Nowy taryfikator mandatów 2022 Już od stycznia ogromne podwyżki

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Nowy taryfikator mandatów 2022 Już od stycznia ogromne podwyżki

W Polsce wciąż dochodzi do wielu wypadków drogowych, a liczba ofiar jest znacznie wyższa niż w krajach Zachodniej Europy. Mimo pewnej poprawy, nadal zanotowano zbyt wiele tragicznych zdarzeń na naszych drogach. W roku 2021 miało miejsce ponad 22 tysiące wypadków, w których śmierć poniosło ponad 2 tysiące osób. Jednym z rozwiązań mających na celu ograniczenie piratów drogowych jest podniesienie wysokości mandatów za wykroczenia drogowe. Od stycznia 2022 roku obowiązuje w Polsce nowy taryfikator mandatów, który wprowadza znacznie wyższe kary za nieprzestrzeganie zasad na drodze.

Najważniejsze informacje zawarte w artykule:

 • Nowy taryfikator mandatów wprowadza liczne zmiany w wysokości kar za różne rodzaje wykroczeń.
 • Od 1 stycznia 2022 roku najwyższy mandat, jaki może nałożyć na nas policjant, wynosi aż 5000 zł.
 • Zmieniły się również kary grzywny nakładane przez sądy, np. za brak tablicy rejestracyjnej zapłacimy aż 5000 zł.
 • Nowy taryfikator nie zapomina również o mandatach dla pieszych.

Czym jest taryfikator mandatów?

Taryfikator mandatów, znany również jako Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, to zestawienie kar pieniężnych za popełnienie określonych wykroczeń. Policjant korzysta z taryfikatora, aby nałożyć mandat karny na podstawie kodeksu wykroczeń. Jeśli wykroczenie nie jest objęte taryfikatorem, policjant może nałożyć mandat za złamanie konkretnego prawa, którego naruszył kierowca.

Nowy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Najczęstszym wykroczeniem drogowym jest przekroczenie dozwolonej prędkości w danym miejscu, co stanowi jedną z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków samochodowych w Polsce. Kiedy do tego dodamy trudne warunki pogodowe, mamy gotowy przepis na wypadek. Najczęściej stosowanym mandatem jest mandat za przekroczenie prędkości.

 • do 10 km/h – 50 złotych
 • od 11 do 15 km/h – 100 złotych
 • od 16 do 20 km/h – 200 złotych
 • od 21 do 25 km/h – 300 złotych
 • od 26 do 30 km/h – 400 złotych
 • od 31 do 40 km/h – 800 złotych, a przy trzecim takim samym wykroczeniu w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania – 1600 złotych
 • od 41 do 50 km/h – 1000 złotych, a przy recydywie – 2000 złotych
 • od 51 do 60 km/h – 1500 złotych, a przy recydywie – 3000 złotych
 • od 61 do 70 km/h – 2000 złotych, a przy recydywie – 4000 złotych
 • od 71 km/h i więcej – 2500 złotych, a przy recydywie – 5000 złotych
Przeczytaj więcej artykułów  Nadchodzą zmiany Nowa ulga dla samotnych rodziców niekorzystna Niektórzy stracą na Polskim Ładzie

Najwyższy mandat, jaki może nałożyć na nas policjant od 1 stycznia 2022 roku, wynosi aż 5000 złotych. Do tej pory było to 500 złotych.

Taryfikator mandatów – punkty karne

Każdej kwocie mandatu odpowiada również odpowiednia liczba punktów karanych. Nowy taryfikator mandatów wprowadza również zmiany w liczbie punktów karanych. Przykładowo, maksymalna liczba punktów karanych za jedno wykroczenie wynosi obecnie 15. W pierwszym roku od uzyskania prawa jazdy możemy otrzymać maksymalnie 20 punktów karanych, a po dłuższym posiadaniu prawa jazdy – 24 punkty.

