Podanie o przyjęcie do szkoły O czym powinni pamiętać uczniowie

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Podanie o przyjęcie do szkoły O czym powinni pamiętać uczniowie

Zbliża się wrzesień. To ostatnie dni na dokonanie zmian w rekrutacji lub wybór innej szkoły. Uczestnicy drugiego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych muszą dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające chęć przyjęcia. Rodzice nie zawsze są świadomi, że podanie o przyjęcie do szkoły może być wymagane również w przypadku uczniów szkoły podstawowej. O czym warto wiedzieć?

Jak przygotować podanie do szkoły średniej? Jakie dokumenty są potrzebne?

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się w większości województw pod koniec lipca i na początku sierpnia. Wzięli w niej udział uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły w pierwszym etapie. W tym roku było znacznie więcej takich osób, zwłaszcza w większych miastach. Większa liczba chętnych wynika z reformy wprowadzonej niemal 10 lat temu, która spowodowała, że do pierwszej klasy podstawówki uczęszczają sześciolatki.

Uczniowie mieli tylko kilka dni na złożenie wniosku w drugim etapie rekrutacji. Cała procedura odbywała się bardzo szybko, a listy zakwalifikowanych zostały opublikowane najpóźniej do połowy sierpnia.

Ogłoszenie wyników to jednak nie koniec całej procedury. Kandydaci muszą jeszcze potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły (jeśli rzeczywiście chcą do niej uczęszczać). Aby to zrobić, muszą dostarczyć do komisji rekrutacyjnej oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Niektóre szkoły wymagają również osobnego napisania podania o przyjęcie, zwykle jest to gotowy wzór dostępny na stronie internetowej. Oprócz wymienionych dokumentów mogą być również wymagane aktualne zdjęcia do legitymacji oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki praktycznej zawodu w przypadku niektórych oddziałów szkół zawodowych.

Uczniowie, którzy zostali przyjęci w drugim etapie rekrutacji, muszą jednak pamiętać o terminach. Dokumenty potwierdzające chęć przyjęcia do szkoły należy złożyć w określonym terminie. Jeśli kandydat tego nie zrobi, zostanie usunięty z listy zakwalifikowanych.

 • łódzkie: 5-10 sierpnia (do godz. 12.00)
 • zachodniopomorskie: 9-11 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: do 11 sierpnia (do godz. 15.00)
 • małopolskie: do 17 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 26 lipca-18 sierpnia (do godz. 15.00)
 • lubelskie: 11-18 sierpnia
 • mazowieckie: 16-18 sierpnia
 • śląskie: 16-18 sierpnia (do godz. 15.00)
 • lubuskie: 12-19 sierpnia (do godz. 15.00)
 • opolskie: 17-19 sierpnia (do godz. 15.00)
 • podkarpackie: 17-19 sierpnia
 • podlaskie: 16-19 sierpnia
 • pomorskie: 17-22 sierpnia (do godz. 15.00)
 • dolnośląskie: 17-22 sierpnia
 • świętokrzyskie: 12-22 sierpnia
 • wielkopolskie: 16-25 sierpnia
Przeczytaj więcej artykułów  Prezent na Dzień Matki Niech będzie wyjątkowy

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej

Ale to nie tylko uczniów szkół średnich czekają nowe edukacyjne wyzwania. W tym roku po raz pierwszy do szkół podstawowych pójdą dzieci urodzone w 2015 roku.

 • Dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia 2015 r.) są objęte obowiązkiem szkolnym.
 • Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia 2016 r.) mogą podjąć naukę w szkole podstawowej, jeśli rodzice zdecydują się na to i dziecko uczęszczało do przedszkola w poprzednim roku szkolnym lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do nauki w szkole podstawowej.

Przyjęcie do szkoły podstawowej nie jest jednak tak stresujące jak rekrutacja do szkół średnich. Szkoły podstawowe są rejonizowane, co oznacza, że dzieci mają zapewnione miejsce w klasie pierwszej w obwodzie, w którym mieszkają. Dzieci są automatycznie przyjmowane, ale wymagane jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia. Rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do zgłoszenia świadectwo o miejscu zamieszkania.

Podanie o przyjęcie do szkoły należy dostarczyć tylko wtedy, gdy chcemy wysłać dziecko do szkoły spoza obwodu, w którym mieszkamy.

 • Strajk nauczycieli już jesienią 2022? Związki zawodowe wkrótce ogłoszą decyzję. "Planujemy radykalne działania"
 • Jak wspierać rozwój dziecka? Nowy rok szkolny może być czasem odkrywania umiejętności i talentów!
 • Powrót do szkoły w stylu sportowym! Jak zachęcić dzieci do aktywności fizycznej?

Dodaj komentarz