Powody nieobecności w szkole Co powinno zawierać usprawiedliwienie aby nie zostało odrzucone

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Powody nieobecności w szkole Co powinno zawierać usprawiedliwienie aby nie zostało odrzucone

Dbając o to, aby wszystkie moje nieobecności były usprawiedliwione, spełniam podstawowe obowiązki jako uczeń. Jeśli nie mam odpowiedniego usprawiedliwienia, moje nieobecności mogą zostać uznane za wagary, co może prowadzić do obniżenia oceny z zachowania. Ale nie jest to tak trudne, jak się może wydawać, muszę po prostu znać kilka podstawowych zasad. Jak usprawiedliwić moją nieobecność w szkole? Jakie powody są najczęściej akceptowane w usprawiedliwieniach? Zapoznaj się z przykładem!

Najważniejsze informacje przedstawione w artykule:

 • Jedynie rodzic lub opiekun prawny może dostarczyć usprawiedliwienie za moje nieobecności w szkole.
 • Można je przekazać pisemnie lub – w niektórych placówkach – drogą mailową za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • W odpowiednio napisanym usprawiedliwieniu powinno być uzasadnienie nieobecności, w przypadku choroby może, ale nie musi, być dodatkowo poparte zaświadczeniem lekarskim.

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: podstawowe zasady

Zgodnie z polskimi przepisami, każde dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu od momentu rozpoczęcia roku szkolnego w roku, w którym kończy 7 lat, aż do ukończenia 18. roku życia. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycząca Prawa Oświatowego jasno określa, że to rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne. Jeśli rodzice nie spełniają swoich obowiązków i uczeń jest nieobecny na co najmniej 50% zajęć przez jeden miesiąc bez usprawiedliwienia, mogą być podjęte konsekwencje prawne. Brak regularnej nauki może skutkować nieklasyfikacją, czyli brakiem możliwości awansu do kolejnej klasy.

Dlatego tak ważne jest usprawiedliwienie nieobecności w szkole. Niestety, nie ma konkretnych przepisów regulujących tę kwestię. Zgodnie z Ustawą o prawie oświatowym, każda szkoła indywidualnie określa sposób usprawiedliwienia absencji ucznia. Ważne jest zatem, aby poznać zasady ustalone przez szkołę, takie jak termin i forma dostarczenia usprawiedliwienia (np. w ciągu 7 dni od powrotu, pisemne lub mailowe). Co ciekawe, szkoła nie może żądać zaświadczenia od lekarza. To jedynie rodzic może usprawiedliwić moją nieobecność w szkole, ale musi się dostosować do wewnętrznych regulacji placówki.

Przeczytaj więcej artykułów  Próbny egzamin ósmoklasisty 2022 2023 z Operonem już wkrótce Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją

Ważne powody usprawiedliwienia nieobecności w szkole

Istnieje wiele powodów nieobecności w szkole, ale najczęstsze z nich to choroba lub tymczasowa niemożność stawienia się w placówce. Jeśli źle się czuję, jestem przeziębiony, mam infekcję lub migrenę, mogę pozostać w domu. Jeśli dolegliwości są silne, zazwyczaj odwiedzam lekarza, który może wystawić zaświadczenie, ale nie jest to konieczne. Wystarczy, że rodzic potwierdzi moją chorobę. Powody nieobecności mogą również wynikać z pogorszenia stanu psychicznego, takiego jak depresja, lęki czy ataki paniki, oraz z rodzinnych wydarzeń, takich jak pogrzeb czy ślub. Mogę także opuścić lekcje z powodu wizyty u lekarza specjalisty, takiego jak laryngolog, ginekolog czy stomatolog. Oprócz tego, zdarzają się nieoczekiwane sytuacje, które uniemożliwiają mi dotarcie do szkoły, takie jak wypadki, urazy lub awarie komunikacji miejskiej. Dziewczynki, które mają trudności z menstruacją, mogą również chcieć pozostać w domu. W takim przypadku rodzic także może napisać usprawiedliwienie z powodu niedyspozycji.

Przykładowe powody usprawiedliwienia nieobecności w szkole

 • Choroba
 • Uraz
 • Złe samopoczucie
 • Pobyt w szpitalu
 • Planowane wizyty lekarskie lub badania specjalistyczne
 • Nagłe zdarzenia rodzinne (np. wypadek, pogorszenie stanu zdrowia)
 • Rodzinne uroczystości (np. chrzciny, ślub, pogrzeb)
 • Problemy z komunikacją miejską (np. opóźnienie pociągu/autobusu)
 • Awaria samochodu (którym rodzic dojeżdża z dzieckiem do szkoły)
 • Korki
 • Konieczność załatwienia sprawy urzędowej
 • Konieczność nagłego wyjazdu z powodu spraw rodzinnych
 • Data i miejsce
 • Imię i nazwisko dziecka
 • Okres nieobecności (daty)
 • Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Przykładowy wzór usprawiedliwienia znajdziesz pod tym linkiem.

