Od 700 do nawet 3 5 tys zł miesięcznego dodatku Nowe świadczenie wchodzi w życie Wypłaty w trzech

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Od 700 do nawet 3 5 tys zł miesięcznego dodatku Nowe świadczenie wchodzi w życie Wypłaty w trzech

Podpis Prezydenta Andrzeja Dudy znajduje się pod ustawą wprowadzającą nowe świadczenie finansowane z budżetu państwa. Jednakże, świadczenie to nie wejdzie w życie aż do 2024 roku i nie wszyscy otrzymają wypłaty od razu. Zgodnie z przepisami, kwota świadczenia będzie zależna od indywidualnych potrzeb i wynosić będzie od 700 do nawet 3500 zł miesięcznie, zależnie od sytuacji.

Szczegóły nowego świadczenia z budżetu państwa

Ustawa wprowadzająca świadczenie wspierające wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Świadczenie to jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które spełnią określone kryteria i otrzymają odpowiednie orzeczenia. Po ocenie indywidualnych potrzeb, ZUS przyznaje miesięczną kwotę dofinansowania.

Od początku nowego roku, osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski do odpowiednich wojewódzkich zespołów ds. orzecznictwa. Dokładny termin i adres składania dokumentów zostaną ustalone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zespoły dokonają początkowej oceny wniosków i na tej podstawie ustalą wysokość świadczenia.

 • Kwestionariusz, dołączony do wniosku i wypełniony przez osobę wnioskującą,
 • Wywiad,
 • Obserwacja i analiza przeprowadzone przez zespół.

Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie oparta na skali punktowej. Szczegółowe informacje odnośnie elementów podlegających punktacji zostaną określone przez resort rodziny w najbliższym czasie. Narzędzia i instrukcje potrzebne do oceny zostaną zawarte w przepisach.

Wypłaty świadczenia od 700 zł do 3,5 tys. zł miesięcznie w trzech terminach

Zespół ds. orzecznictwa ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku. Na podstawie otrzymanej oceny, osoba niepełnosprawna może złożyć kolejny wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (minimalna suma to 70).

 • 220% renty socjalnej, jeśli ocena wsparcia wynosi od 95 do 100 punktów,
 • 180% renty socjalnej, jeśli ocena wsparcia wynosi od 90 do 94 punktów,
 • 120% renty socjalnej, jeśli ocena wsparcia wynosi od 85 do 89 punktów,
 • 80% renty socjalnej, jeśli ocena wsparcia wynosi od 80 do 84 punktów,
 • 60% renty socjalnej, jeśli ocena wsparcia wynosi od 75 do 79 punktów,
 • 40% renty socjalnej, jeśli ocena wsparcia wynosi od 70 do 74 punktów.
Przeczytaj więcej artykułów  Proste w przygotowaniu opryski na mszyce Dzięki nim szkodniki pospadają z liści i znikną z ogrodu

Biorąc pod uwagę stawki renty socjalnej na rok 2023, świadczenie może wynosić od 635 zł do 3495 zł. Dodatek będzie podlegał waloryzacji.

Świadczenie będzie wypłacane w trzech terminach. Od 1 stycznia 2024 roku, świadczenie będzie przysługiwać osobom, które osiągnęły ocenę wsparcia na poziomie od 87 do 100 punktów. Od 1 stycznia 2025 roku, wsparcie będzie przysługiwać osobom o ocenie od 78 do 86 punktów, a od 1 stycznia 2026 roku, od 70 do 77 punktów.

 • Dodatkowe pieniądze za okres choroby. Od 1 lipca nowe zasady w ZUS.
 • Wniosek USS ZUS – dla kogo? Niektóre osoby mogą dostać nawet kilkadziesiąt tysięcy.
 • Ważne zmiany dla emerytów i rencistów w ZUS. Świadczenie może być utracone przez nieostrożność.
 • Kiedy będzie wypłacana 14. emerytura? Znany jest już termin, jednak nie wszyscy otrzymają wtedy pieniądze.

Dodaj komentarz