Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Trudny czas nie tylko dla mamy

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Trudny czas nie tylko dla mamy

Po urodzeniu dziecka każdej kobiecie przysługuje urlop macierzyński. Po jego zakończeniu możemy również ubiegać się o urlop rodzicielski i wychowawczy. Ale w końcu nadchodzi czas powrotu do pracy. Co nam na to prawo pozwala i jak dostosować się do nowych warunków? Podpowiadam.

Czym jest urlop macierzyński?

Urlop macierzyński to płatna przerwa w pracy wywołana narodzinami dziecka przez pracownicę. Zazwyczaj rozpoczyna się od dnia porodu, ale można również wykorzystać część urlopu przed porodem. Jednak ten okres nie może przekroczyć 6 tygodni przed wyznaczoną datą porodu przez lekarza. Po porodzie mamy pozostaje wykorzystać pozostałą część urlopu.

Urlop macierzyński przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie musi to być umowa na czas nieokreślony. Przysługuje on również rodzicom zatrudnionym na umowę na określony czas. Długość urlopu zależy od liczby dzieci urodzonych w jednym porodzie. Przy jednym dziecku wynosi on 20 tygodni, a przy bliźniakach 31 tygodni.

Koniec urlopu macierzyńskiego i co dalej? Urlop rodzicielski

Zakończenie urlopu macierzyńskiego nie oznacza koniecznie powrotu do pracy. Jeśli nadal istnieje duża potrzeba poświęcenia czasu dziecku, możemy skorzystać między innymi z urlopu rodzicielskiego. Warto wiedzieć, że przysługuje on zarówno matce, jak i ojcu i może być wykorzystany jednocześnie przez oboje rodziców. Przy jednym dziecku wynosi on 32 tygodnie, a w przypadku ciąży mnogiej 34 tygodnie.

Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, musimy spełnić kilka wymagań. Może być on udzielony jednorazowo lub podzielony na cztery części, ale nie później niż na koniec roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni, a pierwsza z nich musi bezpośrednio następować po urlopie macierzyńskim.

Przeczytaj więcej artykułów  Pokolenie płatków śniegu to utrapienie dla pracodawców Wrażliwi wyjątkowi skupieni na swoich

Czym jest urlop wychowawczy?

Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego możemy skorzystać z urlopu wychowawczego. Przysługuje on osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę od co najmniej sześciu miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że urlop wychowawczy – w przeciwieństwie do macierzyńskiego i rodzicielskiego – nie jest płatny.

Może trwać maksymalnie 36 miesięcy i musi obejmować czas nieprzekraczający roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Wydłużenie urlopu możliwe jest tylko w przypadku, gdy zdrowie dziecka wymaga stałej opieki. W takiej sytuacji może on trwać nawet do osiągnięcia przez dziecko 18 lat. Ważne jest również to, że rodzice mogą się dzielić tym urlopem. Trzeba jednak pamiętać, że jedno z rodziców ma wyłączne prawo do skorzystania z niego przez co najmniej jeden miesiąc.

Prawa po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Decydując się na urlop macierzyński, warto znać swoje prawa. Przede wszystkim okres urlopu jest objęty okresem ochronnym. Pracodawca nie może zwolnić matki w trakcie trwania tego okresu i ma obowiązek zapewnić jej powrót po zakończeniu urlopu. W przypadku nagłego rozwiązania umowy, można dochodzić swoich praw w drodze sądowej.

Pracodawca nie ma także prawa obniżać pensji ani degradować stanowiska pracy. Jeśli dojdzie do zmiany stanowiska, musi ono wiązać się z takimi samymi lub wyższymi zarobkami. Zabronione jest degradowanie zawodowe. Pracodawca nie może również odmówić udzielenia urlopu wychowawczego osobie, która pracuje już ponad 6 miesięcy.

Jeśli karmimy dziecko piersią i pracujemy ponad 6 godzin, przysługują nam dwie przerwy po pół godziny. Długość przerw zależy od liczby urodzonych dzieci. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka, przerwy wydłużają się do 45 minut każda. Trzeba jednak pamiętać, że praca trwająca od 4 do 6 godzin daje nam prawo do jednej przerwy półgodzinnej.

Mamie, która ma prawo do urlopu wychowawczego, przysługuje możliwość zredukowania etatu. Pracodawca jest zobowiązany do podpisania takiego wniosku, ale jest jeden warunek. Nowy czas pracy nie może być mniejszy niż połowa dotychczasowego.

Przeczytaj więcej artykułów  Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Jak przygotować się do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim?

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim to trudny czas zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Jak się do niego przygotować? Najpierw musisz zastanowić się, czy jesteś gotowa. Rozstanie z dzieckiem nie jest łatwe. Musisz też zapewnić mu opiekę w tym czasie. Zastanów się, czy jesteś gotowa wrócić do pracy i pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad małym dzieckiem.

Abyś mogła pracować spokojnie, musisz również zadbać o opiekę nad dzieckiem. Oddanie dziecka w dobre ręce podczas twojego czasu pracy przekłada się bezpośrednio na twoje komfortowe wykonywanie obowiązków. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy opieką nad dzieckiem zajmą się bliscy, czyli ojciec lub dziadkowie. Niestety, nie zawsze taka możliwość jest dostępna. W takim przypadku konieczne może być skorzystanie z usług opiekunki.

Jeszcze przed powrotem do pracy warto odbyć szczerą rozmowę z przełożonym. Powinnaś go otwarcie zapytać o jego wizję dalszej współpracy i zapewnić go o swojej gotowości do powrotu. Podczas rozmowy powiedz mu szczerze o swoich aktualnych umiejętnościach i ustalcie wspólny plan pracy. Jeśli istnieje taka możliwość, rozważ propozycję pracy zdalnej lub hybrydowej. Jeśli szukasz nowej pracy, sprawdź oferty wrocławskiego GoWork.pl.

Jeszcze przed powrotem do pracy warto odbyć szczerą rozmowę z przełożonym. Powinnaś go otwarcie zapytać o jego wizję dalszej współpracy i zapewnić go o swojej gotowości do powrotu. Podczas rozmowy powiedz mu szczerze o swoich aktualnych umiejętnościach i ustalcie wspólny plan pracy. Jeśli istnieje taka możliwość, rozważ propozycję pracy zdalnej lub hybrydowej. Jeśli szukasz nowej pracy, sprawdź oferty wrocławskiego GoWork.pl.

Dodaj komentarz