Opieka na dziecko 2022 Rodzice mogą spodziewać się zmian na plus

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Opieka na dziecko 2022 Rodzice mogą spodziewać się zmian na plus

W przyszłym roku rodzice mogą spodziewać się wielu zmian dotyczących urlopów opiekuńczych, w tym dodatkowych dni opieki na dziecko w 2022. Nowe zasady, wynikające z dyrektywy work-life balance, mają wejść w życie w sierpniu. Celem tych przepisów jest ułatwienie opieki nad dziećmi pracującym rodzicom i równoważenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Jakie będą konkretne zmiany? Czy urlop opiekuńczy w 2022 r. się wydłuży? Ile dni opieki na dziecko przysługuje w 2022 r.?

Oto najważniejsze informacje zawarte w artykule:

 • W sierpniu 2022 r. wchodzą w życie przepisy zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego dotyczącej urlopów i dni wolnych na opiekę nad dziećmi.
 • Dyrektywa work-life balance wprowadza możliwość skrócenia lub elastycznego dostosowania czasu pracy oraz reguluje pracę zdalną.
 • Nowe przepisy dotyczą także urlopów związanych z opieką, umożliwiając jednoczesne korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez obydwu rodziców oraz wydłużając "urlop opiekuńczy" z powodu choroby z 2 do 5 dni.

Opieka nad dzieckiem 2022 – zmiany w urlopach!

Obecnie bardzo trudno jest zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Szybkie tempo życia, absorbująca praca i inne obowiązki domowe negatywnie wpływają na relacje rodzinne. W rezultacie coraz więcej par decyduje się na odłożenie rodzicielstwa lub nawet rezygnację z posiadania dzieci. Dlatego w 2019 Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę work-life balance, która ma wesprzeć rodziców w opiece nad dziećmi. Ustawa ma również ułatwić kobietom powrót do pracy i zwiększenie ich aktywności zawodowej, np. poprzez poszerzenie możliwości korzystania z urlopów opiekuńczych przez mężczyzn. Opieka nad dzieckiem w 2022 r. będzie wyglądać nieco inaczej, dzięki wprowadzeniu tych zmian.

Przeczytaj więcej artykułów  Piąty miesiąc życia dziecka

Planowane zmiany przyniosą wiele nowych korzystnych zasad dla rodziców. Zgodnie z dyrektywą, będą mogli skrócić czas pracy lub uzyskać elastyczne godziny pracy w razie potrzeby. Będą również mieli prawo do wolnego z powodu "siły wyższej", takiej jak nagła choroba lub wypadek w rodzinie. Zmianom ulegną również urlopy rodzicielskie i opiekuńcze.

Polska ma obowiązek wprowadzenia tych zmian do sierpnia 2022 r. Wiadomo już, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad nowymi przepisami. Jak będą dokładnie wyglądać nowe zasady?

Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14 w 2022 r.

Opieka na dziecko 2022 Rodzice mogą spodziewać się zmian na plus

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdemu pracownikowi w Polsce, który wychowuje dziecko do 14 roku życia, przysługują 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem. Prawo to obowiązuje bez względu na staż pracy, rodzaj umowy czy wymiar czasu pracy.

"Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia." – Art. 188 Kodeksu pracy

Aby skorzystać z tych dni wolnych, pracownik musi złożyć specjalny wniosek, który nie powinien zostać odrzucony bez uzasadnionych powodów.

Dzięki nowej unijnej dyrektywie opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14 w 2022 r. będzie wyglądała inaczej, bardziej korzystnie dla rodziców i ich dzieci. Zgodnie z dyrektywą, urlop opiekuńczy zostanie wydłużony z 2 do 5 dni w roku 2022. Rodzicom przysługiwać będą również wolne z powodu choroby innych członków rodziny, takich jak matka, ojciec czy małżonek.

Aktualne przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich w 2022 r.

