Opieka nad dzieckiem 2019 wniosek komu przysługuje oświadczenie o niekorzystaniu z opieki nad

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Opieka nad dzieckiem 2019 wniosek komu przysługuje oświadczenie o niekorzystaniu z opieki nad

Mam do wykonania zadanie przeredagowania tekstu dotyczącego opieki nad dzieckiem w 2019 roku. Opieka nad dzieckiem to ustawowa możliwość, która przysługuje rodzicom i daje im prawo do dwóch dni wolnych od pracy. Ta forma opieki jest powszechnie nazywana "opieką nad zdrowym dzieckiem" i nie powinno się jej mylić z zasiłkiem opiekuńczym. W tekście dowiesz się, czym dokładnie jest opieka nad dzieckiem, jakie są różnice między tą formą opieki a zasiłkiem opiekuńczym i komu przysługuje opieka nad dzieckiem w 2019 roku.

  • Opieka nad dzieckiem to nie to samo co zasiłek opiekuńczy na dziecko. W opiece nad dzieckiem rodzic otrzymuje pełne wynagrodzenie, podczas gdy przy zasiłku opiekuńczym wynagrodzenie wynosi tylko 80%.
  • Rodzicom zatrudnionym na umowie o pracę przysługuje 2 dni lub 16 godzin opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia.
  • Jeśli pracownik wykorzysta cały pierwszy dzień, nie może podzielić pozostałych 8 godzin na dwa dni.

Opieka nad zdrowym dzieckiem w 2019 roku

Zgodnie z polskim prawem, rodzicowi przysługuje dwudniowa opieka nad dzieckiem do lat 14. Dni te można wykorzystać jako dwa pełne dni pracy lub jako 16 pojedynczych godzin. Jest to tzw. "urlop na zdrowe dziecko", który nie wymaga zaświadczenia lekarskiego. Oczywiście, jeśli dziecko nagle zachoruje, można skorzystać z opieki nad dzieckiem zdrowym – jednak jest to indywidualna decyzja rodzica. Opieka nad zdrowym dzieckiem jest wypłacana na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy i wynosi 100% wynagrodzenia.

Komu przysługuje opieka nad dzieckiem w 2019 roku?

Zgodnie z polskim prawem, opieka nad dzieckiem przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. Wymiar opieki nad dzieckiem jest zawsze taki sam – 2 dni. Rodzice muszą się zdecydować, kto z nich skorzysta z tych dni lub czy podzielą je między siebie.

Przeczytaj więcej artykułów  Pieniądze na wakacje od rządu Zostały już ostatnie chwile na skorzystanie

Opieka na dziecko – ile dni w 2019 roku?

W roku 2019 nie zmienił się wymiar dni wolnych dla rodziców. Opieka nad dzieckiem wynosi 2 dni robocze, czyli 16 godzin. Można je wykorzystać przez jednego rodzica lub obu, jeśli podzielą się nimi. 2 dni opieki nad dzieckiem przysługują na konkretną osobę i nie mogą być podwójnie wykorzystane.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko różni się od opieki nad dzieckiem. Opieka nad dzieckiem zdrowym jest wypłacana w wysokości równowartości zwykłego urlopu wypoczynkowego. Natomiast zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi dziecka chorego i wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek jest wypłacany za wszystkie dni niezdolności do pracy spowodowane koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym także za dni wolne od pracy.

Opieka nad dzieckiem 2019 – wniosek

Wniosek o opiekę nad dzieckiem jest niezbędny do uzyskania zwolnienia z obowiązku pracy. Pracodawca musi zgodnie z prawem udzielić urlopu pracownikowi w terminie wskazanym we wniosku. Nie ma konieczności wyjaśniania pracodawcy powodów ubiegania się o opiekę ani udowadniania, że dziecko potrzebuje opieki. Jeżeli istnieje taka możliwość, zaleca się jednak, aby pracownik powiadomił pracodawcę z wyprzedzeniem o konieczności skorzystania z opieki nad dzieckiem.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem może być złożony tylko przez jednego z rodziców. Należy pamiętać, że 2 dni opieki są stałe i niezależne od ilości dzieci. Nie mogą być także dwa razy wykorzystane przez oboje rodziców. Wniosek może dotyczyć kilku godzin wolnego lub wykorzystania całego dnia lub dwóch dni z rzędu. Należy jednak pamiętać, że jeśli rodzic zdecyduje się skorzystać z pierwszego dnia jako pełnego dnia pracy, nie będzie mógł podzielić drugiego dnia na pojedyncze godziny.

