Pozew o alimenty – do kogo zwrócić się o pomoc

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Pozew o alimenty - do kogo zwrócić się o pomoc

Pozew o alimenty – gdzie szukać pomocy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy rodzic jest zobowiązany do utrzymywania swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy rodzic nie wykonuje tego obowiązku. W takich przypadkach można złożyć pozew o alimenty. Istnieje również możliwość złożenia pozwu o obniżenie lub podwyższenie ustalonej wcześniej renty alimentacyjnej na dziecko.

Kiedy należy się alimenty?

Rodzice są odpowiedzialni za utrzymywanie swoich dzieci do momentu, aż będą one w stanie utrzymać się same. Wbrew powszechnemu przekonaniu, obowiązek płacenia alimentów nie wygasa automatycznie po osiemnastym roku życia dziecka lub po jego zakończeniu nauki. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd, który bierze pod uwagę sytuację finansową obu rodziców.

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Istnieją dwa przypadki, w których można uzyskać alimenty na dziecko. Jeśli małżonkowie się rozwodzą, sąd musi obowiązkowo orzec o kosztach utrzymania i wychowania dzieci w wyroku rozwodowym. Jeśli później pojawią się zmiany okoliczności i chcesz zmienić wyrok rozwodowy, to sąd rozwodowy stanie się sądem rodzinnym i będzie miał pełną swobodę w orzekaniu o alimentach, władzy rodzicielskiej i kontakcie z dziećmi. Jeśli dzieci pochodzą z niesformalizowanego związku, rodzic domagający się alimentów dla dziecka musi najpierw złożyć pozew o zasądzenie renty alimentacyjnej, ponieważ polskie prawo nie przewiduje automatycznego egzekwowania alimentów od razu po urodzeniu dziecka.

Pozew o alimenty – co powinien zawierać?

Najważniejszą kwestią jest to, że w sprawach dotyczących zasądzenia lub podwyższenia renty alimentacyjnej powodem jest zawsze dziecko. Dlatego w pozwie należy podać, że powodem jest małoletnie dziecko reprezentowane przez matkę lub ojca, a pozwany to rodzic zobowiązany do płacenia alimentów. W pozwie o alimenty należy również podać właściwy sąd, nazwać pismo jako "pozew o alimenty" lub "pozew o zasądzenie renty alimentacyjnej", wskazać strony postępowania oraz podać żądaną kwotę alimentów, czas płatności i sposób płatności.

Przeczytaj więcej artykułów  Ogórki kiszone bez chrzanu Ten składnik z powodzeniem go zastąpi

W uzasadnieniu pozwu należy opisać, dlaczego żądamy konkretnej wysokości alimentów i poprzeć to odpowiednimi dowodami, takimi jak faktury, rachunki i inne dokumenty. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, którego sprawa dotyczy, oraz dodatkowy odpis pozwu i załączników dla drugiej strony. Pozew należy podpisać własnoręcznym podpisem.

Co obejmują alimenty?

Alimenty obejmują wyżywienie, zakup odzieży, kosmetyków i artykułów higienicznych, koszty utrzymania mieszkania, w którym dziecko mieszka, opłatę przedszkola lub koszty związane ze szkołą. Obejmują także koszty związane z rozwojem intelektualnym i duchowym dziecka, takie jak dodatkowe lekcje, hobby, rozrywka, zakup książek itp. Alimenty obejmują również koszty związane z wakacjami i wyjazdami, remontem pokoju, w którym dziecko mieszka, oraz kosztami urodzin, imienin i komunii.

Czy warto zatrudniać adwokata w sprawie alimentów?

Sprawy alimentacyjne nie są zbyt skomplikowane pod względem prawnym i rodzic może złożyć pozew samodzielnie. Jednak jest to nadal postępowanie sądowe, które wymaga przestrzegania wielu terminów i formalności. Doświadczony adwokat pomoże również zdecydować, jakie dowody warto załączyć i jakie formalności należy zachować. Ponadto, adwokat jest niezastąpionym wsparciem w trakcie rozprawy sądowej, szczególnie w sytuacjach, gdy emocje rodzą konflikty między rodzicami. Zatrudnienie adwokata ogranicza obowiązki klienta i gwarantuje profesjonalne przygotowanie sprawy przed sądem.

Dodaj komentarz