Pierwsza Komunia u prawosławnych wygląda nieco inaczej Odkryj unikalne zwyczaje i tradycje

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Pierwsza Komunia u prawosławnych wygląda nieco inaczej Odkryj unikalne zwyczaje i tradycje

Uważam, że Komunia jest bardzo ważnym sakramentem dla prawosławnych chrześcijan na całym świecie. To wyjątkowe wydarzenie jest momentem, w którym my, jako wierzący, łączymy się duchowo z Bogiem i innymi członkami wspólnoty. Gdy przyjmujemy Eucharystię, stajemy się pełnoprawnymi członkami Kościoła i zyskujemy większą świadomość religijną. Ale czy to samo dotyczy wszystkich odłamów chrześcijaństwa? Czy prawosławni również mają Pierwszą Komunię Świętą? Jak ona wygląda?

Są kilka najważniejszych informacji, które warto zwrócić uwagę:

  • Aby przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej u prawosławnych, dziecko musi najpierw być ochrzczone i bierzmowane, i zostać oficjalnie wprowadzone do świątyni przez swoich rodziców.
  • Podczas samej ceremonii Pierwszej Komunii Świętej w cerkwi prawosławnej nie ma żadnych dodatkowych uroczystości. Po wprowadzeniu do świątyni, dziecko może po prostu przyjąć komunię.
  • Nie ma określonego wieku, w którym dziecko może przystąpić do komunii po raz pierwszy. Zazwyczaj do około 8. roku życia można to uczynić bez konieczności spowiedzi.

Pierwsza Komunia Święta u prawosławnych – Czy w ogóle obchodzą komunię?

Eucharystia jest ważnym sakramentem zarówno w katolickim, jak i w prawosławnym wyznaniu chrześcijańskim. Sakrament ten został ustanowiony przez samego Jezusa i ma na celu umożliwienie wiernym przyjęcie Jego Ciała i Krwi pod postacią chleba i wina, jako pamiątki Jego ofiary na krzyżu. Komunia jest symbolem Nowego Przymierza z Bogiem, a także wzmacnia więź z Jezusem i innymi wierzącymi. Dlatego jest tak ważna dla wszystkich chrześcijan, niezależnie od ich wyznania. Jednak Komunia u prawosławnych wygląda nieco inaczej.

Eucharystia jest najważniejszym sakramentem Kościoła, centralnym jego elementem. Życie każdego członka Kościoła wyraża się właśnie w uczestnictwie we Mszy Świętej. Odejście od Eucharystii oznacza odejście od Kościoła. Kto nie uczestniczy w Eucharystii, nie żyje w Kościele, ponieważ Eucharystia jest ciałem Chrystusa.

Przeczytaj więcej artykułów  Podlewasz trawę a ona schnie Dowiedz się czym jest aeracja i ciesz się pięknym trawnikiem

Podsumowując, komunia u prawosławnych i katolików jest tym samym sakramentem, ale różnią się nie tylko w formie, ale także w niektórych aspektach liturgicznych i doktrynalnych. Pierwsza Komunia Święta u prawosławnych wygląda całkowicie inaczej niż w kościołach katolickich. Nie ma wielkich uroczystości ani przyjęć rodzinnych z tej okazji. Nie ma także określonego wieku, w którym dziecko może przystąpić do komunii po raz pierwszy.

Prawosławie – komunia święta. Czy w prawosławiu obchodzą Pierwszą Komunię?

W tradycji katolickiej Pierwsza Komunia Święta jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla dziecka, jak i dla całej rodziny. Przygotowuje się na nią w odpowiedni sposób, często organizuje przyjęcia dla bliskich, na których obdarowuje się dziecko prezentami lub pieniędzmi. Natomiast w kościele prawosławnym Pierwsza Komunia Święta ma nieco inną formę. Aby dziecko mogło przyjąć komunię po raz pierwszy, musi mieć za sobą dwa wcześniejsze sakramenty – chrzest i bierzmowanie. W prawosławiu te dwa sakramenty są zazwyczaj obchodzone jednocześnie, gdy dziecko jest jeszcze małe. Niedługo po tym wydarzeniu, dziecko zostaje oficjalnie wprowadzone do świątyni i staje się pełnoprawnym członkiem wspólnoty. Nie ma jednak określonego wieku, w którym dziecko może przystąpić do komunii po raz pierwszy.

