Od 635 do 3494 zł co miesiąc Sejm przyjął ustawę Od kiedy wypłata nowego świadczenia

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Od 635 do 3494 zł co miesiąc Sejm przyjął ustawę Od kiedy wypłata nowego świadczenia

Ustawa wprowadzająca nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami została przyjęta przez Sejm i teraz czeka na podpis prezydenta oraz opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Kiedy można spodziewać się wypłaty tego dodatkowego wsparcia finansowego?

Świadczenie wspierające, które różni się od innych świadczeń opiekuńczych skierowanych do opiekunów osób wymagających pomocy, będzie bezpośrednio przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osoby, które spełniają określone warunki – posiadają odpowiednie orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność oraz decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia – będą uprawnione do tego świadczenia.

Takie informacje można znaleźć w uzasadnieniu projektu ustawy, który został przyjęty przez Sejm w dniu 7 lipca 2023 roku. Kto będzie otrzymywał te pieniądze i od kiedy?

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych – około 3,5 tysiąca złotych miesięcznie

Środki będą przysługiwać każdej osobie, która ukończyła 18 lat, ma prawo do świadczeń społecznych, mieszka na terenie Polski i ma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia (skalę punktową od 70 do 100). Decyzję tę będzie wydawał wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby z niepełnosprawnością.

Jaka będzie wysokość świadczenia? Zależeć będzie od oceny poziomu potrzeby wsparcia. Natomiast wysokość wypłat będzie się wahać między 40 a 220 procentami aktualnie obowiązującej renty socjalnej. W roku 2023 jest to 1588,44 zł brutto, więc nowe świadczenie może wynosić od 635 do 3494 zł miesięcznie brutto.

Od kiedy dostępny będzie dodatek dla osób niepełnosprawnych? Są trzy terminy

Wprowadzenie świadczenia będzie realizowane w trzech turach. Pierwsza rozpocznie się w 2024 roku i będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych z najwyższym ustalonym poziomem potrzeby wsparcia. Od 2025 roku pieniądze będą trafiać również do osób z pośrednim poziomem potrzeby wsparcia, a od 1 stycznia 2026 roku do osób z najniższym poziomem potrzeby wsparcia.

Wprowadzenie świadczenia będzie realizowane w trzech turach. Pierwsza rozpocznie się w 2024 roku i będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych z najwyższym ustalonym poziomem potrzeby wsparcia. Od 2025 roku pieniądze będą trafiać również do osób z pośrednim poziomem potrzeby wsparcia, a od 1 stycznia 2026 roku do osób z najniższym poziomem potrzeby wsparcia.

Przeczytaj więcej artykułów  Ogromne kulki gradu wybiły szyby w samochodzie Matka osłoniła niemowlę własnym ciałem

Dodaj komentarz