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się dla ustąpienia pieszym,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego,
 • niezatrzymanie pojazdu dla pieszych z niepełnosprawnościami,
 • niezastosowanie się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego,
 • nieustąpienie pierwszeństwa skręcającemu na drogę poprzeczną,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu mechanicznego lub niemechanicznego po spożyciu alkoholu to bardzo zły pomysł. Oczywiście najgorszym skutkiem takiego postępowania jest spowodowanie wypadku drogowego. Od 1 stycznia 2022 roku państwo stosuje surowsze kary wobec nietrzeźwych kierowców.

Za wynik od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze powietrza, czyli stan po spożyciu alkoholu, można otrzymać karę aresztu lub grzywny nie mniejszej niż 2500 złotych. Sąd może jednak nałożyć karę nawet w wysokości 30 tysięcy złotych.

Nowy taryfikator wykroczeń wprowadził również minimalną karę pieniężną za prowadzenie pojazdu niemechanicznego po spożyciu alkoholu (np. roweru), która wynosi obecnie 1000 złotych. Od połowy września przepisy dotyczące recydywy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu ulegną zmianie. Recydywista będzie płacił podwójną stawkę kary, co najmniej 5000 złotych.

Przeczytaj więcej artykułów  Minister Czarnek zapowiada nowy zakaz w szkołach To są rzeczy obrzydliwe

Jeśli chodzi o mandaty za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli w przypadku przekroczenia 0,5 promila alkoholu we krwi i 0,25 mg alkoholu na litr powietrza, na razie nie wprowadzono zmian.

Mandaty dla pieszych

Obecny taryfikator mandatów uwzględnia również zmiany dotyczące kar dla pieszych. Choć pieszy jest szczególnie chronionym uczestnikiem ruchu drogowego, istnieje kilka sytuacji, w których może otrzymać mandat.

 • za używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas przechodzenia przez jezdnię – 300 złotych
 • wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone – nawet 2000 złotych
 • nagłe wejście na jezdnię lub wyjście zza zaparkowanego pojazdu – 200 złotych
 • wchodzenie na przejście dla pieszych przed jadącym pojazdem – 150 złotych

Pytania rodziców:

Ile będzie wynosił mandat za wjazd na zakaz wjazdu?

Ten mandat będzie wynosił 250 złotych.

Ile będzie wynosiła grzywna za brak tablicy rejestracyjnej?

W tym przypadku nie będzie mandatu, a grzywna w wysokości 1500 złotych, na podstawie art. 94. § 2.

Ile punktów karnych grozi za przekroczenie prędkości?

Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h to mandat w wysokości 100 złotych i 3 punkty karnego.

Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h to mandat w wysokości 200 złotych i 3 punkty karnego.

Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h to mandat w wysokości 300 złotych i 6 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h to mandat w wysokości 400 złotych i 6 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h to mandat w wysokości 800 złotych (lub 1600 złotych w przypadku recydywy, czyli trzeciego takiego samego wykroczenia w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania) i 10 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h to mandat w wysokości 1000 złotych (lub 2000 złotych w przypadku recydywy) i 13 punktów karnych.

Przeczytaj więcej artykułów  Plama z wosku na pomniku granitowym Czym zmyć wosk z pomnika

Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h to mandat w wysokości 1500 złotych (lub 3000 złotych w przypadku recydywy) i 15 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h to mandat w wysokości 2000 złotych (lub 4000 złotych w przypadku recydywy) i 15 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości powyżej 71 km/h to mandat w wysokości 2500 złotych (lub 5000 złotych w przypadku recydywy) i 15 punktów karnych.

Jaki jest najwyższy mandat, jaki może wystawić policja?

Od 1 stycznia 2022 roku najwyższa kwota mandatu wynosi 5000 złotych.

Od 1 stycznia 2022 roku najwyższa kwota mandatu wynosi 5000 złotych.

Dodaj komentarz