Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście Sprawdzamy co na ten tamat mówią przepisy

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście Sprawdzamy co na ten tamat mówią przepisy

W codziennym natłoku obowiązków rodzice nie zawsze mają czas, żeby odebrać swoje dziecko ze szkoły zaraz po zakończonych zajęciach. Nie zawsze mogą też liczyć na pomoc dziadków czy starszego rodzeństwa w tym zakresie. Dlatego często dzieci muszą zostać na świetlicy do późna. Możliwość samodzielnego powrotu do domu mogłaby usprawnić życie całej rodziny. Jednak nie wszyscy rodzice są pewni, od jakiego wieku dziecko może samo chodzić po mieście. Sprawdzamy więc, jak wygląda ta kwestia zgodnie z prawem. Od kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły? Od kiedy dziecko może samo wychodzić z domu?

Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście?

Wielu rodziców nie może się doczekać momentu, kiedy ich dziecko będzie na tyle samodzielne i dojrzałe, że będzie mogło samo poruszać się po mieście. Oczywiście nie chodzi o dalekie wyprawy, ale na przykład pójście do szkoły, powrót z niej czy wizytę w sklepie na osiedlu. Te pierwsze, ale niezwykle ważne kroki w stronę niezależności, mogą naprawdę ułatwić funkcjonowanie całej rodziny. Wiemy jednak, że nie jest to proste zagadnienie – taka wyprawa na pewno stresuje rodziców, dlatego niektórzy wolą poczekać z podjęciem tej decyzji. Często pojawiają się również wątpliwości dotyczące kwestii prawnych – od jakiego wieku dzieci mogą same chodzić po ulicy?

Niestety, przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Polskie prawo nie reguluje tej kwestii w sposób wyczerpujący i precyzyjny. Możemy jedynie, opierając się na poszczególnych artykułach z ustaw i kodeksów, wysnuć kilka wniosków. Jednym z przepisów, które mogą być przydatne do rozstrzygnięcia tego dylematu, jest poniższy fragment z Kodeksu wykroczeń:

Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście Sprawdzamy co na ten tamat mówią przepisy

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem poniżej 7. roku życia, pozwala mu przebywać na drodze publicznej lub na torach tramwajowych, podlega karze grzywny albo karze nagany. Art. 89. Kodeksu wykroczeń

Przeczytaj więcej artykułów  Niedobór witaminy B1 Jak wpływa na rozwój motoryczny dzieci

Z tego przepisu wynika, że rodzicom i opiekunom, którzy pozwalają dziecku poniżej 7. roku życia przebywać bez nadzoru na drodze, grozi kara. Ale nie chodzi tu o wszystkie miejsca poza domem. Słowo "droga" ma konkretne znaczenie i oznacza "wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem tramwajowym, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy konnej lub pędzenia zwierząt". Przepis nie obowiązuje więc na przykład w strefach zamieszkania.

Od ilu lat dziecko może być samo na dworze?

Trochę światła na tę kwestię rzuca inny przepis Kodeksu wykroczeń:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem poniżej 7. roku życia lub osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, pozwala mu przebywać w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Art. 106. Kodeksu wykroczeń

Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście Sprawdzamy co na ten tamat mówią przepisy

Każdy rodzic doskonale wie, że dla dzieci poniżej 7. roku życia istnieje wiele okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia – zwłaszcza jeśli chodzi o poruszanie się samodzielnie poza domem. Jak widać, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, od kiedy dziecko może samo chodzić po mieście. Żaden przepis nie mówi wprost, że dziecko może zacząć samodzielnie poruszać się po mieście w momencie przekroczenia konkretnej granicy wiekowej. Dużo zależy od indywidualnych cech naszego dziecka, jego dojrzałości i samodzielności – czasami 10-latek może być mniej odpowiedzialny niż 8-latek. Z przytoczonych artykułów wynika jednak, że nie należy zostawiać bez opieki na zewnątrz dziecka, które nie skończyło jeszcze 7 lat.

