Postojowe także dla matek na zasiłku macierzyńskim Nadinterpretacja przepisów

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Postojowe także dla matek na zasiłku macierzyńskim Nadinterpretacja przepisów

Ja, jako matka, która pobiera zasiłek macierzyński i prowadzi własną firmę, mam prawo ubiegać się o postojowe? Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak. Eksperci jednak uważają, że to jest zbyt daleko idąca interpretacja przepisów.

Ważne punkty w tym artykule:

  • ZUS ogłosił, że kobiety pobierające zasiłek macierzyński i prowadzące własną działalność gospodarczą mogą ubiegać się o postojowe.
  • Eksperci uważają, że to jest nadinterpretacja przepisów, ponieważ ustawa mówi, że postojowe nie przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż działalność gospodarcza.
  • Prawnicy twierdzą, że ZUS nie może żądać zwrotu już wypłaconego postojowego od kobiet na zasiłku macierzyńskim.
  • Jeśli ZUS odmówi przyznania postojowego, można się odwołać do sądu. Masz na to 30 dni od otrzymania decyzji.

ZUS zdecydował się na korzystną interpretację przepisów dla matek

Przypomnijmy, że postojowe to świadczenie, które ma pomóc przedsiębiorcom ponoszącym straty z powodu pandemii koronawirusa. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i odnotowały spadek przychodów o co najmniej 15 procent, mogą ubiegać się o to wsparcie. Wysokość postojowego wynosi 2080 zł, czyli 80 proc. wynagrodzenia minimalnego.

Zasiłek macierzyński a postojowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby pobierające zasiłek macierzyński i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą nie mogą otrzymać postojowego. Jednak ZUS przyjął interpretację przepisów, która jest korzystna dla ubezpieczonych. Oznacza to, że kobiety na zasiłku macierzyńskim, które prowadzą własną firmę, mogą ubiegać się o postojowe. Ekspertom wydaje się, że to jest nadinterpretacja przepisów.

Przepisy dotyczące postojowego jasno mówią, że świadczenie to przysługuje osobom, które nie są ubezpieczone z innych tytułów. Kobiety prowadzące swoje firmy i pobierające zasiłek macierzyński nie są objęte tym zakazem. Zasiłek macierzyński jest bowiem odrębnym tytułem ubezpieczenia społecznego

– wyjaśnił dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z "Gazetą Dziennikiem Prawnym".

Przeczytaj więcej artykułów  Mówiono o niej batmanka dziś po znamieniu został tylko ślad Zobacz jak teraz wygląda dziewczynka

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, wyjaśnił decyzję ZUS.

Możliwe jest jednoczesne pobieranie zasiłku macierzyńskiego i świadczenia postojowego, ponieważ ubezpieczenie, które wyklucza otrzymanie wsparcia w postaci postojowego, dotyczy tylko aktywności zawodowej. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie jest taką aktywnością i nie może stanowić podstawy do odmowy wypłaty postojowego

– napisał polityk w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5788 dotyczącą przyznawania świadczenia postojowego kobietom na zasiłku macierzyńskim.

Eksperci jednak wskazują, że przepisy nie różnicują tak jak to przedstawia resort.

Czy będzie trzeba zwracać postojowe? Co robić, gdy ZUS odmówi?

Jeśli przepisy mówią coś innego niż ZUS, to nie będzie konieczne zwracanie postojowego przez matki na zasiłku macierzyńskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać zwrotu świadczenia jedynie w przypadku złożenia fałszywych oświadczeń, dokumentów lub celowego wprowadzenia ZUS w błąd. W przypadku matek pobierających zasiłek macierzyński nie ma takiej sytuacji, ponieważ organ rentowy wie, kto otrzymuje to świadczenie, a kto nie.

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że wiele matek prowadzących własne firmy otrzymało odmowę postojowego od ZUS. To pokazuje, że nie ma jednoznacznych reguł, czy dana osoba zostanie objęta tym świadczeniem, czy też nie. Mecenas Katarzyna Przyborowska, ekspertka z dziedziny ubezpieczeń społecznych, twierdzi, że osoby, które spotkają się z odmową ZUS, powinny odwołać się od tej decyzji do sądu. Mają na to 30 dni od otrzymania decyzji.

  • "Dziennik Gazeta Prawna" https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1483105,zus-zasilek-macierzynski-prawo-do-swiadczenia-postojowego.html
  • Odpowiedź na interpelację nr 5788 w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQDJ3E

Dodaj komentarz