Opieka na dziecko do lat 14 Kto może skorzystać z dodatkowych 2 dni urlopu opiekuńczego

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Opieka na dziecko do lat 14 Kto może skorzystać z dodatkowych 2 dni urlopu opiekuńczego

Jako pracujący rodzice mamy prawo skorzystać z różnych mechanizmów przewidzianych w przepisach, które umożliwiają nam tymczasowe zwolnienie z pracy i zajęcie się dzieckiem. Możemy skorzystać z dodatkowego urlopu opiekuńczego, który trwa 2 dni, lub możemy być zwolnieni z pracy z powodu opieki nad chorym dzieckiem. Ale aby móc skorzystać z tych opcji, musimy spełnić pewne warunki. Ile dni urlopu opiekuńczego przysługuje na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia w ciągu roku? Jakie formalności musimy załatwić?

Dodatkowy urlop opiekuńczy – 2 dni specjalnego wolnego

Opieka na dziecko do lat 14 Kto może skorzystać z dodatkowych 2 dni urlopu opiekuńczego

Kombinacja obowiązków zawodowych i obowiązków domowych może być ogromnym wyzwaniem dla rodziców. Dlatego ustawodawca wprowadził kilka rozwiązań, które mają nam w tym pomóc. Jednym z tych rozwiązań jest możliwość skorzystania z 2 dni dodatkowego wolnego na opiekę nad dzieckiem, zwanych także urlopem opiekuńczym. Jeśli jesteśmy rodzicami, którzy wychowują co najmniej jedno dziecko do 14. roku życia, mamy prawo do 2 dni urlopu lub 16 godzin urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Ważne jest, że te dni są płatne, więc nie tracimy wynagrodzenia. Decydujemy, czy chcemy wziąć urlop w formie dwóch dni, czy 16 godzin, i składamy wniosek o udzielenie tego urlopu w ciągu roku kalendarzowego.

Pracownik wychowujący co najmniej jedno dziecko do 14 lat ma prawo do 2 dni lub 16 godzin urlopu opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Art. 188. § 1. [Dni wolne na opiekę nad dzieckiem]

Opieka na dziecko do lat 14 Kto może skorzystać z dodatkowych 2 dni urlopu opiekuńczego

Warto zauważyć, że te dwa dni lub 16 godzin dotyczą obojga rodziców lub opiekunów. Oznacza to, że jeśli matka dziecka już skorzystała z dwóch dni urlopu, ojciec nie będzie mógł go dostać. Możemy również podzielić się tymi dniami tak, aby każdy z rodziców lub opiekunów mógł wziąć jeden dzień urlopu. Wiek dziecka ma znaczenie – możemy skorzystać z tych dwóch dni niezależnie od stażu pracy i niezależnie od ilości dzieci, które wychowujemy. Jeśli nie skorzystamy z tych dni w danym roku kalendarzowym, przepadną one i nie możemy ich przenieść na kolejny rok. Aby skorzystać z urlopu opiekuńczego, musimy złożyć odpowiedni wniosek do naszego pracodawcy.

Przeczytaj więcej artykułów  Opieka na dziecko - do ilu lat Sprawdź kto i na jakich zasadach może otrzymać zasiłek opiekuńczy

Warto zauważyć, że 2 dni urlopu opiekuńczego lub 16 godzin przysługują wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub prowadzące własną działalność gospodarczą nie mają prawa do tego urlopu.

Opieka na dziecko do lat 14 Kto może skorzystać z dodatkowych 2 dni urlopu opiekuńczego

Opieka nad dzieckiem do 14. roku życia

Jeśli nasze dziecko jest chore i ma mniej niż 14 lat, możemy otrzymać zwolnienie lekarskie na czas, gdy musimy się nim zająć. Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w ZUS i płacimy składki, otrzymamy zasiłek opiekuńczy. Możemy go otrzymać, jeśli pracujemy na umowę o pracę, prowadzimy własną działalność gospodarczą lub pracujemy na podstawie umowy zlecenie i złożyliśmy oświadczenie o chęci płacenia takiej składki (jest to dobrowolna składka dla przedsiębiorców lub zleceniobiorców).

Opieka na dziecko do lat 14 Kto może skorzystać z dodatkowych 2 dni urlopu opiekuńczego

Ograniczenia co do okresu pobierania zasiłku są ustalone przez ZUS. W ciągu roku możemy otrzymać zasiłek opiekuńczy przez 60 dni, jeśli opiekujemy się chorym dzieckiem do 14. roku życia. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% naszego wynagrodzenia lub dochodu z ostatnich 12 miesięcy.

  • Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Niektórzy mogą zyskać nawet ponad 1000 zł
  • Karta Dużej Rodziny przyniesie zniżki na prąd 2022? Wielodzietni mogą liczyć na niższe rachunki. Ile zyskają?
  • Minimalne alimenty na dziecko 2022. Ile wynoszą? Na tej podstawie sąd wylicza konkretną kwotę

Dodaj komentarz