Od ilu stopni zamykają szkoły W nieogrzanych klasach uczniowie nie mogą się uczyć Czy wróci

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Od ilu stopni zamykają szkoły W nieogrzanych klasach uczniowie nie mogą się uczyć Czy wróci

Ostatnio zima dokucza wszystkim mocno. Tej zimy niskie temperatury są szczególnie dotkliwe ze względu na drastyczny wzrost kosztów ogrzewania. Zapewnienie optymalnych warunków termicznych w pomieszczeniach staje się duzym wyzwaniem. Niektóre placówki edukacyjne również mogą mieć z tym problem. Czy nauka zdalna może zostać wprowadzona z tego powodu? Jakie są kryteria zamknięcia szkół z powodu niskich temperatur? Jaka jest minimalna temperatura w salach?

Jakie są kryteria zamknięcia szkół z powodu niskich temperatur?

Wraz z nadejściem prawdziwej zimy i mrozów, kryzys energetyczny może stać się szczególnie dotkliwy dla nas wszystkich. Koszty ogrzewania są już bardzo wysokie, a od stycznia ceny energii elektrycznej mają również wzrosnąć. W związku z tym wielu dyrektorów szkół i przedszkoli od kilku miesięcy wyraża swoje obawy dotyczące nowego roku. Obawiają się, że organy zarządzające szkołami, czyli jednostki samorządu terytorialnego, nie będą w stanie pokryć kosztów związanych z ogrzewaniem.

Zgodnie z przepisami, minimalna temperatura w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, musi wynosić przynajmniej 18 stopni Celsjusza. Ta sama zasada dotyczy sali gimnastycznej. Na korytarzach szkolnych i w szatniach może być nieco chłodniej, czyli 16 stopni Celsjusza. Gdy temperatura spadnie poniżej tych wartości, zajęcia nie powinny się odbywać.

Czy wróci nauka zdalna z powodu niskich temperatur?

Jeśli nie będzie możliwości ogrzania pomieszczeń lekcyjnych do 18 stopni Celsjusza, dyrektor ma obowiązek tymczasowo zawiesić zajęcia, aż do momentu rozwiązania problemu. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, takie zawieszenie nie może trwać dłużej niż dwa dni. Po upływie tego okresu dyrektor powinien podjąć decyzję o wprowadzeniu nauki zdalnej.

W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. (art. 125 par. 2 ustawy Prawo oświatowe)

Przeczytaj więcej artykułów  Nowy taryfikator mandatów 2022 Już od stycznia ogromne podwyżki

Coraz częściej pojawiają się nieoficjalne doniesienia, że niektóre placówki być może będą musiały wprowadzić naukę zdalną od 2 stycznia. Wszystko dlatego, że po przerwie świątecznej budynki będą mocno wychłodzone i nie będzie możliwości zapewnienia uczniom od razu odpowiedniej temperatury.

Jednakże niektórzy sugerują, że są to jedynie plotki, które nie znajdą potwierdzenia w rzeczywistości. Sam minister Czarnek nie widzi powodu do niepokoju i zapewnia, że na pewno wystarczy na ogrzewanie szkół.

  • Kiedy są ferie zimowe 2023? Terminy mogą niektórych rozczarować.
  • Akademia Pana Kleksa – test z lektury z odpowiedziami [do druku]. Jak przygotować się do sprawdzianu?
  • Czy jedynka za brak pracy domowej jest zgodna z prawem?

Dodaj komentarz