Pozew rozwodowy wzór 2022 druk do pobrania Co warto wiedzieć przed złożeniem

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Pozew rozwodowy wzór 2022 druk do pobrania Co warto wiedzieć przed złożeniem

Kiedy dochodzi do końca małżeństwa, często jedyną opcją jest złożenie pozwu o rozwód. Choć to trudna decyzja i wiąże się z dużym stresem, może przynieść ulgę i umożliwić rozpoczęcie nowego, szczęśliwszego rozdziału w życiu. Dane pokazują, że najczęstszą przyczyną rozwodów jest brak zgodności charakterów. W takich przypadkach małżonkowie często decydują się na rozwiązanie sprawy bez orzekania o winie. Ile kosztuje rozwód i jak przebiega cały proces? Jaki powinien być właściwy pozew rozwodowy? Sprawdźmy wzór na 2022!

Pozew o rozwód: zerwanie więzi między małżonkami

W trakcie postępowania sędzia będzie pytał strony o istnienie wspomnianych wcześniej więzi oraz o ich czas trwania. Rozpad małżeństwa musi być trwały, a strony muszą być pewne, że chcą zakończyć małżeństwo i nie widzą przyszłości razem.

Jak napisać pozew rozwodowy (przykład 2022)? Jak złożyć pozew rozwodowy?

Przygotowanie pozwu rozwodowego nie jest trudne, ale należy zwrócić uwagę na szczegóły. Błędy i niedokładności w treści pozwu mogą skutkować koniecznością uzupełniania braków przez stronę lub przedstawiania dodatkowych dokumentów, co wiąże się z wydłużeniem procedury.

Osoba składająca pozew nazywana jest powodem, a drugi małżonek – pozwanym.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie (przykład 2022)

Jak wyglądają druki pozwu rozwodowego bez orzekania o winie? Przykład jest przedstawiony poniżej. Należy załączyć odpisy aktu małżeństwa i aktów urodzenia dzieci.

Opłaty związane z rozwodem bez orzekania o winie

Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 600,00 zł. Osoba składająca pozew musi wpłacić tę kwotę na konto sądu. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd może rozstrzygnąć o zwrocie 300,00 zł powodowi i obciążeniu pozwanego kwotą 150,00 zł. W praktyce oznacza to, że obie strony płacą po 150,00 zł.

Przeczytaj więcej artykułów  Oksymoron - co to jest i jaką pełni funkcję Sprawdź przykłady

Co się dzieje po złożeniu pozwu?

Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym w dwóch egzemplarzach (trzeci zachowuje się dla siebie). Sąd sprawdzi, czy pozew spełnia wszystkie wymogi formalne, na przykład czy jest podpisany, czy zawiera akty stanu cywilnego itp. Następnie sąd wyznaczy termin rozprawy i przekaże odpis pozwu drugiemu małżonkowi.

Pozwany może przed terminem rozprawy złożyć odpowiedź na pozew. Czasami sąd zmusza go do złożenia takiej odpowiedzi i przedstawienia swojego stanowiska. W odpowiedzi pozwany powinien odnieść się do zarzutów pozwu i przedstawić swoje żądania. Może się zgodzić na przedstawione rozwiązania lub zażądać innego sposobu rozwodu, zmniejszenia alimentów lub ustalenia innych kwestii związanych z dziećmi.

W każdej sprawie rozwodowej odbywa się rozprawa sądowa. Rozprawa odbywa się bez udziału publiczności, na sali znajdują się jedynie sędzia, ławnicy, strony i protokolant. Sędzia przesłuchuje strony. Gdy małżonkowie nie domagają się orzekania o winie, sędzia zwykle nie pyta o szczegóły przyczyny rozpadu małżeństwa. W takim przypadku strony ograniczają się zazwyczaj do stwierdzenia, że nie mogą dojść do porozumienia w ważnych kwestiach. Jeżeli małżonkowie mają dzieci poniżej 18 lat, sąd przesłucha jednego świadka, który potwierdzi, że pomimo rozwodu będą ze sobą współpracować dla dobra dzieci.

Wycofanie pozwu rozwodowego

  1. Sąd wydaje wyrok i przedstawia jego ustne uzasadnienie.
  2. Strona ma 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.
  3. Sąd przygotowuje pisemne uzasadnienie i doręcza je stronie.
  4. Strona ma 14 dni od doręczenia uzasadnienia na złożenie apelacji.

Aż do wydania wyroku przez sąd apelacyjny strony mogą zdecydować o wycofaniu pozwu rozwodowego. Jeśli małżonkowie postanowią, że nie chcą się rozwieść i chcą ratować swoje małżeństwo, mogą złożyć oświadczenie o wycofaniu pozwu. Sąd w takim przypadku umorzy postępowanie, a małżeństwo pozostanie nienaruszone.

Przeczytaj więcej artykułów  Piękne cytaty o dzieciach krótkie piękne i poważne

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące pozwu rozwodowego bez orzekania o winie, zachęcamy do zadawania ich w komentarzach.

Autor: adwokat Marta Milan z LegalHero.pl

LegalHero.pl to portal oferujący profesjonalne porady prawne i dokumenty w przystępnych cenach. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.legalhero.pl lub kontaktu mailowego [email protected]

Dodaj komentarz