Choroba jako powód nieobecności w szkole

Najczęstszym powodem nieobecności ucznia w szkole są różne dolegliwości. Najczęściej są to przeziębienia i grypy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Czasami może to być też mały uraz lub chwilowy ból, na przykład migrena. Jeśli jestem przewlekle chory i objawy się nasilają, to także powinnam zostać w domu. Rodzice zazwyczaj informują szkołę o sytuacji i możliwości nagłych nieobecności. Czasami nauczyciele mogą wymagać zaświadczenia lekarskiego, jeśli nieobecność trwa dłużej niż dwa tygodnie, ale jest to niezgodne z prawem, ponieważ wystarczy, że usprawiedliwienie napisze rodzic lub opiekun prawny ucznia i będzie zgodne ze statutem szkoły.

Przeczytaj więcej artykułów  Piasek do piaskownicy Ile piasku do piaskownicy

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole z powodu spraw rodzinnych

Często muszę usprawiedliwiać swoją nieobecność w szkole z powodu różnych rodzajów wydarzeń rodzinnych. Tak samo jak w przypadku choroby, sposób dostarczenia usprawiedliwienia jest określony przez szkolny statut. Zazwyczaj wystarczy, że rodzic poda "sprawy rodzinne" jako powód absencji. Usprawiedliwienia z powodu pogrzebu czy wyjazdu rodzinne także kwalifikują się do tej kategorii i zwykle nie jest konieczne podawanie szczegółów, jeśli rodzic nie chce.

Jak usprawiedliwić nieobecność w szkole? [WZÓR]

Szczegółowe informacje dotyczące formy usprawiedliwienia są określane indywidualnie przez każdą szkołę w jej statucie. Jeśli nie jestem pewien, jakie usprawiedliwienie powinienem dostarczyć do mojej szkoły, mogę sprawdzić regulamin, skontaktować się z sekretariatem lub poprosić moje dziecko, aby uzyskało odpowiednie informacje od wychowawcy. Najczęściej jednak wystarczy tradycyjne usprawiedliwienie napisane przez rodzica – zwykle w formie papierowej, a w niektórych placówkach także za pomocą dziennika elektronicznego.

Takie usprawiedliwienie powinno zawierać kilka ważnych informacji, takich jak imię i nazwisko ucznia, datę napisania, okres nieobecności i powód nieobecności, a także podpis rodzica. Wszystkie szczegóły są jednak ustalane przez każdą placówkę indywidualnie, dlatego warto się z nimi zapoznać, ponieważ nauczyciel może odrzucić usprawiedliwienie, jeśli zostanie złożone po terminie, w niewłaściwej formie lub jeśli uzasadnienie nie spełnia wewnętrznych kryteriów szkoły.

Jak zgłosić nieobecność w szkole?

Tę kwestię szczegółowo reguluje regulamin każdej szkoły. Jeśli wiem, że moja nieobecność związana z chorobą będzie dłuższa, warto napisać wiadomość do wychowawcy za pomocą e-dziennika. Ta sama zasada dotyczy planowanego wyjazdu z powodów rodzinnych – można o tym wcześniej powiadomić wychowawcę, ale nie jest to konieczne. Termin składania usprawiedliwienia zależy od konkretnej szkoły (np. od 7 do 14 dni).

Jak napisać usprawiedliwienie w e-dzienniku?

Jeśli szkoła umożliwia przesyłanie usprawiedliwień drogą elektroniczną, wystarczy napisać wiadomość do wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika. Treść takiego usprawiedliwienia będzie taka sama jak w przypadku tradycyjnego napisanego na kartce (data, okres nieobecności, powód itp.).

Przeczytaj więcej artykułów  Paracetamol w ciąży

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole z powodu wyjazdu

Większość placówek w swoim regulaminie dopuszcza możliwość usprawiedliwienia dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej wyjazdem rodzinnym. Warto jednak pamiętać, że nie powinno to być częste i regularne zjawisko. Częste wyjazdy mogą zostać uznane za unikanie obowiązków ucznia.

Pytania rodziców: jak napisać usprawiedliwienie do szkoły?

Jak napisać usprawiedliwienie z powodu choroby?

Wystarczy podać termin nieobecności ucznia i napisać, że była ona spowodowana chorobą (nie trzeba podawać szczegółów, jeśli nie chcemy).

Jak napisać usprawiedliwienie związane z jedną lekcją?

Wystarczy napisać, że na konkretnej lekcji uczeń nie mógł/być obecny i najlepiej podać powód. Warto jednak sprawdzić regulamin szkoły, aby upewnić się, jakie są wymagania.

Czy w usprawiedliwieniu trzeba podać powód?

Nie zawsze musimy podać konkretny powód, zwłaszcza jeśli nie chcemy lub jest on dziwny lub wstydliwy. Najlepiej sprawdzić regulamin szkoły. Często regulamin obejmuje usprawiedliwienia "z powodu rodzinnych", "z powodu choroby" bez konieczności podawania szczegółów.

Jak napisać usprawiedliwienie z lekcji WF?

Usprawiedliwienie z lekcji WF może napisać rodzic lub opiekun prawny, jeśli okres zwolnienia nie przekracza tygodnia. Jeśli dziecko ma być nieobecne na zajęciach dłużej, konieczne jest dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Jak napisać usprawiedliwienie do przedszkola?

Podobnie jak w przypadku usprawiedliwienia w szkole, tj. z podaniem daty nieobecności, podpisem rodzica lub opiekuna prawnego oraz uzasadnieniem nieobecności (nie musi być szczegółowe).

 • https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=101807
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails

Dodaj komentarz