Jednak pamiętajmy, że nawet po osiągnięciu tej granicy wiekowej dziecko może nadal nie być gotowe na samotne podróże, nawet po własnym mieście. Zanim pozwolimy mu na to, musimy się odpowiednio przygotować – przede wszystkim brać pod uwagę jego dojrzałość, umiejętność orientacji w terenie i nauczyć go prawidłowego poruszania się po ulicach. Warto porozmawiać z dzieckiem, ostrzec je przed możliwymi zagrożeniami i pokazać, jak reagować w sytuacjach awaryjnych.

Przeczytaj więcej artykułów  Pasażer samolotu nagrał niecodziennie ubrane dziecko Co jest gorsze od dzieci Rodzice

Samodzielny powrót dziecka ze szkoły – przepisy 2022

Pierwsze samodzielne powroty naszego dziecka ze szkoły to naprawdę duża ulga w codziennym życiu. Dziecko nie musi już długo przebywać na świetlicy, a rodzice nie muszą się spieszyć po pracy, żeby zdążyć odebrać je z placówki. Nie muszą też prosić o pomoc dziadków czy starsze rodzeństwo.

Podobnie jak w przypadku samodzielnego poruszania się dziecka poza domem, kwestie powrotów ze szkoły nie są precyzyjnie regulowane przez żadne kodeksy czy ustawy. Ale pomocą może być ustawa o ruchu drogowym.

Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście Sprawdzamy co na ten tamat mówią przepisy

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to stref zamieszkania. Art. 43. – [Opieka nad dzieckiem korzystającym z drogi] – Prawo o ruchu drogowym.

Wynika z tego przepisu, że nawet uczeń pierwszej klasy podstawówki może sam wracać do domu po lekcjach. Młodsze dzieci mogą poruszać się pod opieką starszego brata lub siostry, jeśli ma ona co najmniej 10 lat. Jednak wiele placówek, z troski o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, wprowadza dodatkowe zasady i pozwala na samodzielny powrót dopiero dzieciom od 10. roku życia. Jeśli rodzic chce, żeby jego dziecko wracało wcześniej samo, musi podpisać specjalną zgodę.

Od ilu lat można pójść samemu na basen?

Kwestia samodzielnego korzystania z miejskiego basenu nie jest precyzowana przez konkretne przepisy prawne. Zazwyczaj reguluje to wewnętrzny regulamin danego basenu. Często określa minimalny wiek dziecka, które może samo korzystać z atrakcji – od 12., 13., a czasami nawet 15. roku życia. Bo to przede wszystkim rodzice/opiekunowie mają odpowiedzialność za zapewnienie właściwej opieki małoletnim.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nastolatek po skończeniu 13 lat ma "ograniczoną zdolność do czynności prawnych", co oznacza, że w świetle prawa może np. zawierać drobne umowy – na przykład kupić bilet na basen.

Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście Sprawdzamy co na ten tamat mówią przepisy

Rodzice pytają, od kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły

Od kiedy dziecko może samo iść do szkoły?

Przeczytaj więcej artykułów  Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Zgodnie z przepisami, dziecko samo może poruszać się po drodze już po skończeniu 7. roku życia.

Od jakiego wieku dziecko może samo chodzić po ulicy?

Przepisy nie określają tego precyzyjnie, ale niektóre artykuły sugerują, że jest to 7 lat.

Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście Sprawdzamy co na ten tamat mówią przepisy

W jakim wieku dziecko może samo wracać ze szkoły?

Dzieci, które mają skończone 7 lat, mogą samodzielnie poruszać się po ulicach. Jednak wiele szkół wymaga dodatkowej zgody rodziców na samodzielny powrót dziecka.

Kiedy dziecko może samo iść do sklepu?

Prawdopodobnie po ukończeniu 7. roku życia, ale na pierwszym miejscu powinna być dojrzałość, samodzielność i poczucie odpowiedzialności, które są bardzo indywidualne.

Pamiętajmy, że na pierwszym miejscu powinna być dojrzałość, samodzielność i poczucie odpowiedzialności, a nie tylko wiek. Wiekiem nie da się określić gotowości dziecka do samodzielnego poruszania się po mieście.

Dodaj komentarz