Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Niedawno prezydent podpisał nowelizację Kodeksu Pracy, która wprowadza wiele korzystnych zmian dla pracowników. Część z nich dotyczy ułatwień w zakresie sprawowania opieki nad osobami bliskimi, nie tylko nad dziećmi. Nowe rozwiązania mają pomóc w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Kto zyska dodatkowe wolne? Jak będzie wyglądała opieka nad dzieckiem w 2023 roku? Ile wynosi opieka nad dzieckiem do lat 14 w 2023 roku? Od kiedy obowiązuje 5 dni opieki nad dzieckiem?

Opieka nad dziećmi w 2023 roku

Sprawowanie opieki nad dziećmi i jednoczesne pracowanie na pełen etat to trudne zadanie, zwłaszcza jeśli nasze pociechy są jeszcze małe, a nie możemy liczyć na wsparcie dziadków lub innej rodziny. W takiej sytuacji musimy korzystać z przysługujących nam przepisów. Osoby ubezpieczone chorobowo mogą skorzystać z specjalnego zwolnienia, na które ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać ten zasiłek, należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza i/lub odpowiedni wniosek (formularz Z-15A).

Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Zasiłek jest jednak ograniczony, nie można z niego korzystać przez cały czas. Liczba dni zasiłku, które przysługują w ciągu roku kalendarzowego, jest ściśle określona.

 • 60 dni – w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
 • 14 dni – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 lat,
 • 30 dni – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.

Opieka nad zdrowym dzieckiem w 2023 roku

 • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
 • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 • choroba niani (z którą masz umowę o pracę) lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 • poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 • pobyt w szpitalu lub innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem.
Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Ważne jest, że wspomniane zamknięcie żłobka, itp. następuje w momencie, gdy rodzic zostaje poinformowany o tym krócej niż 7 dni przed zamknięciem.

Przeczytaj więcej artykułów  Od ilu lat dziecko może samo chodzić po mieście Sprawdzamy co na ten tamat mówią przepisy

Urlop opiekuńczy na dziecko w 2023 roku

Dotychczas rodzicom (zatrudnionym na umowę o pracę) przysługiwały w ciągu roku kalendarzowego 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem do 14. roku życia. Od 2023 roku liczba dni wolnego na dziecko zostanie zwiększona do pięciu. Projekt nowelizacji w tej sprawie został już podpisany przez prezydenta.

Ważne jest, że dodatkowe 5 dni wolnego będzie można wykorzystać na sprawowanie opieki nie tylko nad dzieckiem, ale także nad współmałżonkiem, rodzicem lub osobą, z którą mieszkamy w jednym gospodarstwie domowym. Zwolnienie będzie przysługiwało w przypadku nagłej choroby, wypadku, pogorszenia stanu zdrowia, ale także innej sytuacji losowej, np. pożaru czy powodzi. Niestety będzie to urlop bezpłatny.

Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Zmiany w opiece nad dziećmi w 2023 roku

Zmiany w przepisach Kodeksu Pracy dotkną również świeżo upieczonych rodziców. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony z 32 do 41 tygodni (z 34 do 43 w przypadku ciąży mnogiej). Ważne jest jednak, że każdy z rodziców będzie musiał wykorzystać co najmniej 9 tygodni urlopu, nie będzie można go przenieść na drugiego rodzica. Jeśli więc ojciec lub matka nie wykorzysta swojego urlopu, ten po prostu przepadnie.

Rodzice pytają, ile dni opieki na dziecko w 2023 roku

Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Jakie są zasady dotyczące opieki nad zdrowym dzieckiem w 2023 roku?

Opiekę na zdrowe dziecko w 2023 roku można sprawować w przypadku dzieci do 8. roku życia, jeśli np. nagle zamknięto przedszkole lub żłobek.

Ile dni przysługuje na opiekę nad dzieckiem w 2023 roku?

Przysługują 60 dni na sprawowanie opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, 14 dni na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 lat oraz 30 dni na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ma więcej niż 14 lat i nie skończyło 18 lat.

Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Komu przysługuje 5 dni opieki nad dzieckiem w 2023 roku?

Przeczytaj więcej artykułów  Polisa dla dziecka jaką wybrać

Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje 5 dni zwolnienia w przypadku konieczności sprawowania opieki nad bliskim członkiem rodziny (dzieckiem, współmałżonkiem, rodzicem) lub osobą, z którą mieszkają w jednym gospodarstwie domowym.

Od kiedy obowiązuje 5 dni opieki nad dzieckiem w 2023 roku?

Opieka nad dzieckiem w 2023 roku w przypadku nagłych sytuacji została wydłużona do 5 dni – będzie to jednak urlop bezpłatny.

Opieka na dziecko 2023 Korzystne zmiany dla wszystkich pracowników Kto zyska dodatkowe wolne

Od kiedy obowiązuje opieka na rodzica w 2023 roku?

Gdy nowelizacja wejdzie w życie, z 5 dni zwolnienia będzie można także skorzystać w przypadku sprawowania opieki nad rodzicem.

Zobacz też:

 • Infolinia 500+ ZUS: Jak skontaktować się z urzędem w sprawie świadczenia?
 • Karta Dużej Rodziny – lista partnerów w 2023 roku. Gdzie skorzystamy ze zniżek?
 • Wniosek o zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Jak i kiedy go złożyć, aby otrzymywać niższe rachunki?

Dodaj komentarz