Międzynarodowy Dzień Tolerancji – Dlaczego warto zorganizować Dzień Tolerancji w szkole

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - Dlaczego warto zorganizować Dzień Tolerancji w szkole

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Obchodzony jest 16 listopada i ma na celu zwrócenie uwagi na problem nierówności i dyskryminacji. Te negatywne zjawiska są nadal obecne, dlatego ważne jest przypominanie o wartościach tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Wielu krajach zauważa się rosnącą różnorodność kulturową, rasową i etniczną. Globalizacja pogłębia te zmiany, zbliżając gospodarki, społeczeństwa i ludzi. To jest pozytywne, ponieważ prowadzi do wzrostu zamożności i wzajemnego poznawania oraz akceptacji różnorodności. Niestety, czasami występują także negatywne postawy, takie jak niezrozumienie, odrzucenie lub wykluczenie. Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma na celu przeciwdziałanie tym tendencjom.

Ale czym jest tolerancja? Jest to uznanie i akceptacja różnic indywidualnych oraz docenianie różnorodności kultur. Tolerancja oznacza ciekawość, otwartość i rezygnację z monopolu na prawdę. To jest naszą wspólną pracą na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego i harmonijnego świata.

Dlaczego warto zorganizować Dzień Tolerancji?

  • Uchwycenie głębszych źródeł nietolerancji.
  • Wpływanie na postawy opinii publicznej dzięki szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej.
  • Sformułowanie czytelnych wskazówek dla władzy, środowisk naukowych i instytucji publicznych, które pomogą znaleźć rozwiązania palących problemów.

Dzień Tolerancji powinien być okazją do pogłębionej refleksji nad naszym stosunkiem do mniejszości. Duża odpowiedzialność spoczywa na mediach, które mają moc kształtowania lub zmieniania jednostkowych opinii. To głównie od nich zależy, czy przesłanie tego święta dotrze do ludzi w odpowiedni sposób. Bez odpowiedniego nagłośnienia w telewizji, prasie i internecie, ten dzień zostanie zupełnie niezauważony.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji w szkole

Pomysłodawcy Międzynarodowego Dnia Tolerancji zawsze podkreślali, że jego przekaz powinien dotrzeć do młodych ludzi. To oni będą miały kluczowy wpływ na kształtowanie przyszłości. Dlatego organizacja obchodów Dnia Tolerancji we wszystkich typach szkół, dostosowując przekaz do różnych grup uczniów, jest bardzo ważna. Nawet przedszkola mogą zorganizować Dzień Tolerancji.

Przeczytaj więcej artykułów  Odpadający tynk nieszczelne okna zepsuty sprzęt Szkoła specjalna w Gdańsku popada w ruinę W

Formy aktywności szkolnej mogą być różne: od pogadanek na godzinie wychowawczej, przez zajęcia o kulturze i historii, aż po spotkania z przedstawicielami różnych mniejszości. Szczególnie wartościowe jest doświadczenie spotkania z przedstawicielami różnych grup, ponieważ nadaje Międzynarodowemu Dniowi Tolerancji praktyczny charakter.

Dodaj komentarz