Odwołanie od wyniku matury 2023 Każdy wynik można zweryfikować Sprawdź jak to zrobić krok po kroku

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Odwołanie od wyniku matury 2023 Każdy wynik można zweryfikować Sprawdź jak to zrobić krok po kroku

Wyniki z matur mają duże znaczenie dla uczniów, którzy chcą iść na studia. Wynik egzaminu będzie decydować, czy zostaną przyjęci na wymarzony kierunek. Dlatego nie wszyscy maturzyści są zadowoleni po otrzymaniu swoich wyników. Jeśli wynik jest niezadowalający, każdy ma prawo się odwołać. Jak mogę złożyć odwołanie od wyników matury 2023?

Odwołanie od matury 2023. Jak to zrobić?

78,2% osób zdało tegoroczne egzaminy maturalne. 15,5% nie zaliczyło jednego z trzech obowiązkowych przedmiotów i będzie miało szansę poprawić w sierpniu. Pozostałe 6,7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu i będzie musiało powtarzać maturę za rok, jeśli chcą zdobyć świadectwo dojrzałości.

Mimo że 80% zdawalność jest dość standardowa, wyniki maturalne tego roku nie są idealne. Szczególnie jeśli chodzi o egzaminy na poziomie rozszerzonym. Średnia liczba punktów z rozszerzonego polskiego wynosi tylko 50%. Z WOS-u – 30%, z historii – 38%, z chemii – 37%.

Więc nie każdy uczeń mógł być zadowolony z wyników. Nie tylko ci, którzy nie zaliczyli, ale także ci, którzy zdobyli niewiele punktów. Wyniki te mają bowiem kluczowe znaczenie podczas rekrutacji na studia. Niedostateczny wynik nie oznacza jednak, że wszystko jest stracone i trzeba zapomnieć o wymarzonym kierunku lub robić maturę za rok. Każdy uczeń ma prawo się odwołać.

Jak złożyć odwołanie od matury 2023?

Aby złożyć odwołanie od wyników matury, należy wysłać specjalny wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE). Wzór wniosku można znaleźć na stronie OKE. Można również skorzystać z formularza online udostępnionego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane dane. Warto go znaleźć wpisując w wyszukiwarkę „wgląd do pracy”.

Przeczytaj więcej artykułów  Poważne życzenia ślubne

Gdy wniosek zostanie przyjęty, OKE ustali termin i miejsce spotkania, podczas którego uczeń będzie mógł obejrzeć swoją pracę. W trakcie przeglądania egzaminu uczeń będzie mógł zapoznać się z kryteriami oceniania, robić notatki, robić zdjęcia i zadawać pytania. Czas na zobaczenie pracy wynosi minimum 30 minut.

Jeśli po obejrzeniu egzaminu uczeń stwierdzi, że otrzymał za mało punktów lub błędnie policzono mu punkty, może złożyć wniosek o weryfikację punktów. Należy jednak działać szybko, ponieważ można to zrobić tylko przez dwa dni robocze. Wniosek powinien wskazywać konkretne zadania, które zostały błędnie ocenione lub nieprzeliczone, oraz wyjaśnienie wszystkich zastrzeżeń i wątpliwości. OKE powinna dokonać weryfikacji w ciągu siedmiu dni, np. przeliczając punkty lub przesyłając pracę do egzaminatora w celu ponownej oceny zadania.

W ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku uczeń zostanie poinformowany, czy suma punktów uległa zmianie. Jeśli tak, dyrektor OKE ustali nowy wynik i wyda nowe świadectwo maturalne. Jeśli wynik nadal jest niezadowalający, można odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Do kiedy można się odwołać?

Zgodnie z przepisami każdy uczeń ma prawo odwołać się do wyników w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników. Dla tegorocznej matury można to zrobić najpóźniej na początku stycznia 2023 roku.

Odwołanie od wyników matury a rekrutacja na studia 2023

Niestety procedura weryfikacji punktów może potrwać trochę czasu, co może utrudnić lub uniemożliwić udział w rekrutacji. Ale warto pamiętać, że jeśli masz wątpliwości co do sprawdzania zadań lub przeliczania punktów, warto złożyć wniosek o wgląd. Egzaminatorzy to ludzie i mogą popełnić błędy lub pominąć kilka punktów, które są ważne dla przyjęcia na studia. Z doświadczenia wynika, że czasem pomyłki wynosiły nawet kilkadziesiąt punktów procentowych.

Jeśli chodzi o rekrutację, warto złożyć dokumenty z obecnymi wynikami i poczekać na wyniki weryfikacji. To zależy od konkretnej uczelni i kierunku. Jeśli okaże się, że otrzymany wynik był zbyt niski, może to być brane pod uwagę przez komisję rekrutacyjną.

Przeczytaj więcej artykułów  Nie wyrzucam skórek grejpfruta Łączę je z dwoma składnikami i mam ekologiczny środek czyszczący

Pytania rodziców dotyczące odwoływania się od wyników matury

Jak odwołać się od matury 2023?

Najpierw złożyć wniosek o wgląd do pracy do odpowiedniej OKE.

Czy można złożyć odwołanie od wyników matury?

Tak, każdy uczeń ma na to 6 miesięcy od ogłoszenia wyników.

Do kiedy można się odwołać od wyników matury?

Można odwołać się od wyników matury w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników.

Jak składać odwołanie od wyników matury 2023?

Najpierw wysłać wniosek o wgląd do pracy do OKE, a po obejrzeniu pracy i stwierdzeniu nieprawidłowości można złożyć kolejny wniosek o weryfikację punktów i ponowne sprawdzenie egzaminu.

  • Masz 6 miesięcy na odwołanie się od wyników matury.
  • Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wgląd do pracy do OKE. Po obejrzeniu pracy i stwierdzeniu błędów można złożyć drugi wniosek.
  • W kolejnym wniosku trzeba prosić o ponowne sprawdzenie lub przeliczenie punktów.

Dodaj komentarz