Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Jak wygląda powrót do pracy po urlopie macierzyńskim? Przekonaj się, że świeżo upieczonym mamom wcale nie jest pisane bezrobocie i dowiedz się, jak egzekwować przysługujące ci prawa!

Trudny powrót po urlopie macierzyńskim

Wiele z nas na samą myśl o zakończeniu urlopu macierzyńskiego ogarnia strach. Słyszałyśmy wiele historii o bezlitosnych szefach, którzy bez skrupułów zwalniali młode mamy. Ale zamiast martwić się tym, co może się wydarzyć, powinnyśmy skupić się na walce o nasze prawa.

Prawa matki po powrocie do pracy

Po pierwsze: Twój szef nie może zwolnić cię, jeśli jesteś na urlopie wypoczynkowym, wychowawczym lub macierzyńskim. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, np. jeśli firma zostanie całkowicie zlikwidowana (lub jeśli pracodawca ogłosi upadłość lub zdecyduje się na zwolnienia grupowe). Ale w większości przypadków prawo jest po twojej stronie już od momentu, w którym dowiesz się o swojej ciąży. Pamiętaj o tym i nie daj się zastraszyć przez swojego szefa. Ale pamiętaj również, że szef może cię zwolnić dyscyplinarnie, jeśli samodzielnie naruszysz prawo pracy.

Po drugie: Gdy wracasz do pracy po urlopie macierzyńskim, masz prawo do identycznych warunków pracy, jakie miałaś wcześniej. Twój pracodawca nie może obniżyć twojej pozycji, przenieść cię na gorsze stanowisko ani zaproponować niższej pensji. Oczywiście, może być rozważane inne stanowisko w firmie, ale nie za niższe wynagrodzenie; nowe zadania muszą również odpowiadać twoim kwalifikacjom. Wypowiedzenie pracy może zostać przekazane tylko w skrajnych przypadkach i musi być odpowiednio uzasadnione.

Jakie udogodnienia przysługują mamom po powrocie do pracy?

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego masz prawo do pewnych dodatkowych udogodnień. Na przykład możesz poprosić o zmniejszenie wymiaru godzin pracy do połowy pełnego etatu. Twój szef musi uwzględnić twój wniosek. Szczegóły, takie jak podział czasu pracy, są rozpatrywane indywidualnie, ale nie można pracować mniej niż połowa pełnego wymiaru godzin. Oznacza to, że jeśli wcześniej pracowałaś na pełen etat (40 godzin tygodniowo), szef musi przynajmniej przydzielić ci 20 godzin pracy.

Przeczytaj więcej artykułów  Prezent na ślub

Majątkowe udogodnienie związanym z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim

  • Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego możesz wnioskować o urlop wypoczynkowy, a szef musi go zatwierdzić.
  • Szef nie może odmówić ci również urlopu wychowawczego, jeśli pracowałaś w firmie co najmniej 6 miesięcy. Masz prawo do urlopu wychowawczego w pełnej wysokości lub podzielonego na trzy części, z tym że musisz składać wniosek co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu.
  • Jeśli masz umowę o pracę na czas nieokreślony, twój urlop wychowawczy może trwać nawet 3 lata. Pamiętaj jednak, że gdy twoje dziecko skończy cztery lata, będziesz musiała wrócić do pracy, nawet jeśli nie wykorzystasz całego urlopu. Jeśli masz umowę na czas określony, masz prawo do urlopu wychowawczego na okres trwania umowy (jeśli jest to krótsze niż 3 lata).

Wszystko zależy od umowy

Niestety, prawo nie chroni młodych mam zatrudnionych na umowę inną niż umowa o pracę. Tylko stałe zatrudnienie gwarantuje, że nie zostaniesz nieuzasadnienie zwolniona i uprawnia cię do wymienionych udogodnień. Kobiety zatrudnione na umowę o dzieło, umowę-zlecenie, a także tymczasowe lub krótsze niż miesiąc okresy próbne nie mogą liczyć na żadną ochronę.

Jak widać, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim nie musi być taki straszny, jak to często przedstawiają. Pamiętaj jednak, że wcześniejsze zapewnienie sobie stałego zatrudnienia jest kluczowe.

Dodaj komentarz