 • Urlop macierzyński przysługuje matce i ojcu, ale tylko wtedy, gdy matka go nie wykorzystała. Długość urlopu zależy od liczby narodzonych dzieci (przy jednym porodzie) i wynosi od 20 tygodni (dla jednego dziecka) do 37 tygodni (dla pięciu lub większej liczby dzieci).
 • Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie: do 32 tygodni dla jednego dziecka i do 34 tygodni dla dwójki lub więcej dzieci.
 • Urlop wychowawczy wynosi do 36 miesięcy i może być korzystany przez oboje rodziców jednocześnie. Może być również podzielony na maksymalnie 5 części.
 • Urlop ojcowski może być wykorzystany tylko przez ojca do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Jego długość wynosi 2 tygodnie i może być podzielony na dwie części lub wykorzystany jednorazowo.
Przeczytaj więcej artykułów  Poprawka do Polskiego Ładu uderzy w osoby samotnie wychowujące dzieci Chodzi o powstrzymanie

Ile dni opieki na dziecko przysługuje w 2022 r.?

Dokładnych szczegółów nowych przepisów jeszcze nie znamy. Wiemy jedynie, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma czas do sierpnia na ich wprowadzenie. Jedno jest pewne – rodzice na pewno skorzystają z nowych regulacji, które ułatwią im opiekę nad dziećmi i godzenie jej z rozwojem kariery zawodowej.

 • Artykuł 9. umożliwia skrócenie wymiaru godzin pracy oraz elastyczny czas pracy w razie potrzeby. Reguluje również pracę zdalną i dostosowanie miejsca pracy. Rozwiązania te mają dotyczyć prawdopodobnie wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia.
 • Artykuł 7. przewiduje możliwość uzyskania wolnego z powodu "siły wyższej", takiej jak nagła choroba bliskiej osoby czy wypadek w rodzinie.
 • Urlop rodzicielski w 2022 r. będzie przysługiwał rodzicom przez 4 miesiące, przy czym 2 miesiące będą nieprzenoszalne. Oznacza to, że oboje rodzice będą mogli przeznaczyć 2 miesiące na opiekę nad dzieckiem w domu. Obecnie przepisy w Polsce nie przewidują takiej możliwości, a część urlopu rodzicielskiego przysługuje każdemu z rodziców osobno.
 • Urlop opiekuńczy w 2022 r. będzie przysługiwał na opiekę nad członkami rodziny lub osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym przez 5 dni. Do uzyskania tego urlopu będzie się uprawniać z powodu względów medycznych, nagłej pogorszenia się stanu zdrowia, choroby, kontuzji, itp. Obecnie polskie prawo przewiduje tylko 2 dni opieki nad dzieckiem. Nowe przepisy rozszerzą te zasady na innych członków rodziny, takich jak matka, ojciec czy małżonek.
Opieka na dziecko 2022 Rodzice mogą spodziewać się zmian na plus

Dyrektywa work-life balance przewiduje również wprowadzenie nowych zasad dotyczących urlopu ojcowskiego. Zgodnie z nimi ojciec będzie miał prawo do 10 dni wolnego z okazji narodzin dziecka. Warto jednak podkreślić, że obecne polskie prawo jest bardziej korzystne, ponieważ umożliwia ojcom skorzystanie z 14 dni urlopu. Jednak przepis ten prawdopodobnie powstał z myślą o krajach UE, w których wcześniej nie było tego rodzaju urlopu.

Przeczytaj więcej artykułów  Mieszne wierszyki na Dzień Dziecka Świętuj 1 czerwca z humorem

Pytania rodziców dotyczące opieki na dziecko w 2022 r.

Ile dni opieki na dziecko przysługuje w 2022 r.?

Pracownikom przysługuje 5 dni opieki na dziecko w 2022 roku w porównaniu do obecnych 2 dni.

Czy wprowadzone zostanie 5 dni opieki na zdrowe dziecko?

Tak, prawdopodobnie tak, zgodnie z przyjętą dyrektywą. Polska ma czas do sierpnia na wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie. Jedną z nich będzie zwiększenie liczby dni na opiekę nad dzieckiem z 2 do 5.

Kiedy wprowadzone zostaną dodatkowe 5 dni opieki na zdrowe dziecko?

Dyrektywa unijna nakazuje Polsce wprowadzenie odpowiednich zmian do sierpnia 2022 roku, więc prawdopodobnie wtedy będzie obowiązywać 5 dniowa opieka na dziecko.

Dyrektywa unijna nakazuje Polsce wprowadzenie odpowiednich zmian do sierpnia 2022 roku, więc prawdopodobnie wtedy będzie obowiązywać 5 dniowa opieka na dziecko.

Dodaj komentarz