W momencie wprowadzenia dziecko może przyjąć Eucharystię po raz pierwszy, co oznacza, że ma miejsce Pierwsza Komunia Święta. Nie towarzyszą temu żadne specjalne uroczystości liturgiczne – jak mówi proboszcz Jan Jakimiuk: "Pierwsza komunia uczyniona zostaje faktem". Wszystko to sprawia, że Pierwsza Komunia Święta u prawosławnych wygląda zupełnie inaczej.

W przeciwieństwie do Kościoła rzymskokatolickiego, nie obchodzimy wielkich uroczystości. Nie ma wizyty biskupa, dzieci nie otrzymują prezentów, nie organizuje się hucznych przyjęć. Jan Jakimiuk, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Piotrkowie.

Kapłani prawosławni uważają, że skupienie się na otoczce Pierwszej Komunii Świętej odwraca uwagę od samej istoty sakramentu, który jest naprawdę ważny dla naszego życia duchowego. Często dzieje się tak, że dziecko oczekuje na Pierwszą Komunię Świętą z powodu białej sukienki, prezentów i przyjęcia, bez zrozumienia, że najważniejsze jest to, co symbolizuje ten sakrament. W Kościele prawosławnym dziecko przystępuje do komunii tuż po chrzcie, bez żadnego innego ceremoniału.

Przeczytaj więcej artykułów  Niewydolność jajników a ciąża

Inną różnicą między komunią u prawosławnych a katolików jest to, że w cerkwi dzieci do około 7-8 roku życia nie muszą iść do spowiedzi przed przyjęciem komunii. Dopiero po osiągnięciu tego wieku dzieci zaczynają uczestniczyć w sakramencie pokuty, która jest duchowym przygotowaniem do komunii.

Różni się także sama forma komunii przyjmowanej w cerkwi prawosławnej. Wierni otrzymują Eucharystię pod postacią konsekrowanych cząstek prosfory – specjalnego chleba z mąki, wody, soli i zakwasu. Każda cząstka jest najpierw zanurzana w winie, a reszta jest rozdawana wiernym po zakończeniu mszy.

Komunia w prawosławiu – różnice

Ostateczny rozłam między Wschodem a Zachodem nastąpił prawdopodobnie w połowie XI wieku, dokładnie w 1054 roku. W porównaniu obu wyznań można znaleźć wiele podobieństw, ale także wiele różnic. Jednym z najważniejszych aspektów, który odróżnia te dwie religie, jest fakt, że ostatnim soborem uznawanym przez prawosławnych jest sobór nicejski II z 787 roku. Tradycja prawosławna opiera się na Piśmie Świętym i Świętej Tradycji. Prawosławni nie wierzą w istnienie czyśćca ani w odpusty. Nie przyjmują katolickiego dogmatu o Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny – wierzą, że Maryja dożyła swoich dni na ziemi, a następnie została wskrzeszona i wzięta do nieba.

W prawosławiu celibat dotyczy jedynie biskupów, kapłani mogą być żonaci, chociaż muszą wstąpić w związek małżeński przed otrzymaniem święceń. Ponadto prawosławni nie uznają zwierzchnictwa papieża ani żadnej formy centralizacji władzy kościelnej. Ważne jest również, że w obrządku wschodnim używane są dwa kalendarze – kalendarz juliański i gregoriański.

Rodzice pytają, jak wygląda komunia u prawosławnych

Czy prawosławni mają komunię?

Tak, prawosławni również mają komunię, ale wygląda ona zupełnie inaczej niż u nas. Wierni przyjmują komunię pod postacią chleba, tak zwaną prosforę, i wina.

Czy w prawosławiu obchodzą Pierwszą Komunię?

Tak, w cerkwi prawosławnej również obchodzą Komunię, ale w nieco innej formie niż w Kościele katolickim.

Przeczytaj więcej artykułów  Podwyżki dla nauczycieli 2023 przyjęte Minister podpisał rozporządzenie Kiedy wypłaty trafią na

Czy prawosławny może przyjąć komunię w kościele katolickim?

Nie powinien tego robić, ponieważ może to być uznane za akt apostazji.

Czy katolik może przyjąć komunię w cerkwi prawosławnej?

Tylko w bardzo szczególnych przypadkach, kiedy naprawdę bardzo tego potrzebuje i nie może uczestniczyć w Komunii we własnym kościele.

Dodaj komentarz