Polska się starzeje Emerytów jest więcej niż dzieci

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Polska się starzeje Emerytów jest więcej niż dzieci

Liczba ludności w Polsce nadal maleje, a nasze społeczeństwo staje się coraz starsze. Co piąty Polak ma teraz ponad 60 lat. Dane GUS nie dają powodów do optymizmu. Niestety, sytuacja w innych krajach europejskich również nie jest lepsza.

Starzenie się społeczeństwa, czyli wzrost liczby osób starszych w populacji, ma wiele skutków o charakterze ekonomicznym, społecznym i gospodarczym. Spowodowane to jest wzrostem obciążenia ekonomicznego. Ze względu na zmniejszającą się liczbę osób w wieku produkcyjnym, coraz mniej osób musi utrzymywać coraz większą grupę emerytów i osób, które są zbyt młode, by pracować. Starzenie się społeczeństwa wiąże się także z większymi wydatkami na opiekę zdrowotną i opiekę społeczną, a także z niedoborem pracowników w niektórych zawodach. Wiek emerytalny może się zwiększać, a wysokość emerytury spadać. Jak wygląda ta sytuacja w Polsce?

Polska się starzeje Emerytów jest więcej niż dzieci

Kryzys demograficzny w Polsce. Dane GUS

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Unii Europejskiej. Najnowsze dane GUS są niepokojące. Według nich mediana wieku Polaków to obecnie prawie 42 lata, a w ciągu ostatnich 10 lat społeczeństwo postarzało się o 4 lata. GUS informuje, że maleje odsetek populacji w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, podczas gdy liczba osób w wieku poprodukcyjnym rośnie. Obecnie ponad co piąty Polak ma ponad 60 lat.

Polska się starzeje Emerytów jest więcej niż dzieci

Te zmiany prowadzą do większego obciążenia ekonomicznego – raport wskazuje, że w 2021 roku na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 69 osób w wieku nieprodukcyjnym. To oznacza prawie 14 osoby więcej niż w 2011 roku. Przyczyną tej sytuacji jest m.in. spadek liczby urodzeń, który obserwuje się od 10 lat. W 2011 roku na 100 wnuczek przypadało 90 dziadków, a w 2021 roku liczba dziadków wzrosła do 119.

Sytuacja na świecie nie jest lepsza. W 2022 roku po raz pierwszy w historii było więcej osób powyżej 65 lat niż dzieci poniżej 5 roku życia. Zarówno w innych krajach europejskich, jak i w Wielkiej Brytanii i Japonii, liczba emerytów przewyższa liczbę dzieci. Prognozuje się, że do 2030 roku na ziemi będzie żyło ponad miliard osób powyżej 65 lat, czyli liczba osób starszych podwoi się w ciągu dwóch dekad.

Przeczytaj więcej artykułów  Nowy bon turystyczny od czerwca 2023 będzie wynosił aż 1000 zł na dziecko

Sytuacja na świecie nie jest lepsza. W 2022 roku po raz pierwszy w historii było więcej osób powyżej 65 lat niż dzieci poniżej 5 roku życia. Zarówno w innych krajach europejskich, jak i w Wielkiej Brytanii i Japonii, liczba emerytów przewyższa liczbę dzieci. Prognozuje się, że do 2030 roku na ziemi będzie żyło ponad miliard osób powyżej 65 lat, czyli liczba osób starszych podwoi się w ciągu dwóch dekad.

Dodaj komentarz