Modlitwa przed Wigilią Jak pomodlić się przy świątecznym stole

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Modlitwa przed Wigilią Jak pomodlić się przy świątecznym stole

Modlitwa przed kolacją wigilijną to ważny moment w polskiej katolickiej tradycji. Połączona modlitwa podkreśla duchowy aspekt uroczystości i przypomina nam o tym, co jest najważniejsze w świętach. Zgodnie z tradycją, głowa rodziny rozpoczyna i prowadzi modlitwę. Oto jak wygląda modlitwa przed Wigilią:

Jaka modlitwa przed Wigilią?

Zgodnie z tradycją, przed kolacją wigilijną należy zadbać o kilka istotnych elementów. Oprócz potraw, białego obrusa i eleganckiej zastawy, na stole trzeba położyć sianko, opłatek oraz Pismo Święte. Oficjalne rozpoczęcie wieczerzy tradycyjnie poprzedza uroczysta wspólna modlitwa, która składa się z kilku punktów. Oto jak przebiega modlitwa przy wigilijnym stole:

Głowa rodziny lub gospodarz rozpoczyna modlitwę, zapalając świecę i mówiąc: "Światło Chrystusa". Pozostali odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki". Następnie wykonuje się kilka kroków:

  • Głowa rodziny mówi: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen".
  • Zgromadzeni odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki".
  • Następnie zapala się światełka na choince i mówi: "Dziś Chrystus się narodził".
  • Zgromadzeni odpowiadają: "Radujmy się i weselmy".

Następnie odczytuje się fragment Ewangelii, można wybrać Ewangelię według św. Łukasza 2, 1-20 lub według św. Mateusza 1, 18-25.

Po odczytaniu Ewangelii można wypowiedzieć jedną z poniższych modlitw:

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej chwili chwalimy Cię i dziękujemy Ci za noc, w której posłałeś nam Twego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, obdarz wszystkie narody darem miłości, zgody i życia w pokoju. (Modlitwa na Boże Narodzenie, cytat ze strony jezuici.pl)

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zabłysła blaskiem prawdziwego światła Twojego Jednorodzonego Syna; spraw, abyśmy świecili blaskiem Twojego światła w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Modlitwa przed Wigilią, krótka, cytat ze strony jezuici.pl)

Przed wieczerzą często odmawia się wspólnie Ojcze Nasz oraz Zdrowaś Mario, a czasami również skład apostolski, czyli wyznanie wiary:

Przeczytaj więcej artykułów  Odstawienie tabletek antykoncepcyjnych

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się narodził z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i został pochowany, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, życie wieczne. Amen.

Po odmówieniu modlitw można zaśpiewać kolędę, na przykład "Wśród nocnej ciszy", a następnie przejść do tradycji dzielenia się opłatkiem.

Co warto przeczytać z Biblii na Wigilię?

Wielu Polaków, jako część tradycji wigilijnej, odczytuje fragment Ewangelii dotyczący narodzin Chrystusa. Najczęściej wybierany jest tekst z Ewangelii św. Łukasza – 2, 1-14.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była w ciąży. Kiedy tam przebywali, nadszedł czas, że Maryja miała urodzić. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska otoczyła ich. Przestraszyli się bardzo, ale anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego narodu: dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. To będzie dla was znakiem: znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle pojawiło się z aniołem mnóstwo zastępów niebieskich, które chwaliły Boga, mówiąc: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".

Przeczytaj więcej artykułów  Patorekolekcje w Toruniu Poniżanie wyzwiska i roznegliżowana kobieta na ołtarzu Jest oświadczenie

Czytelnicy pytają, jaka modlitwa przed wieczerzą wigilijną

Jak rozpocząć Wigilię?

Wigilię powinna rozpocząć specjalna modlitwa wigilijna. Możemy odmówić Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, a następnie odczytać fragment Ewangelii dotyczący narodzin Chrystusa.

Jaka modlitwa przed wieczerzą wigilijną?

Modlitwa przed wieczerzą wigilijną może brzmieć: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej chwili chwalimy Cię i dziękujemy Ci za noc, w której posłałeś nam Twego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, obdarz wszystkie narody darem miłości, zgody i życia w pokoju.

Boże Narodzenie Ewangelia – co przeczytać z Biblii?

Można odczytać fragment Ewangelii według św. Łukasza 2, 1-20 lub według św. Mateusza 1, 18-25.

Można odczytać fragment Ewangelii według św. Łukasza 2, 1-20 lub według św. Mateusza 1, 18-25.

Dodaj komentarz