Podwyżki dla nauczycieli 2023 ZNP komentuje rozmowy z MEiN Takiej farsy za ministra Czarnka

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Podwyżki dla nauczycieli 2023 ZNP komentuje rozmowy z MEiN Takiej farsy za ministra Czarnka

Nauczyciele wciąż czekają na obiecane podwyżki z ubiegłego roku. Opublikowano niedawno projekt rozporządzenia uwzględniający nowe stawki, ale wzrost wynagrodzeń będzie niestety mniejszy, niż się oczekiwało. Związek Nauczycielstwa Polskiego nadal domaga się zwiększenia kwoty bazowej i wkrótce przedstawi odpowiedni wniosek w Sejmie. ZNP prowadzi rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki – jak długo trwają podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku?

Związek Nauczycielstwa Polskiego niezadowolony po rozmowach z Ministrem

W środę 1 lutego odbyło się spotkanie związków zawodowych nauczycieli z przedstawicielami ministerstwa. Celem spotkania było uzgodnienie projektu rozporządzenia dotyczącego podwyżek, a także omówienie szczegółów dotyczących wcześniejszych emerytur dla nauczycieli oraz zmian w ocenianiu ich pracy.

Niestety, spotkanie nie spełniło oczekiwań nauczycieli. Związki określiły rozmowy mianem "gry pozorów" i "największej farsy, jakiej jeszcze nie było". Pomimo wcześniejszych ustaleń, ministerstwo niespodziewanie wycofało się z nich w sposób kuriozalny. Przed spotkaniem MEiN przesłało projekt rozporządzenia, który był do zaopiniowania. W trakcie rozmów jednak ministerstwo stwierdziło, że wysłane ustalenia są nieważne, a projekt to tylko "wersja robocza", która nie zostanie wdrożona.

To piąte spotkanie, które miało być finałem naszych rozmów na ten temat. Tymczasem dowiadujemy się, że wszystko, co do tej pory ustaliliśmy, jest nieważne. Wszystko, co otrzymaliśmy do zaopiniowania, okazało się pomyłką. To nie jest uczciwe wobec nas nauczycieli. Nasze nadzieje na powrót artykułu 88 Karty Nauczyciela zostały rozbite. Ministerstwo Czarnka zagrało z nami w grę pozorów. Krzysztof Baszczyński, ZNP

Brak również porozumienia w kwestii powrotu artykułu 88 Karty Nauczyciela, który dotyczy wcześniejszych emerytur. Związek podkreśla, że mimo wieloletnich dyskusji ministerstwo nadal nie potrafi udzielić odpowiedzi na podstawowe pytanie – kto i w jakich warunkach mógłby otrzymać wcześniejsze świadczenie.

To jedno wielkie nieporozumienie. Przez 7 lat rozmawiamy o powrocie artykułu 88, a minister nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytania: jakie są zasady, kto i kiedy mógłby otrzymać wcześniejszą emeryturę? To nieuczciwe wobec nauczycieli, którym dało się nadzieję na powrót artykułu 88. Krzysztof Baszczyński, ZNP

Przeczytaj więcej artykułów  Podwyżki dla nauczycieli 2023 niższe niż obiecywano O ile wzrośnie pensja minimalna

Kiedy zostaną wprowadzone podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku?

Podczas spotkania poruszono również kwestię podwyżek dla nauczycieli. Zarówno związki, jak i sami pedagodzy nie są zadowoleni z propozycji ministerstwa, która zakłada jedynie wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 7,8%. Powstaje zatem pytanie – kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Po uwzględnieniu inflacji i wzrostu płacy minimalnej, proponowane podwyżki wydają się żartem. Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda zwiększenia kwoty bazowej o 22,5%, co pozwoliłoby na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15%. Projekt wkrótce trafi do Sejmu.

Postulujemy zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 15% od stycznia i przedstawienie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, który pozwoli na podwyższenie kwoty bazowej o 22,5% – powiedział Krzysztof Baszczyński. Przyjęcie tego projektu przez Sejm umożliwiłoby zwiększenie zarobków nauczycieli od lipca 2023 roku.

Pytania czytelników: kiedy podwyżka dla nauczycieli w 2023 roku?

Kiedy będą podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku?

Rozporządzenie w sprawie wzrostu wynagrodzeń powinno zostać przyjęte maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia ustawy budżetowej. Projekt jest już gotowy i prawdopodobnie wkrótce zostanie wprowadzony w życie.

Rozporządzenie w sprawie wzrostu wynagrodzeń powinno zostać przyjęte maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia ustawy budżetowej. Projekt jest już gotowy i prawdopodobnie wkrótce zostanie wprowadzony w życie.

Dodaj komentarz