PESEL 22222222222 dla osoby która urodzi się 22 lutego 2022 Tak ale to nie będzie takie proste

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

PESEL 22222222222 dla osoby która urodzi się 22 lutego 2022 Tak ale to nie będzie takie proste

Za niedługo jedno z nowo narodzonych dzieci w Polsce może otrzymać wyjątkowy numer PESEL, składający się wyłącznie z dwójek. Jeśli tak się stanie, posiadacz tego numeru nie powinien mieć problemów z jego zapamiętaniem i wypełnianiem dokumentów. Będzie miał najłatwiejszy numer PESEL w Polsce. Co musi się wydarzyć, żeby ktoś otrzymał PESEL 22222222222?

PESEL 22222222222 możliwy już wkrótce

Każde nowo narodzone dziecko otrzymuje osobisty numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, skrótowo nazywany PESEL. To 11-cyfrowy numer, gdzie każda cyfra ma swoje znaczenie. Pierwszych sześć cyfr odnosi się do daty urodzenia:

  • RR – druga i trzecia cyfra oznacza rok urodzenia,
  • MM – oznacza miesiąc urodzenia (więcej w sekcji "Dlaczego osoby urodzone po 1999 roku mają inne oznaczenie miesiąca urodzenia"),
  • DD – to dzień urodzenia,
  • PPPP – to liczba porządkowa oznaczająca płeć. Ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta u kobiet (0, 2, 4, 6, 8), a nieparzysta u mężczyzn (1, 3, 5, 7, 9),
  • K – to cyfra kontrolna.

Już wkrótce, dokładnie 22 lutego 2022 roku, jedno z nowo narodzonych dzieci w Polsce będzie mogło otrzymać niezwykły numer PESEL – 22222222222. Jakie jeszcze warunki muszą zostać spełnione, żeby numer PESEL składał się tylko z dwójek? Okazuje się, że to nie będzie takie proste i oczywiste.

Kto może stać się posiadaczem najłatwiejszego numeru PESEL?

Już wiadomo, że noworodek, który dostanie ten wyjątkowy numer PESEL, będzie dziewczynką. Jak wcześniej wspomniano, to kobiety mają parzystą liczbę porządkową.

Pierwsze cyfry – 222222 – będą oznaczać datę urodzenia. Kolejno: 22 – koniec roku 2022, 22 – oznaczenie miesiąca dla osób urodzonych w XXI wieku i 22 – 22. dzień lutego. Dla osób urodzonych między rokiem 2000 a 2099, dodaje się 20 do cyfry miesiąca, aby uniknąć powtórzeń numerów PESEL dla osób urodzonych w dwóch różnych stuleciach (np. osoba urodzona 22 lutego 1922 roku miała numer PESEL zaczynający się od 220222).

Przeczytaj więcej artykułów  Pęcherzyk ciążowy żółtkowy budowa skład nieprawidłowości

Aby odróżnić numery PESEL z różnych stuleci, przyjęto sposób oznaczania miesiąca urodzenia:
– osoby urodzone w latach 1800-1899. Dlatego osoba urodzona 12 stycznia 1914 roku będzie miała PESEL 140112PPPPK, a osoba urodzona 12 stycznia 2014 roku – 142112PPPPK. Dzięki tej metodzie dwie różne osoby nigdy nie będą miały tego samego numeru PESEL w tym samym czasie.

Odpowiednia data i płeć nie gwarantują jednak, że ktoś na pewno otrzyma numer PESEL 22222222222. Aby to się stało, tego dnia musi urodzić się odpowiednia liczba dziewcząt, co nie jest oczywiste. Dopiero 1111. dziewczynka urodzona 22 lutego będzie mogła otrzymać ten numer, a biorąc pod uwagę, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, mało prawdopodobne, że się to uda.

Dodaj komentarz