Opieka nad chorym dzieckiem w 2019 roku

  • 60 dni rocznie na dziecko poniżej 14 roku życia
  • 14 dni rocznie na dziecko powyżej 14 roku życia (lub inne osoby dorosłej w rodzinie)
Przeczytaj więcej artykułów  Piękne życzenia na Dzień Kobiet Jak wyrazić podziw i szacunek w szczególny sposób 8 marca

Opieka nad chorym dzieckiem jest płatna. Zgodnie z zasadami obliczania zasiłku, wynosi on 80% podstawy wymiaru zasiłku i jest wypłacany za wszystkie dni, w których rodzic lub opiekun opiekuje się chorym dzieckiem, wliczając w to dni wolne od pracy. Podstawa wymiaru zasiłku to średni miesięczny przychód osoby uzyskany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przychód ten jest średnio zarabianą przez tę osobę kwotą, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zwolnienie lekarskie i składki ubezpieczenia

  • pracownik (pracujący na podstawie umowy o pracę),
  • zleceniobiorca (pracujący na podstawie umowy o świadczenie usług),
  • współpracownik zleceniobiorcy (tzw. podwykonawca),
  • pracownik pracujący na podstawie umowy nakładczej (praca manualna w domu, np. składanie długopisów),
  • członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Opieka nad dzieckiem chorym jest udzielana ustawowo, jeśli spełnione są powyższe warunki, a zasiłek jest wypłacany przez ZUS w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki nad dzieckiem

Każdy pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko poniżej 14 roku życia, ma prawo do skorzystania z dwóch dni wolnych od pracy i zachowania pełnego wynagrodzenia. Jeśli jednak obydwoje rodzice pracują, to prawo przysługuje tylko jednemu z nich. Mogą również wspólnie zdecydować o podziale tych dni między siebie (np. jeden dzień dla każdego z rodziców).

Kiedy rodzice pracują w różnych miejscach zatrudnienia, pracodawca ma minimalne możliwości kontroli przestrzegania tego prawa przez rodziców. Dlatego wielu pracodawców prosi pracowników o złożenie oświadczenia o niekorzystaniu z opieki nad dzieckiem lub oświadczenia o zamiarze skorzystania z niej. Takie oświadczenia są przechowywane w aktach personalnych danej osoby. Należy pamiętać, że pracodawca ma prawo żądać od pracownika takiego oświadczenia, ale nie ma prawa żądać takiego samego oświadczenia od drugiego rodzica. Polskie prawo nie przewiduje również możliwości skierowania żądania oświadczenia do drugiego pracodawcy dotyczącego korzystania przez pracownika z opieki rodzicielskiej.

W praktyce oznacza to, że istnieje luka prawna, która zapewnia pewne przywileje rodzicom, ale nie daje możliwości kontrolowania ich przestrzegania przez pracodawców.

Przeczytaj więcej artykułów  Obrzęki w ciąży jakie są przyczyny powstawania obrzęków w ciąży

Opieka nad dzieckiem, gdy żona w szpitalu – różne sytuacje losowe

Jak już wspomniano, tylko jednemu z rodziców przysługuje opieka nad dzieckiem i zasiłek opiekuńczy jednocześnie. W przypadku zasiłku opiekuńczego, przyznawanie go zależy od tego, czy w czasie choroby dziecka jedyną osobą, która może się nim opiekować, jest osoba składająca wniosek. W praktyce oznacza to, że jeśli na przykład żona przebywa na urlopie rodzicielskim, a dziecko zachoruje, mąż może nie otrzymać zgody na przyznanie zasiłku opiekuńczego. ZUS może bowiem uznać, że opieka ojca nie jest konieczna, ponieważ matka przebywa w domu przez cały dzień. Istnieje jednak wyjątek – jeśli dziecko ma mniej niż 2 lata, ZUS może zgodzić się na przyznanie zasiłku osobie składającej wniosek.

Opieka nad dzieckiem, gdy żona jest w szpitalu również uprawnia do otrzymania zasiłku opiekuńczego. W takiej sytuacji zasiłek przysługuje zarówno za chore, jak i zdrowe dziecko, które wymaga ciągłej opieki. Aby otrzymać zasiłek, pracownik musi uzyskać zaświadczenie z placówki, w której przebywa żona lub od lekarza. Wraz z wnioskiem wyjaśniającym sytuację, pracownik składa te dokumenty u płatnika składek. Należy pamiętać, że poniżej 2 lat dziecka, nie ma znaczenia, czy w gospodarstwie domowym jest jeszcze ktoś inny zdolny do opieki nad dzieckiem. Jeżeli jednak dziecko jest starsze, ZUS może podważyć prawo do zasiłku.

Opieka nad dzieckiem, gdy żona jest w szpitalu, również uprawnia do zasiłku opiekuńczego. W takiej sytuacji zasiłek dotyczy zarówno chorego, jak i zdrowego dziecka, które wymaga stałej opieki. Aby otrzymać zasiłek, pracownik musi uzyskać zaświadczenie z placówki, w której przebywa żona lub od jej lekarza. Takie zaświadczenie wraz z wnioskiem, w którym wyjaśniona jest sytuacja, składa się u płatnika składek. Należy pamiętać, że poniżej 2 roku życia dziecka nie ma znaczenia, czy w gospodarstwie domowym zamieszkuje inny członek rodziny zdolny do opieki nad dzieckiem. Jeżeli jednak dziecko jest starsze, ZUS może zakwestionować prawo do zasiłku.

Dodaj komentarz