryć jego potrzeby. Pozew o ustalenie alimentów może złożyć prawni opiekunowie dziecka, jeśli dziecko nie jest pełnoletnie.

Dziecko może żądać alimentów od rodzica, który nie płaci na jego utrzymanie, niezależnie od tego, czy rodzice byli kiedyś małżeństwem i czy rodzic mieszka z dzieckiem pod jednym dachem. Kluczowe jest to, czy rodzic, przeciwko któremu skierowany jest pozew, jest wymieniony w akcie urodzenia dziecka. W niektórych sytuacjach, na przykład gdy rodzice dziecka nie żyją lub nie są w stanie płacić alimentów, a dziecko znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, mogą zostać przyznane dodatkowe alimenty, na przykład od dziadków dziecka.

Przeczytaj więcej artykułów  Opryszczka hemoroidy i problemy z wagą - czy to skutki złego odżywiania

Dziecko może żądać alimentów od rodzica, który nie płaci na jego utrzymanie, niezależnie od tego, czy rodzice byli kiedyś małżeństwem i czy rodzic mieszka z dzieckiem pod jednym dachem. Kluczowe jest to, czy rodzic, przeciwko któremu skierowany jest pozew, jest wymieniony w akcie urodzenia dziecka. W niektórych sytuacjach, na przykład gdy rodzice dziecka nie żyją lub nie są w stanie płacić alimentów, a dziecko znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, mogą zostać przyznane dodatkowe alimenty, na przykład od dziadków dziecka.

Dodaj komentarz