Podwójne emerytury dla wdów – nowa propozycja reformy Na czym polega projekt

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Podwójne emerytury dla wdów - nowa propozycja reformy Na czym polega projekt

W Polsce istnieje możliwość ubiegania się przez wdowę po śmierci męża o rentę rodzinną. Jednak wiele osób uważa, że obecne rozwiązanie jest niesprawiedliwe i niekorzystne. Dlatego politycy z Koalicji Obywatelskiej zaproponowali kilka miesięcy temu zmiany w systemie. Zgodnie z tym projektem, wdowa mogłaby zachować własne świadczenie emerytalne i dodatkowo otrzymywać 25% świadczenia, które przysługiwało zmarłemu mężowi.

Renta rodzina po zmarłym mężu

Obecnie wdowa, która wybierze rentę rodinną, otrzymuje 85% świadczenia, które przysługiwało zmarłemu. Jeśli renta rodzinna przysługuje dwóm osobom, wynosi 90%, a jeśli trzem lub więcej osobom – 95%.

Wdowa musi zdecydować, czy chce pobierać swoje własne świadczenie, czy też otrzymywać tylko część świadczenia po zmarłym mężu. Nie może bowiem pobierać emerytury po mężu i jednocześnie korzystać ze swoich zgromadzonych środków w ZUS.

Aby otrzymać rentę rodinną po zmarłym małżonku, wdowa musi mieć ukończone 50 lat lub być niezdolna do pracy. Musi również wychowywać co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 16 lat (lub 18 lat, jeśli się uczy), lub musi być opiekunem dziecka, które jest całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Wdowa może również otrzymać rentę, jeśli skończy 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża.

"Wdowia emerytura" w Polsce: czy emerytura przechodzi na współmałżonka?

Świadczenie, które przysługuje wdowie po zmarłym małżonku, jest często nazywane "wdowią emeryturą". Formalnie jednak nie istnieje taka kategoria. Oficjalnie nazywa się to rentą rodinną. Jeśli wdowa wybierze rentę rodinną, traci swoje własne świadczenie. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musi wziąć pod uwagę wszystkie należne zmarłemu świadczenia i przedstawić wdowie najkorzystniejsze rozwiązanie.

Przeczytaj więcej artykułów  Najlepsze prezenty dla przedszkolaków Te zabawki bawią rozwijają kreatywność i uczą

Podwójne emerytury dla wdów

Obecny system przyznawania renty rodzinnej jest krytykowany jako niesprawiedliwy i niekorzystny. W odpowiedzi na to, posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili projekt reformy. Według tej propozycji, wdowa mogłaby otrzymywać 25% świadczenia po zmarłym małżonku, oprócz swojej własnej emerytury. Oczywiście wdowa nadal mogłaby ubiegać się o rentę rodinną, jeśli byłaby dla niej bardziej korzystna. Decyzja należałaby do niej.

"My nie zabierzemy możliwości wybrania tzw. renty rodzinnej. Dodatek do emerytury po zmarłym małżonku to po prostu alternatywna propozycja. Jeżeli natomiast renta rodzinna będzie korzystniejsza dla przyszłego emeryta, to będzie on mógł skorzystać z tego rozwiązania. Nam chodzi o to, żeby po prostu miał wybór w sytuacji, kiedy zostaje sam." – Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka KO

Wielu zgadza się, że system emerytalny w Polsce wymaga reformy, ale na razie nie ma konkretów dotyczących wprowadzenia proponowanych zmian. Musimy jeszcze poczekać.

Rodzice pytają o podwójne emerytury dla wdów

Ile emerytury dostaje wdowa po mężu?

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku w wysokości 85% przysługującego mu świadczenia.

Czy wdowy dostaną podwójne emerytury?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili projekt, który zakłada, że wdowa mogłaby otrzymać oprócz swojej własnej emerytury dodatkowo 25% świadczenia po zmarłym małżonku. Jednak jak dotychczas propozycja ta nie weszła w życie i nie wiadomo, czy kiedykolwiek to się wydarzy.

Czy pracująca żona może otrzymać rentę rodinną?

Tak, wdowa może otrzymać rentę rodzinna, nawet jeśli pracuje. Musi jednak spełniać określone warunki i pamiętać o dochodowych limitach. Jeśli jej dochód przekroczy 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia, kwota renty zostanie pomniejszona. Jeśli przekroczy 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może zawiesić prawo do świadczenia.

Wdowa może otrzymać rentę rodzinna, nawet jeśli pracuje. Musi jednak spełniać określone warunki i pamiętać o dochodowych limitach. Jeśli jej dochód przekroczy 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia, kwota renty zostanie pomniejszona. Jeśli przekroczy 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może zawiesić prawo do świadczenia.

Dodaj komentarz