Obniżenie oceny z zachowania za brak maseczki Czy można karać uczniów za brak maseczki w szkole

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Obniżenie oceny z zachowania za brak maseczki Czy można karać uczniów za brak maseczki w szkole

Minister edukacji od początku mówił, że dzieci wrócą do nauki tradycyjnej w tym roku pod pewnymi warunkami sanitarnymi. Przede wszystkim uczniowie muszą nosić maseczki podczas przerw i w przestrzeniach wspólnych, takich jak toalety. Jednak nie wszyscy zgadzają się z tymi zasadami. Czy uczniowie mogą być karani za brak maseczki? Jakie kary grożą za brak maseczki?

Ważne punkty w tym artykule:

  • Pod koniec 2020 roku przepisy dotyczące noszenia maseczek w miejscach publicznych zostały uregulowane w ustawie.
  • Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r., dyrektorzy szkół mogą wprowadzić obowiązek noszenia maseczek przez uczniów w określonych miejscach. Muszą jednak kierować się wytycznymi Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu.
  • Rodzice, którzy nie przestrzegają nakazu noszenia maseczek przez swoje dzieci, mogą zostać ukarani grzywną.

Obniżenie oceny z zachowania za brak maseczki

Uczniowie wrócili do tradycyjnych zajęć od września. Jednak szkoła już nie wygląda tak samo jak wcześniej ze względu na reżim sanitarny. Zgodnie z wytycznymi ministra edukacji, ministra zdrowia i Sanepidu, uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek. Muszą zakrywać usta i nos w czasie przerw oraz we wszystkich wspólnych miejscach, takich jak toalety, szatnie, biblioteka i wszelkie inne miejsca, gdzie nie można zachować dystansu społecznego.

Jednak nie wszyscy zgadzają się z tym obowiązkiem i część uczniów i rodziców otwarcie go ignoruje, twierdząc, że maseczki nie chronią przed zakażeniem, a tylko powodują dyskomfort. Czy brak maseczki może skutkować karą dla uczniów, na przykład obniżeniem oceny z zachowania? W niektórych szkołach już takie groźby się pojawiają.

Czy można karać uczniów za brak maseczki w szkole?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ostateczną decyzję dotyczącą obowiązku noszenia maseczek w szkole podejmuje dyrektor. Musi jednak brać pod uwagę zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dlatego większość szkół wprowadziła takie zasady, a uczniowie muszą zasłaniać usta i nos w określonych sytuacjach i miejscach. Jednak wielu rodziców nie zgadza się na to, aby ich dzieci nosiły maseczki i czasami piszą specjalne zwolnienia dla swoich dzieci.

Przeczytaj więcej artykułów  Pięcioraczki przyszły na świat w Krakowie W domu powita ich siedmioro rodzeństwa Jak się czują

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, takie zachowanie może mieć poważne konsekwencje. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. nakłada na obywateli obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, w tym również w szkołach.

Nauczyciel ma prawo wyprosić ucznia z lekcji, jeśli ten łamie obowiązujące zasady. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń w danej szkole, ale uczniowi, który świadomie ignoruje nakaz, może grozić obniżenie oceny z zachowania za brak maseczki. Jeśli rodzic daje na to przyzwolenie np. pisząc zwolnienie dla dziecka, fakt ten może zostać zgłoszony i rodzic może zostać ukarany grzywną.

Kto nie przestrzega nakazów i ograniczeń określonych w przepisach dotyczących zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, podlega karze grzywny. Rozporządzenie z 19 marca 2021 r. – art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń

Kara za brak maseczki w szkole: podstawa prawna

Jeszcze niedawno przepisy dotyczące noszenia maseczek nie były jasno określone. Jednak pod koniec 2020 roku zasady te zostały sprecyzowane w ustawie. Obecnie nakazy noszenia maseczek mają moc prawną i nie mogą być tak łatwo unieważniane przez sąd. Dodatkowo, rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. przyznało dyrektorom szkół uprawnienia do nakładania obowiązku noszenia maseczek podczas zajęć. Przy ustanawianiu takiego obowiązku, dyrektor szkoły musi brać pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. Zgodnie z tymi wytycznymi, uczniowie powinni zakrywać usta i nos przede wszystkim na korytarzach i we wszystkich wspólnych miejscach, gdzie nie można zachować odpowiedniego dystansu społecznego.

Rodzice mają obowiązek zapewnić swoim dzieciom maseczki do użytku w miejscach publicznych i w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie da się zachować dystansu społecznego. Zaleca się również stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dodaj komentarz