Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola Co powinno zawierać

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola Co powinno zawierać

Wiele samorządów wprowadza teraz specjalne przepisy, które premiują zaszczepione dzieci podczas rekrutacji do publicznych przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom, otrzymują dodatkowe punkty przy zapisach i mają większe szanse na przyjęcie. Aby to udowodnić, do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć specjalne oświadczenie. Co powinno się znaleźć w tym oświadczeniu? Czy potrzebne jest zaświadczenie lekarskie? Co w przypadku dzieci, które nie mogą być zaszczepione ze względu na przeciwwskazania medyczne? Poniżej przedstawiam przykładowy wzór oświadczenia o szczepieniach do przedszkola!

Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola

Coraz więcej samorządów wprowadza specjalne przepisy, które nagradzają dzieci zaszczepione podczas rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli. Zgodnie z tymi przepisami, dziecko, które przeszło wszystkie obowiązkowe szczepienia (określone w rozporządzeniu), otrzymuje dodatkowe punkty i ma lepszą pozycję podczas zapisów do konkretnej placówki.

Zasady te budzą kontrowersje wśród części rodziców i były już kilkukrotnie skarżone do sądów administracyjnych. Najczęściej powodem skierowania sprawy do sądu była domniemana niezgodność z Prawem oświatowym oraz dyskryminacja niezaszczepionych dzieci. Wyroki w tych sprawach zapadają w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, na przykład w Gliwicach i Warszawie. We wszystkich dotychczasowych procesach sędziowie nie stwierdzili przypadków nierównego traktowania i orzekli, że "kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom ochronnym nie jest akt prześladowczy wobec dzieci".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że minimalizacja ryzyka zachorowania w przedszkolu jest w interesie społecznym, ze względu na to, że przedszkole to nie tylko dzieci, ale także pracownicy. – cytat za "Rzeczpospolitą"

Mimo to, wciąż nie jest jasne, jak udowodnić, że dziecko przeszło obowiązkowe szczepienia i jakie dokumenty placówka może wymagać od rodziców. Okazuje się, że wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym rodzic/opiekun potwierdza, że dziecko jest zaszczepione lub że wykonanie szczepień zostało długotrwale odroczone ze względów medycznych decyzją lekarza. To istotne, ponieważ nie wszystkie dzieci mogą być zaszczepione i jeśli istnieją uzasadnione przeciwwskazania, maluch nie powinien być traktowany tak samo jak dzieci niezaszczepione bez uzasadnionych powodów.

Przeczytaj więcej artykułów  Pomysły na Mikołajki

Poniżej znajdziesz wzór takiego oświadczenia.

Obowiązek szczepień

Na mocy obecnych przepisów, rodzice lub opiekunowie prawni powinni poddać swoje dziecko obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Dokładną listę chorób zakaźnych, które wymagają szczepień, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 753 i późn. zm.). W dokumencie wyraźnie zaznaczono, że na podstawie opinii lekarskiej dziecko może być zakwalifikowane do długotrwałego odroczenia wykonania szczepień, jeśli istnieją uzasadnione przeciwwskazania medyczne.

Lekarz wykonujący konsultację specjalistyczną w przypadku, gdy badanie kwalifikacyjne wskazuje na długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego, odnotowuje w dokumentacji medycznej wynik konsultacji specjalistycznej, uwzględniając okres przeciwwskazania do szczepienia, rodzaj szczepionek, które są przeciwwskazane, oraz termin kolejnej konsultacji specjalistycznej.

Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrekcja placówki nie ma prawa wymagać od rodziców okazania książeczki szczepień ani jakiegokolwiek specjalnego zaświadczenia od lekarza potwierdzającego wykonanie szczepień podczas rekrutacji. Wystarczy odpowiednie oświadczenie rodziców, które jest pod groźbą odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych informacji.

Niemniej jednak, trwają starania o zmianę obowiązujących przepisów. W Senacie powstał nawet projekt nowelizacji ustawy, który zakłada, że kryterium zaszczepienia stanie się powszechne i obowiązkowe w całym kraju, a nie tylko na poziomie samorządowym.

W trakcie rekrutacji do przedszkola będzie wymagane zaświadczenie. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz prawa oświatowego, który został przedstawiony w sejmowej komisji zdrowia. Projekt ma poparcie rządu. Dzięki tej nowelizacji przepisów oświatowych, szczepienie stanie się prawnym kryterium podczas rekrutacji do przedszkola. – podaje "Rzeczpospolita"

Wzór oświadczenia o szczepieniach do przedszkola

Poniżej znajdziesz przykładowe oświadczenie o szczepieniach dziecka, które można złożyć wraz z innymi dokumentami podczas rekrutacji do przedszkola (lub żłobka). Należy jednak pamiętać, że poszczególne placówki mogą wymagać używania swojego własnego formularza, który można pobrać z ich stron internetowych. Najlepiej dowiedzieć się o szczegóły w sekretariacie lub u dyrekcji.

Przeczytaj więcej artykułów  Pierwsze USG zrobiła dopiero w 41 tygodniu ciąży ponieważ nie wierzyła w medycynę To mogło

Pytania rodziców dotyczące oświadczenia o szczepieniach dziecka

Gdzie mogę znaleźć zaświadczenie o szczepieniu?

Wzór oświadczenia o szczepieniach dziecka do przedszkola (lub żłobka) można pobrać z powyższego linku lub sprawdzić, czy dana placówka, do której aplikujemy, nie posiada własnego formularza na swojej stronie internetowej.

  • Szkoła językowa dla dzieci – tradycyjna czy online?
  • Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole, żeby nie zostało odrzucone?
  • Rekrutacja do przedszkola 2022/2023 [nabór, wniosek, zapisy, wyniki rekrutacji]

Dodaj komentarz