Minimalna temperatura w szkole Ile powinno być stopni aby lekcje się odbyły MEiN podaje konkretne

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Minimalna temperatura w szkole Ile powinno być stopni aby lekcje się odbyły MEiN podaje konkretne

Podczas jesienno-zimowego okresu uczniowie napotykają wiele trudności. Niskie temperatury sprzyjają częstym infekcjom, co prowadzi do zaległości w nauce. Ponadto, nieprzyjemna aura i szybki zmrok nie sprzyjają koncentracji na lekcjach. Jednak w niektórych szkołach pojawił się kolejny problem – temperatura w klasach. Zgodnie z przepisami, jeśli temperatura w budynku spadnie poniżej określonej wartości, lekcje powinny zostać odwołane. Czy to oznacza, że jeśli jest naprawdę zimno w szkole, uczniowie będą musieli kontynuować naukę online? Jakie jest minimalne ogrzewanie w szkole?

Jakie jest minimalne ogrzewanie w szkole w 2022 roku? Lekcje mogą zostać odwołane poniżej tej wartości

Zgodnie z przepisami, szkoła musi zapewnić odpowiednie warunki do nauki. Dotyczy to nie tylko sprzętu, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych i materiałów edukacyjnych, ale także temperatury. Aby zapewnić normalny przebieg lekcji, temperatura w budynku musi być odpowiednia. To oczywiste, że nie można skutecznie pracować w zbyt zimnych warunkach. Ponadto, kilka godzin spędzonych w takiej sytuacji może negatywnie wpływać na zdrowie – zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Częste infekcje zawsze stanowią duży problem, ponieważ utrudniają działanie placówki i pracę w poszczególnych klasach (gdy połowa grupy jest nieobecna).

Odpowiednie ogrzewanie budynku szkoły lub przedszkola jest zadaniem właściwej władzy prowadzącej, czyli urzędu gminy/miasta itp. Jednak w aktualnej sytuacji może to być wyzwanie. Z powodu rosnących cen energii i surowców, samorządy mogą mieć trudności z pokryciem kosztów ogrzewania. Jeśli temperatura w szkołach spadnie zbyt nisko, może to spowodować tymczasowe zawieszenie zajęć lub modyfikacje planu lekcji (np. podział na dwie zmiany).

Jakie powinno być minimalne ogrzewanie w szkole? Przepisy są jasne

Kwestię odpowiedniego ogrzewania szkół reguluje prawo oświatowe. Zgodnie z przepisami, minimalna temperatura w klasowej sali lekcyjnej powinna wynosić co najmniej 18°C. Jeśli temperatura w szkole spadnie poniżej 18 stopni, konieczne jest podjęcie pewnych działań. Dyrektor może tymczasowo zawiesić zajęcia, przechodząc na naukę zdalną lub hybrydową. Może również zdecydować o systemie zmianowym, gdzie część uczniów przychodzi rano, a druga grupa popołudniu (prawdopodobnie dotyczy to sytuacji, gdy nie można ogrzać całej szkoły, ale tylko części).

Przeczytaj więcej artykułów  Pieluszkowe zapalenie skóry Jak wygląda leczenie odparzeń

Temperatura w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, powinna wynosić co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie odpowiedniej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na określony czas, informując o tym odpowiednie władze. § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Ciekawostką jest, że zawieszenie zajęć może mieć również miejsce z powodu zbyt niskiej temperatury na zewnątrz. Przepisy mówią, że tak może się stać, gdy „temperatura na zewnątrz mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15°C lub jest niższa”.

Rodzice i uczniowie pytają, jakie musi być minimalne ogrzewanie w szkole

Jaką temperaturę powinna mieć szkoła?

Minimalna temperatura w szkołach powinna wynosić co najmniej 18 stopni.

Kiedy szkoła zostanie zamknięta z powodu zbyt niskiej temperatury?

Zajęcia mogą zostać zawieszone, jeśli temperatura spadnie poniżej 18 stopni.

Jakie są wytyczne dotyczące minimalnego ogrzewania w szkole?

Minimalne ogrzewanie to 18 stopni w szkole.

Ile stopni powinno być w szkole?

Co najmniej 18 stopni.

Od ilu stopni zamykają szkoły?

Zajęcia mogą być tymczasowo zawieszone, jeśli temperatura w budynku nie przekracza 18 stopni.

Zajęcia mogą być tymczasowo zawieszone, jeśli temperatura w budynku nie przekracza 18 stopni.

Dodaj komentarz