Najniższa renta 2022 – ile wynosi Od marca nowe stawki Rekordowo wysokie podwyżki

Photo of author
Written By Korneliusz Nowicki

Witam. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu

Najniższa renta 2022 - ile wynosi Od marca nowe stawki Rekordowo wysokie podwyżki

Najniższa renta 2022 – ile wynosi? Od marca nowe stawki! Rekordowo wysokie podwyżki

Od marca obowiązują nowe stawki rent i emerytur. Jak co roku w tym okresie, przeprowadzona została waloryzacja świadczeń, która osiągnęła wyjątkowo korzystny wskaźnik. Dzięki temu na konta beneficjentów będzie trafiać nieco więcej pieniędzy. Wzrost stawek dotyczy także minimalnej kwoty rent i emerytur, podwyższone zostały także kwoty dodatków. Ile wynosi najniższa renta 2022 netto? Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Ile wynosi renta socjalna 2022? Sprawdź, ile można zyskać na nowych wyliczeniach.

Najważniejsze w poniższym artykule:

– W marcu przeprowadzono coroczną waloryzację rent i emerytur. Dlatego w tym miesiącu na konta świadczeniobiorców trafią nieco wyższe wypłaty.

– Wskaźnik waloryzacji wyniósł rekordowe 7%.

– Wysokość najniższej renty socjalnej, rodzinnej i z tytułu niezdolności do pracy wynosi aktualnie 1338,44 zł brutto.

Ile wynosi najniższa renta 2022?

Zgodnie z przepisami, co roku w marcu, przeprowadza się waloryzację rent i emerytur. Jej celem jest dostosowanie obowiązujących stawek do stale rosnących cen na rynku tak, aby wypłacane kwoty zachowały realną wartość i pozwalały na bezpieczne zarządzanie miesięcznym domowym budżetem. Wzrost emerytur i rent oblicza się na podstawie tzw. wskaźnika waloryzacji. W tym roku wyniósł on rekordowe 7%, a zatem więcej niż wynika z ustawowego wskaźnika waloryzacji, dzięki czemu świadczeniobiorcy mogą liczyć na wyjątkowo korzystne podwyżki.

Jak informuje ministerstwo rodziny i polityki społecznej, wskaźnik waloryzacji wyliczany jest “na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym i jest zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym”. Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego marcowy wskaźnik powinien wynieść 5,7%, ale rząd zdecydował podnieść go do poziomu 7%, biorąc pod uwagę stale rosnące ceny oraz gwałtowny wzrost inflacji

Przeczytaj więcej artykułów  Minister Czarnek zapowiada nowy zakaz w szkołach To są rzeczy obrzydliwe

"Dzięki wyższej waloryzacji oraz wcześniej wprowadzonemu w życiu dodatkowi osłonowemu, sytuacja finansowa emerytów i rencistów – w okresie wzrostu cen – będzie lepiej zabezpieczona. Zależało nam na tym, by więcej pieniędzy zostało w portfelach seniorów." – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Co ważne, waloryzacji podlegają wypłacane przez ZUS: emerytury, renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także szereg dodatków. Wszystkie od 1 marca powinny wzrosnąć o 7%, łącznie z rentą minimalną. Urzędnicy uspokajają, że zmiany wprowadzane są automatycznie i nie ma konieczności składania w tym celu żadnych dodatkowych wniosków. Informację o nowej kwocie świadczenia powinien przekazać ZUS, ale można je znaleźć także na swoim koncie na portalu PUE.

ZUS – ile wynosi renta socjalna 2022?

O przyznanie prawa do renty socjalnej mogą ubiegać się osoby pełnoletnie (wyjątek stanowią kobiety, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat), które całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu pod warunkiem, że pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło przed osiągnięciem pełnoletności lub w czasie nauki. Zgodnie z przepisami może ona zostać przyznana na stałe lub na pewien okres – wszystko zależy od orzeczenia lekarza, czy niezdolność do pracy jest tymczasowa czy trwała.

W związku z ostatnią, marcową waloryzacją wysokość renty socjalnej 2022 wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł “na rękę”.

Wysokość najniższej renty rodzinnej 2022

– 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

– 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

– 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, po ostatniej waloryzacji, minimalna wypłacana kwota renty rodzinnej wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto.

Przeczytaj więcej artykułów  Poród Oczekiwania a rzeczywistość Co najczęściej zaskakuje przyszłą mamę

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy 2022 netto?

– 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat

– 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat

– 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat

– 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat

– 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat

Warunek dotyczący posiadania udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych nie jest wymagany w przypadku osób, których niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do lub z pracy.

Aktualnie podobnie jak w przypadku pozostałych świadczeń ZUS najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w 2021 będzie wynosić 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł “na rękę”. Z kolei renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1606,13 zł, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1204,60 zł.

Dodatki do rent i emerytur po waloryzacji 2022

Wraz z marcową waloryzacją – oprócz stawek rent i emerytur – przedstawiono także nowe kwoty dodatków do tych świadczeń. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

– dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie – 256,44 zł,

– dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 384,66 zł

– dodatek dla sieroty zupełnej – 481,97 zł

– dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 256,44 zł

– dodatek kompensacyjny – 38,47 zł,

– świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – 256,44 zł,

Przeczytaj więcej artykułów  Pierwszy katarek czyli kiedy niemowlę zaczyna oddychać ustami

– świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 12,86 zł do 256,44 zł,

– dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 981,81 zł.

Rodzice pytają o minimalną rentę

Renta socjalna 2022 na rękę – ile wynosi?

Renta socjalna 2022: kwota netto – 1217,98 zł

Ile wynosi renta chorobowa 2022 netto?

Renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi minimum 1338,44 zł.

Renta socjalna 2022 ile wynosi?

1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł “na rękę”.

Ile wynosi najniższa renta netto w 2022?

Najniższa renta w 2022 wynosi 1217,98 zł na rękę.

Ile wyniesie renta socjalna bez podatku?

Ile wyniesie renta socjalna bez podatku?

Dodaj komentarz