Paszport dla dziecka 2022 cena wnioski dokumenty

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Paszport dla dziecka 2022 cena wnioski dokumenty

W Unii Europejskiej paszport nie jest potrzebny do podróżowania w jej obrębie – wystarczy dowód. Jednak jeśli planujesz dłuższą podróż poza UE, paszport dla dziecka z pewnością się przyda. Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka w 2022 roku? Ile to kosztuje?

Jak uzyskać paszport dla dziecka w 2022 roku?

Do roku 2012 wystarczał wpis w paszporcie jednego z rodziców, aby dziecko mogło podróżować na całym świecie. Jednak obecnie dziecko, bez względu na wiek, potrzebuje własnego paszportu do podróżowania poza Unię Europejską. Od listopada 2018 roku obowiązuje również nowy wzór paszportów.

Nowe paszporty są wyposażone w najwyższej klasy zabezpieczenia. Na przykład strona paszportu wykonana jest z poliwęglanu, na którym znajduje się chip z danymi posiadacza. Ta spersonalizowana strona jest niezwykle trudna do sfałszowania, a wszelkie próby ingerencji są widoczne.

Paszport dla dziecka 2022 cena wnioski dokumenty

Nowe paszporty, obowiązujące od listopada 2018 roku, mają również nowe motywy graficzne, nawiązujące do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

Procedura wyrobienia paszportu dla dziecka nie jest skomplikowana. Musisz wypełnić wniosek, uiścić opłatę i złożyć go w punkcie paszportowym. Czas oczekiwania na wyrobienie paszportu wynosi do 30 dni. Możesz sprawdzać status paszportu dzwoniąc do urzędu wojewódzkiego podając numer sprawy lub online na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Wydanie paszportu dla 1,5-rocznej córki zajęło nam około 10 dni.~Tata na ASAPie

Paszport może odebrać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka, lub osoba przez nich upoważniona notarialnie.

Paszport dla dziecka 2022 cena wnioski dokumenty

Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Wniosek o paszport dla dziecka musisz złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Nie musisz składać go w miejscu zamieszkania dziecka. Adresy punktów paszportowych znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Przeczytaj więcej artykułów  Oparzenia u dzieci

Wniosek musi być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. Numer PESEL dziecka jest potrzebny do uzupełnienia wniosku. Jeśli dziecko jest poniżej 13. roku życia, wpis i podpisanie wniosku dokonuje się przez rodziców. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, samo składa wniosek i podpisuje go.

Aby złożyć wniosek i podpisać go, obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni muszą być obecni. Dziecko nie musi być obecne, jeśli ma poniżej 5 lat. Obecność dziecka jest wymagana, jeśli ma powyżej 5 lat.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrabiania paszportu dla dziecka?

Paszport dla dziecka 2022 cena wnioski dokumenty

Aby złożyć wniosek o paszport dla dziecka, będziesz potrzebować następujących dokumentów:

1. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka: Jeśli tylko jeden z rodziców składa wniosek, wymagana jest pisemna zgoda drugiego rodzica lub opiekuna prawnego, z potwierdzeniem notarialnym.

Jeśli tylko jeden z rodziców ma prawo decydowania o wydaniu paszportu dla dziecka, musisz dostarczyć orzeczenie sądowe. Jeśli rodzice mają różne zdania lub nie możesz uzyskać zgody na wydanie paszportu od jednego z rodziców, konieczne jest posiadanie orzeczenia sądowego, zgodnie z którym można wydać paszport.

Jeśli ojciec dziecka jest nieznany, musisz dołączyć aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka. Jeśli jeden z rodziców nie żyje, musisz dostarczyć akt zgonu.

Paszport dla dziecka 2022 cena wnioski dokumenty

2. Kolorowe zdjęcie dziecka: Zdjęcie powinno mieć wymiary 35×45 mm i być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Tło powinno być jasne i jednolite. Zdjęcie powinno przedstawiać dziecko z przodem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Zdjęcie może być wykonane samodzielnie, o ile spełnia wszystkie wymagania.

3. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej: Wniosek musi być opłacony. Szczegóły dotyczące opłaty dostępne są w lokalnym punkcie paszportowym.

4. Poprzedni paszport: Jeśli dziecko ma ważny lub przeterminowany paszport, musisz go dostarczyć. Stary paszport zostanie zatrzymany przez urzędnika. Jeśli paszport został zgubiony, musisz napisać i podpisać oświadczenie.

Przeczytaj więcej artykułów  Opieka nad dzieckiem Czy wiesz że dni wolne przysługują również na dziecko zdrowe

5. Zgoda obojga rodziców na wydanie paszportu: Oboje rodzice muszą wyrazić na piśmie zgodę na wydanie paszportu dla dziecka.

6. Dowody osobiste rodziców lub opiekunów prawnych.

Paszport dla dziecka 2022 cena wnioski dokumenty

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Cena paszportu dla dziecka zależy od wieku dziecka i wybranych opcji.

  • 30 zł – za paszport dla dziecka, które w momencie składania wniosku nie ukończyło 13 roku życia.
  • 70 zł – za paszport dla dziecka, które w momencie składania wniosku ukończyło 13 rok życia, ale nie ukończyło 18 roku życia.
  • 15 zł – za paszport dla dziecka, które w momencie składania wniosku nie ukończyło 13 roku życia i posiada Kartę Dużej Rodziny.
  • 35 zł – za paszport dla dziecka, które w momencie składania wniosku ukończyło 13 rok życia, ale nie ukończyło 18 roku życia i posiada Kartę Dużej Rodziny.

Jeśli musisz wyrobić nowy paszport, ponieważ zgubiłeś lub zniszczyłeś poprzedni, opłata wynosi trzykrotność opłaty podstawowej: 90 zł lub 45 zł w przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Paszport dla dziecka 2022 cena wnioski dokumenty

Paszport można uzyskać bezpłatnie, jeśli poprzedni paszport ma poważne wady techniczne, takie jak uszkodzony mikroprocesor. Darmowy paszport przysługuje również dziecku przebywającemu w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczej, jeśli podróż za granicę jest związana z długotrwałym leczeniem lub operacją.

Jeśli zmieniły się dane dziecka (np. nazwisko) lub znacząco zmienił się wygląd dziecka, można uzyskać zniżkę. Zniżki obowiązują również, gdy miejsce na kolejne wpisy w paszporcie zostało wyczerpane.

Jak długo ważny jest paszport dla dziecka w 2022 roku?

Paszport dziecka jest ważny przez 5 lat, jeśli dziecko nie ukończyło w momencie wyrabiania paszportu 5 roku życia. Paszport dziecka w wieku od 5 do 13 lat również jest ważny przez 5 lat. Paszport dla dziecka w wieku od 13 do 17 lat jest ważny przez 10 lat. Datę ważności znajdziesz w środku paszportu.

Przeczytaj więcej artykułów  Piąty miesiąc życia dziecka

Wyrabienie paszportu zazwyczaj zajmuje około miesiąca, ale w okresie wakacyjnym czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Dlatego warto złożyć wniosek o paszport dla dziecka wcześniej, jeśli planujesz dłuższą podróż.

Dodaj komentarz