Pole trójkąta prostokątnego – wzór Sprawdź najprostszy sposób na obliczenia

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Pole trójkąta prostokątnego - wzór Sprawdź najprostszy sposób na obliczenia

Znajomość podstawowych wzorów matematycznych z zakresu geometrii jest niezwykle ważna, szczególnie dla uczniów w szkole podstawowej. Jednak liczba różnych figur geometrycznych jest dość duża, przez co wzory mogą się pomieszać i być trudne do zapamiętania. Dlatego też ten artykuł może być ci pomocny. Jak brzmi wzór na pole trójkąta prostokątnego? Jak obliczyć pole trójkąta prostokątnego?

Pole trójkąta prostokątnego – łatwy wzór

Istnieje kilka różnych rodzajów trójkątów, które mają swoje wyjątkowe cechy. Na przykład, trójkąt równoboczny ma każdą stronę o tej samej długości i wszystkie kąty równościennego trójkąta mają miarę 60 stopni. Trójkąt równoramienny ma dwa boki o równej długości. Jednak najbardziej szczególnym rodzajem figury geometrycznej jest trójkąt prostokątny, który ma jeden kąt prosty (mierzący 90 stopni), a dwa ostre kąty, każdy mający miarę 45 stopni.

Obliczanie pola powierzchni trójkąta jest jednym z najczęstszych zadań na lekcjach matematyki i sprawdzianach. Wzór na pole trójkąta przydaje się również przy obliczaniu powierzchni innych figur geometrycznych. Zdjęcie źródłowe: Marcin n, CC BY-SA 2.5

Wzory na pole trójkąta

  • P = 0,5 * a * b (gdzie: a to długość jednego boku trójkąta, b to długość drugiego boku trójkąta).
  • P = 0,5 * c * h (gdzie: c to długość podstawy trójkąta oraz przyprostokątnej, a h to wysokość trójkąta od kąta prostego do przeciwnej przyprostokątnej).

Jak obliczyć pole trójkąta? Przykłady

Jeśli znasz długość obu przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym, obliczenie pola jest bardzo proste! Wzór to P = 0,5 * a * b.

a = 5 cm
b = 12 cm

P = 0,5 * 5 * 12 = 30 cm2 Zdjęcie źródłowe: Marcin n, CC BY-SA 2.5

Przeczytaj więcej artykułów  Pielęgnacja Jak myć i czym smarować buzię niemowlaka

Jeśli nie znasz długości obu przyprostokątnych, ale znasz długość przeciwprostokątnej, możesz skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, aby obliczyć brakujące wartości. Wzór na twierdzenie Pitagorasa to a² + b² = c².

Kąty w trójkącie prostokątnym

Kąty w trójkącie prostokątnym są zawsze takie same. Jeden kąt to kąt prosty, czyli mierzy 90 stopni. Pozostałe dwa kąty muszą być równe 45 stopni, ponieważ suma kątów w trójkącie zawsze wynosi 180 stopni.

Pytania uczniów i rodziców na temat wzoru na pole trójkąta prostokątnego

Jaki jest wzór na pole trójkąta?

Wzór na pole trójkąta to podstawa razy wysokość podzielone przez dwa (P = 0.5 * a * h).

Jak obliczyć pole trójkąta?

Wzór to P = 0,5 * a * b (gdzie: a to długość jednego boku trójkąta, b to długość drugiego boku trójkąta).

Jaki jest wzór na powierzchnię trójkąta?

Podstawa razy wysokość, wszystko przez dwa.

Jaki jest wzór na pole trójkąta równobocznego?

P = 1/4 * a² * pierwiastek z 3

Jaki jest wzór na wysokość trójkąta prostokątnego?

Można obliczyć wysokość trójkąta, korzystając z wzoru na pole trójkąta – jeśli znasz pole i długość podstawy, możesz podstawić wartości i obliczyć wysokość.

  • Czym jest forma gramatyczna? Jak ją rozpoznać? Zobacz najważniejsze informacje i przykłady
  • Co to są głoski i jak je liczyć? Dowiedz się o różnicy między głoską a literą!
  • Zera za brak pracy domowej. Czy to zgodne z prawem?

Dodaj komentarz